Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 88-90
*Olga Androsz1, Magdalena Napora2
Afta Suttona – opis przypadku
Sutton´s aphthae – case report
1Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
2II Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Opiekun Koła: lek. stom. Olga Androsz
Wstęp
Afty przewlekłe nawracające (RAS) są schorzeniem błony śluzowej jamy ustnej występującym u od 5% do 25% populacji (1), głównie u kobiet i u osób poniżej 40 roku życia oraz u osób o wyższym statusie społecznym (2). Są to bolesne nadżerki lub owrzodzenia pokryte włóknikowym nalotem i otoczone rąbkiem zapalnym. Zmiany te najczęściej lokalizują się na ruchomej nierogowaciejącej błonie śluzowej policzków, warg, dna jamy ustnej, łukach podniebiennych i podniebieniu miękkim. Do RAS zaliczamy: afty małe (Mikulicza), afty duże (Suttona) i nadżerki opryszczkopodobne.
Afty małe – to zmiany chorobowe w postaci płytkich nadżerek o średnicy od 2 do 4 mm, pokryte żółtawym włóknikowatym nalotem z zapalną obwódką. Goją się w ciągu 7-10 dni bez pozostawienia blizny.
Afty Suttona – to okrągłe lub owalne owrzodzenia, dużych rozmiarów (zwykle około 1-2 cm średnicy), mogą występować w każdym obszarze błony śluzowej jamy ustnej, najczęściej występują w okolicy małych gruczołów ślinowych tzn. na błonie śluzowej policzków i podniebienia miękkiego. Występują pojedynczo, rzadziej pojawia się kilka owrzodzeń, które goją się w ciągu kilku tygodni i często nawracają. Występuje duża bolesność, utrudniająca przyjmowanie pokarmów oraz złe samopoczucie. Czasami stwierdza się podwyższony OB.
Afty opryszczkopodobne – występują w postaci licznych małych nadżerek, często bardzo bolesnych, pojawiających się na całym obszarze jamy ustnej i goją się w ciągu kilku-kilkunastu dni (3).
Etiologia aft nie jest do końca wyjaśniona, dużą rolę odgrywają zaburzenia funkcji układu immunologicznego (4), uwarunkowania genetyczne, niedobory hematyn (żelaza, kwasu foliowego, witamin B), zaburzenia wchłaniania w chorobach układu pokarmowego (u około 3% pacjentów z RAS można stwierdzić celiakię, chorobę Crohna, niedokrwistość złośliwą czy chorobę Duhringa), zaburzenia hormonalne. Czasem podłożem RAS jest stres, alergie pokarmowe, niektóre leki (zwłaszcza niesteroidowe leki przeciwzapalne i nikorandyl) (5), a także dodecylosiarczan sodu, składnik niektórych past do zębów (6). Czynnikiem predysponującym do wystąpienia aft jest uraz.
Rozpoznanie RAS oparte jest na badaniu przedmiotowym i objawach klinicznych. Niemniej jednak, aby wykluczyć wspomniane wyżej choroby ogólne często wykonuje się: morfologię krwi z rozmazem, badanie metabolizmu żelaza, oznaczenie stężenia kwasu foliowego i witaminy B12, stężenie przeciwciał endomysialnych w surowicy (dodatnie w celiakii) i badanie na pasożyty u dzieci (7).
Należy również pamiętać, by każde owrzodzenie różnicować z innymi owrzodzeniami występującymi w przebiegu cukrzycy, choroby nowotworowej czy urazów. Ponadto owrzodzenie obecne dłużej niż 3 tygodnie bez objawów wyraźnego gojenia przy zastosowanym leczeniu zachowawczym powinno być diagnozowane w kierunku zmian nowotworowych (8).
Opis przypadku
Pacjent J.N., lat 60 zgłosił się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie w celu diagnostyki i podjęcia leczenia zmiany na podniebieniu miękkim. W badaniu klinicznym stwierdzono owrzodzenie o średnicy 2 cm na podniebieniu miękkim rozciągające się od łuku podniebienno-gardłowego prawego do lewego, ponadto niewielkie nadżerki na brzegu języka po stronie lewej (ryc. 1). Wykwity te utrzymywały się od miesiąca, sprawiając duże dolegliwości bólowe i utrudniając połykanie. Pacjent podał również epizod jednodniowego stanu podgorączkowego, który łączył z przypadłościami występujących nadżerek. W wywiadzie pacjent podawał nawrotowy charakter zmian, jednak nigdy nie osiągały one takich rozmiarów. Ponadto u pacjenta stwierdzono braki międzyzębowe uzupełnione protezą osiadającą częściową, którą pacjent użytkował od 10 lat.
Ryc. 1. Afta Suttona na podniebieniu miękkim w chwili zgłoszenia się pacjenta do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Krzychalska Z.: Zmiany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej u 4752 chorych leczonych w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie w latach 1961-1998. Magaz. Stom. 2004, 2, 10-14. 2. Scully C.: Aphthous Ulceration, The New England Journal of Medicine. Boston: Jul 13, 2006., 355, 2; 165. 3. Górska R.: Materiały do zajęć z zakresu chorób błony śluzowej i przyzębia. Dział Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 2004, 38-41. 4. Nowak M., i wsp.: Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających. Nowa Stom. 2002, 7, 3; 143-145. 5. Sosnowska-Klocek E., i wsp.: Etiologia aft przewlekłych nawracających w świetle dotychczasowych badań. Magaz Stom., 2004, 9, 107-110. 6. Scully C.: Choroby jamy ustnej, diagnostyka i leczenie. Wyd. U& P. 7. Nowak M., i wsp.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę aft nawracających. Stom. Współcz. 2000, 7, 5, 22-24. 8. Górska R., i wsp.: Zmiany w jamie ustnej u pacjentów z rozpoznaniem RAS - major. Opis przypadku. Stom. Współcz., 1995, 2, 6, 504-508. 9. Nowak M., i wsp.: Afty nawracające objawem miejscowym schorzeń ogólnoustrojowych - opis przypadku. Nowa Stom. 1999, 4, 9: 30-32. 10. Kowala M., Ziętek M.: Pomiary temperatury błony śluzowej u pacjentów cierpiących na afty nawrotowe i grzybice. Czas Stom., 2004, LVIII, 3, 169-177. 11. Skrzypowski A., Trykowski J.: Objawy oraz czynniki sprzyjające niektórym chorobom jamy ustnej. Stom. Współcz., 2006, 13, 1, 12-19.
otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Olga Androsz
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (0-22) 502-20-36
e-mail: sluzowki@o2.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia