Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2002, s. 131-134
Piotr Skomro
Aparat ortodontyczny elasto-aligner w leczeniu niektórych wad zgryzu. Opis przypadków
Orthodontic appliance – elasto-aligner in treatment of some malocclusing. Case report
z Zakładu Propedeutyki Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-OpalkoRozwój technologii tworzyw sztucznych w ostatnim czterdziestoleciu spowodował pojawianie się coraz to nowych materiałów stomatologicznych. Do tej grupy należą elastomery silikonowe wykorzystywane także do budowy aparatów ortodontycznych. Wprowadzenie tego materiału spowodowało powstanie specjalnej dziedziny ortodoncji zwanej elastodoncją (ang. elastodontics) (1, 2, 3). Korzystne właściwości kliniczne silikonu sprawiają, że wykonywane są z niego także ochraniacze dla sportowców, obturatory, epitezy, szyny do indywidualnej profilaktyki fluorkowej i wewnątrzustne aparaty przeciwdziałające bezdechowi śródsennemu (1, 4, 5, 6, 7). Elastomer silikonowy jest stosowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Japonii oraz w Niemczech (3, 4, 5, 6, 7). W Niemczech aparaty ortodontyczne z elastomeru silikonowego są szeroko propagowane przez Hinza (1, 3, 4, 5, 6, 7). Mają według niego zastosowanie w leczeniu wielu wad uzębienia mlecznego, mieszanego, oraz stałego u dzieci i dorosłych. Aparaty te są o bardzo prostej konstrukcji i zasadzie działania, łatwe i bezpieczne w stosowaniu (3, 4, 5, 6, 7). Jednym z najprostszych aparatów tego rodzaju jest elasto-aligner, który można stosować w leczeniu wielu wad zgryzu takich jak zgryz przewieszony, zgryz otwarty. Może być wykorzystany w celu zamykania diastem i szpar międzyzębowych.
MATERIAŁ I METODA
Przedmiot obserwacji stanowiło 30 pacjentów, w tym 20 kobiet i 10 mężczyzn, w wieku od 11 do 43 lat. W leczeniu stosowano aparat ortodontyczny elasto-aligner, wykonany metodą Hinza z masy silikonowej Synsil 50 lub 70. Na rycinie 1 przedstawiono ten aparat w jamie ustnej pacjentki. Dobór rodzaju masy uzależniony był od zaplanowanego przesunięcia zębów. Masę o większej elastyczności Synsil 50 stosowano gdy przesunięcia zębów były większe niż 2 mm. Przy mniejszych przesunięciach zębów zastosowano masę o mniejszej elastyczności Synsil 70. Odmienne wykonawstwo laboratoryjne tych aparatów zostało opisane w odrębnych artykułach: „Zastosowanie i technika wykonania set-up”. Mag. Stomat. 1999,6,28-30 oraz „Postępowanie kliniczno-laboratoryjne i ocena kosztów wykonawstwa aparatu ortodontycznego z elastomeru silikonowego”, który ukaże się na łamach Magazynu Stomatologicznego.
Ryc. 1. Widok aparatu silikonowego w jamie ustnej pacjentki.
Higienę jamy ustnej oceniano za pomocą uproszczonego wskaźnika OHI wg Greena´a i Vermilliona. Skuteczność leczenia oceniano po dwuletnich obserwacjach. Wyniki przedstawiono na przykładzie trzech przypadków.
Pacjentka-1 J.K., lat 12, zgłosiła się do leczenia w 1996 roku. Na podstawie analizy rysów twarzy, badania wewnątrzustnego rozpoznano zgryz krzyżowy częściowy, boczny prawostronny. Przez okres 12 miesięcy pacjentka była leczona aparatem stałym z łukiem podniebiennym typu quad-helix. Pacjentka nie zgłaszała się na zalecane wizyty kontrolne w wyniku czego doszło do powstania zgryzu przewieszonego częściowego, obustronnego zębów 16, 15, 14 oraz tendencji do zgryzu przewieszonego w zakresie zębów 25, 26 (ryc. 2 a, b). Ponadto wystąpił stan zapalny dziąseł z ich przerostem w okolicy zębów 16, 15, 14, 13, 26. Zdjęto aparat stały a dalsze leczenie przeprowadzono aparatem silikonowym. Wykonano set-up całkowity i aparat silikonowy z materiału Synsil 70. Aparat był noszony od 10 do 12 godzin na dobę (wg relacji pacjenta). Kontrola już po 6 miesiącach wykazała prawidłowe zaguzkowanie zębów. Poprawie uległa higiena jamy ustnej i stan dziąseł. Pacjentka w okresie retencji nosiła ten sam aparat. W trakcie pierwszych dwóch tygodni noszenia aparatu silikonowego wystąpił ból zębów, podobnie jak podczas noszenia aparatu stałego. W tym okresie aparat wypadał z jamy ustnej podczas spoczynku nocnego. W późniejszym okresie dolegliwości te ustąpiły. Przez pierwszy miesiąc wystąpiło nadmierne ślinienie z jednoczesnym wysychaniem warg. Krwawienie z dziąseł, które było wynikiem stanu zapalnego dziąseł po leczeniu aparatem stałym, ustąpiło po 3 tygodniach od rozpoczęcia użytkowania aparatu. Po dwóch latach obserwacji i noszenia aparatu stwierdzono prawidłowe warunki zgryzowe (ryc. 3 a, b).
a) Strona lewa
b) Strona prawa
Ryc. 2. Modele gipsowe łuków zębowych pacjentki-1, lat 12, przed leczeniem.
a) Strona lewa
b) Strona prawa
Ryc. 3. Modele gipsowe łuków zębowych pacjentki-1 J.K. po leczeniu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hinz R.: Das Elasto-KFO- System 1.1. Dental-Workshop der Dr Hinz Unternehmen. Herne 1995. 2. Oliver R.G.: Elastodontics: A case report. The Functional orthodontist, 1989, 9/10, 7-16. 3. Warnack A.E. i wsp.: Elastosystem ortodontyczny – nowa koncepcja leczenia w ortopedii szczękowej w świetle piśmiennictwa. Czas. Stomat., 1998, 9, 620-624. 4. Heise M., Hinz R.: Silikonowy materiał podstawowy w leczeniu stomatologicznym. Quintessence, 1997, 6, 393-405. 5. Hinz R.: Das Elasto -KFO- System- Eine Weiterentwiclung des Positioners. Prakt. Kieferorthop., 1991, 5, 179-188. 6. Hinz R.: Das Elasto -KFO- System für Zahntechniker. Die Praxis Schulungszentrum für Zahnärzte. Herne 1992. 7. Hinz R.: Skripte zum Forthildungkurs – Das Elasto -KFO- System. Schulungszentrum für Zahnärzte. Herne 1995.
Nowa Stomatologia 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia