Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/1999 - Onkologia IV

Spis treści / Contents

Nowotwory złośliwe w polskiej populacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych jelita grubego
Malignant tumours in the Polish population with special reference to large bowel cancer
Jerzy E. Tyczyński, Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Witold Zatoński – s. 3-11
Rozpoznawanie nowotworów jelita grubego
Diagnosis of large bowel tumours
Grzegorz Nawrocki – s. 12-14
Nowotwory jelita grubego – radykalne leczenie operacyjne
Large bowel tumours – surgery for colorectal cancer
Janusz Olędzki, Marek P. Nowacki – s. 15-18
Napromienianie uzupełniające chorych na raka odbytnicy
Adjuvant radiotherapy in rectal cancer
Krzysztof Bujko, Marek P. Nowacki – s. 18-23
Chemioterapia uzupełniająca w przypadkach raków okrężnicy
Adjuvant chemotherapy in colon cancer
Katarzyna Jaskóła, Marek P. Nowacki – s. 23-27
Metody operacyjne zachowania zwieraczy lub rekonstrukcji umożliwiającej odtworzenie naturalnej drogi wydalania
Sphincter saving procedures and reconstruction of continuity
Janusz Olędzki, Marek P. Nowacki, Rafał Sopyło – s. 28-29
Operacje paliatywne
Palliative surgery
Rafał Sopyło, Marek P. Nowacki, Janusz Olędzki – s. 30-31
Leczenie operacyjne przerzutów do wątroby
Surgical treatment of metastases to the liver
Grzegorz Nawrocki, Marek P. Nowacki – s. 32-37
Chemioterapia paliatywna w przypadkach raków jelita grubego
Palliative chemotherapy in large bowel cancer
Katarzyna Jaskóła, Marek P. Nowacki – s. 37-40
Rola radioterapii w paliatywnym leczeniu chorych na raka odbytnicy
Role of radiotherapy in palliative treatment of rectal cancer
Jerzy Z. Skoczylas, Krzysztof Bujko, Marek P. Nowacki – s. 40-43
Leczenie niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej
Treatment of mechanical occlusion of digestive tract in patients in advanced stages of malignancies
Piotr Liszka-Dalecki, Marek P. Nowacki – s. 43-48
Rehabilitacja chorych leczonych z powodu raka jelita grubego
Rehabilitation of patients treated for large bowel cancer
Hanna Tchórzewska – s. 49-50
Opieka stomijna
Stoma care
Andrzej Rutkowski – s. 51-53
Rak odbytu
Anal cancer
Rafał Sopyło, Krzysztof Bujko, Marek P. Nowacki – s. 54-58
Kontrolowane badania kliniczne, możliwości i potencjalne błędy
Controled clinical trials: possibilities and potential errors
Maciej Chwaliński – s. 59-62
Badania kontrolne po operacjach raka jelita grubego
Follow-up of colorectal cancer patients
Mariusz Bednarczyk, Andrzej Rutkowski – s. 63-65