Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 88-90
*Olga Androsz1, Magdalena Napora2
Afta Suttona – opis przypadku
Sutton´s aphthae – case report
1Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
2II Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Opiekun Koła: lek. stom. Olga Androsz
Wstęp
Afty przewlekłe nawracające (RAS) są schorzeniem błony śluzowej jamy ustnej występującym u od 5% do 25% populacji (1), głównie u kobiet i u osób poniżej 40 roku życia oraz u osób o wyższym statusie społecznym (2). Są to bolesne nadżerki lub owrzodzenia pokryte włóknikowym nalotem i otoczone rąbkiem zapalnym. Zmiany te najczęściej lokalizują się na ruchomej nierogowaciejącej błonie śluzowej policzków, warg, dna jamy ustnej, łukach podniebiennych i podniebieniu miękkim. Do RAS zaliczamy: afty małe (Mikulicza), afty duże (Suttona) i nadżerki opryszczkopodobne.
Afty małe – to zmiany chorobowe w postaci płytkich nadżerek o średnicy od 2 do 4 mm, pokryte żółtawym włóknikowatym nalotem z zapalną obwódką. Goją się w ciągu 7-10 dni bez pozostawienia blizny.
Afty Suttona – to okrągłe lub owalne owrzodzenia, dużych rozmiarów (zwykle około 1-2 cm średnicy), mogą występować w każdym obszarze błony śluzowej jamy ustnej, najczęściej występują w okolicy małych gruczołów ślinowych tzn. na błonie śluzowej policzków i podniebienia miękkiego. Występują pojedynczo, rzadziej pojawia się kilka owrzodzeń, które goją się w ciągu kilku tygodni i często nawracają. Występuje duża bolesność, utrudniająca przyjmowanie pokarmów oraz złe samopoczucie. Czasami stwierdza się podwyższony OB.
Afty opryszczkopodobne – występują w postaci licznych małych nadżerek, często bardzo bolesnych, pojawiających się na całym obszarze jamy ustnej i goją się w ciągu kilku-kilkunastu dni (3).
Etiologia aft nie jest do końca wyjaśniona, dużą rolę odgrywają zaburzenia funkcji układu immunologicznego (4), uwarunkowania genetyczne, niedobory hematyn (żelaza, kwasu foliowego, witamin B), zaburzenia wchłaniania w chorobach układu pokarmowego (u około 3% pacjentów z RAS można stwierdzić celiakię, chorobę Crohna, niedokrwistość złośliwą czy chorobę Duhringa), zaburzenia hormonalne. Czasem podłożem RAS jest stres, alergie pokarmowe, niektóre leki (zwłaszcza niesteroidowe leki przeciwzapalne i nikorandyl) (5), a także dodecylosiarczan sodu, składnik niektórych past do zębów (6). Czynnikiem predysponującym do wystąpienia aft jest uraz.
Rozpoznanie RAS oparte jest na badaniu przedmiotowym i objawach klinicznych. Niemniej jednak, aby wykluczyć wspomniane wyżej choroby ogólne często wykonuje się: morfologię krwi z rozmazem, badanie metabolizmu żelaza, oznaczenie stężenia kwasu foliowego i witaminy B12, stężenie przeciwciał endomysialnych w surowicy (dodatnie w celiakii) i badanie na pasożyty u dzieci (7).
Należy również pamiętać, by każde owrzodzenie różnicować z innymi owrzodzeniami występującymi w przebiegu cukrzycy, choroby nowotworowej czy urazów. Ponadto owrzodzenie obecne dłużej niż 3 tygodnie bez objawów wyraźnego gojenia przy zastosowanym leczeniu zachowawczym powinno być diagnozowane w kierunku zmian nowotworowych (8).
Opis przypadku
Pacjent J.N., lat 60 zgłosił się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie w celu diagnostyki i podjęcia leczenia zmiany na podniebieniu miękkim. W badaniu klinicznym stwierdzono owrzodzenie o średnicy 2 cm na podniebieniu miękkim rozciągające się od łuku podniebienno-gardłowego prawego do lewego, ponadto niewielkie nadżerki na brzegu języka po stronie lewej (ryc. 1). Wykwity te utrzymywały się od miesiąca, sprawiając duże dolegliwości bólowe i utrudniając połykanie. Pacjent podał również epizod jednodniowego stanu podgorączkowego, który łączył z przypadłościami występujących nadżerek. W wywiadzie pacjent podawał nawrotowy charakter zmian, jednak nigdy nie osiągały one takich rozmiarów. Ponadto u pacjenta stwierdzono braki międzyzębowe uzupełnione protezą osiadającą częściową, którą pacjent użytkował od 10 lat.
Ryc. 1. Afta Suttona na podniebieniu miękkim w chwili zgłoszenia się pacjenta do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Olga Androsz
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (0-22) 502-20-36
e-mail: sluzowki@o2.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia