Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2007

Spis treści / Contents

Ocena skuteczności dwóch programów profilaktycznych u dzieci przedszkolnych
The estimation of effectiveness of two different prophylaxis programs in kindergartens children
Dorota Banaszek, Zbigniew Szych - s. 55-60
Badanie zjawiska wzbogacania w jony fluoru zmineralizowanych tkanek zębów zaopatrzonych w wypełnienia szkło-jonomerowe. Badania własne
The evaluation of the enrichment of mineralized teeth tissues with fluoride ions from GIC filling. Own research
Dorota Gajdzik-Plutecka, Janusz J. Bucki, Anna Denysiuk, Ewa Prokopowicz, Przemysław Gajownik, Katarzyna Łubkowska, Marta Szańkowska - s. 61-66
Wybrane przykłady wykorzystania mikroskopii sił atomowych w badaniach nano-struktury szkliwa – doniesienie wstępne1
The selected examples of the application of atomic force microscopy in nanostructure study of dental enamel – preliminary raport
Agnieszka Mielczarek, Izabela Strużycka, Anna Kwiatkowska, Michał Ganowicz - s. 67-69
Ruchomość zębów u muzyków grających na instrumentach dętych – doniesienie wstępne
Tooth mobility among wind instrument players – initial outcome
Michał Fidecki, Elżbieta Jodkowska - s. 70-72
Ocena porównawcza wypełnienia kanałów korzeniowych techniką kondensacji bocznej gutaperki oraz przy użyciu systemu Thermafil – badania in vitro
The sealing evaluation of root canal fillings using the lateral condensation technique and Thermafil system – in vitro study
Aleksandra Anuszewska, Katarzyna Wróblewska, Marta Raczyńska - s. 73-76
Ocena szczelności wypełnień kanałów wykonanych metodą kondensacji bocznej gutaperki z zastosowaniem trzech różnych uszczelniaczy – badania in vitro
The sealing evaluation of root canal fillings using the lateral condensation technique with three different sealers – in vitro study
Aleksandra Anuszewska, Katarzyna Wróblewska, Marta Raczyńska - s. 77-81
Niektóre problemy związane z toksykologią fluorków
Several problems associated with toxicology of fluoride
Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska - s. 82-87
Afta Suttona – opis przypadku
Sutton´s aphthae – case report
Olga Androsz, Magdalena Napora - s. 88-90
Wpływ palenia tytoniu na proces osteointegracji wszczepów stomatologicznych
The effect of smoking on dental implants osseointegration
Marta Jaworska-Zaremba, Joanna Domagała, Łukasz Łomżyński, Jakub Trębicki - s. 91-94