Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 70-72
*Michał Fidecki, Elżbieta Jodkowska
Ruchomość zębów u muzyków grających na instrumentach dętych – doniesienie wstępne
Tooth mobility among wind instrument players – initial outcome
Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
WSTĘP
Wpływ gry na instrumentach dętych na układ stomatognatyczny muzyków pozostaje wciąż zagadnieniem otwartym. W badaniu próbowano ocenić jak siły wytwarzane w trakcie gry na instrumentach dętych oddziałują na ruchomość zębów muzyków.
Instrumenty dęte można podzielić na grupy, w zależności od budowy ustnika.
W grupie pierwszej, instrumentów dętych blaszanych (np. trąbka, puzon), dźwięk wydobywa się poprzez zadęcie do ustnika w kształcie lejka z zaokrąglonymi brzegami, tworzącego tak zwany kielich. Do ustnika bezpośrednio przylegają wargi grającego. Wysunięcie żuchwy do pozycji těte-â-těte, odpowiednie napięcie mięśnia okrężnego ust i wprawienie warg w drgania umożliwia muzykowi wydobycie dźwięku. Podczas gry może istnieć konieczność znacznego ucisku ustnika na wargi, a przez nie – na przednie zęby szczęki i żuchwy.
Dla drugiej grupy, instrumentów jednostroikowych (klarnet), dźwięk wydobywa się za pomocą ustnika. Jest to zwężająca się i zakończona tzw. dziobem rurka z podłużnym otworem, do której przymocowana jest sprężysta trzcinka stroika. Muzyk obejmując ustnik wargami, opiera go poprzez wargę na dolnych zębach i dociska zębami szczęki. Stąd jest wywierana siła na powierzchnie wargowe dolnych zębów siecznych i powierzchnie podniebienne górnych zębów siecznych.
Ustnik trzeciej grupy, instrumentów dwustroikowych np. fagotu, składa się z metalowej rurki i dwóch sprężystych trzcinek. Grający muzyk obejmuje stroik wciągniętymi wargami, opierając je na brzegach zębów siecznych szczęki i żuchwy. Stroik jest delikatny, dlatego na zęby oddziałują niewielkie siły, spowodowane oparciem stroika instrumentu. Główną znaczącą siłą jest napięcie mięśnia okrężnego ust.
Ostatnia grupa to instrumenty wargowe, do których należy flet, którego ustnik różni się zasadniczo od omawianych poprzednio instrumentów. Nie posiada ustnika ani stroika. Dźwięk powstaje w piszczałce wargowej poprzez bezpośrednie zadęcie w otwór wlotowy instrumentu. Flet opiera się na brodzie, tuż poniżej wargi dolnej
CEL PRACY
Ocena ruchomości zębów u muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych oraz drewnianych.
MATERIAŁ I METODY
Grupę badaną stanowiło 40 studentów Akademii Muzycznej, zaś grupę kontrolną 20 studentów Akademii Medycznej. Do badań wykorzystano urządzenie Periotest, służące do obiektywnej oceny i monitorowania przyzębia, poprzez pomiar stopnia ruchomości zębów.
Badano ruchomość zębów pierwszych przedtrzonowych, kłów, siekaczy szczęki i żuchwy. W ankiecie zadawano pacjentom pytania o subiektywną ocenę ruchomości zębów oraz o występowanie bólu zębów. Dodatkowo oceniano stan higieny jamy ustnej.
WYNIKI, OMÓWIENIE I DYSKUSJA
Średni staż gry na instrumencie wynosił 9,2 lat.
Ilość ćwiczeń w tygodniu badań dziennie wynosiła 3,5 h.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Michał Fidecki
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. (0-22) 502-20-32
e-mail: fideck@amwaw.edu.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia