Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2003, s. 10-11
Teresa Bachanek, Krystyna Mierzwińska, Renata Chałas, Bożena Tarczydło, Marlena Madejczyk, Iwona Grajewska
Wstępna ocena kliniczna materiału kompozytowego SDI WAVE
Preeliminary clinical assessment of the composit material SDI WAVE
z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Teresa BachanekWspółczesne materiały stomatologiczne do wypełnień stałych powinny posiadać takie właściwości jak: wytrzymałość, trwałość i biozgodność tkankową przy równoczesnej adhezji do tkanek zęba. Cechy te spełniają materiały złożone (1). W leczeniu stosowane są również materiały kompozytowe o konsystencji półpłynnej tzw. typu flow. Charakteryzuje je mniejsza lepkość od tradycyjnych materiałów wypełnieniowych oraz mały moduł elastyczności (2). Wśród materiałów o półpłynnej konsystencji możemy wyodrębnić dwie grupy: pierwsza – wykazuje niską lepkość pod wpływem działania naprężenia ścinającego, druga – to materiały, których stopień lepkości nie ulega zmianie niezależnie od istniejącego naprężenia ścinającego (3).
Na polski rynek stomatologiczny wprowadzono nowy, uwalniający jony fluorkowe, płynny materiał światłoutwardzalny SDI WAVE. Materiał dostarczany jest w strzykawkach i jednorazowych pojemnikach typu Cavifil. Budowa pojemnika Cavifil umożliwia precyzyjne nakładanie nawet bardzo małych ilości materiału. Jednorazowe opakowania zmniejszają również ryzyko zakażeń krzyżowych. W skład materiału SDI WAVE, podany przez producenta, wchodzi objętościowo 50% wielofunkcyjnego estru metakrylu i 50% nieorganicznego wypełniacza. Ze względu na swoje właściwości fizykomechaniczne SDI WAVE znalazł zastosowanie głównie w stomatologii zachowawczej w następujących przypadkach: wypełnienia małych ubytków próchnicowych wszystkich klas, uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych, poszerzonego lakowania, wypełnienia metodą tunelową, wypełnienia ubytków niepróchnicowego pochodzenia.
CEL PRACY
Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień z płynnego materiału kompozytowego SDI WAVE bezpośrednio po ich wykonaniu.
MATERIAŁ I METODY
Oceniany materiał zastosowano u pacjentów obojga płci w wieku 15-50 lat, zgłaszających się do leczenia w Katedrze Stomatologii Zachowawczej AM w Lublinie. Materiał zastosowano w ubytkach próchnicowych, ubytkach niepróchnicowego pochodzenia oraz do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych (poszerzone lakowanie). Ubytki opracowywano w sposób tradycyjny, zgodnie z zasadą oszczędzania twardych tkanek zęba i po uprzednim zabezpieczeniu miazgi, wypełniano z zastosowaniem systemu wiążącego STAE SDI. Wykonane wypełnienia kontrolowano bezpośrednio po założeniu, posługując się czterostopniową skalą ocen (metoda Ryge´a). Do wstępnej oceny klinicznej brano pod uwagę: zachowanie odtworzonego kształtu anatomicznego, przyleganie brzeżne, barwę wypełnienia, strukturę powierzchni wypełnienia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bachanek T. i wsp.: Ocena materiału kompozytowego Glacier. Mag. Stomat., 2000, 5, 32-33. 2. Niewiadomski K.: Wiadomości ogólne o półpłynnych materiałach złożonych. Vademecum Vivadent Ivoclar Polska, 2000, 8, 21-22. 3. Dentsply DeTrey Raport 1999, 5, 1-3. 4. Mróz K.: Tetric Flow – nowość wśród materiałów wypełniających firmy Vivadent. Stom. Współcz. 1997, Supl. 2, 33-34. 5. Small B. W.: Emergency reattachment of fractured tooth. Using dentin bonding agent and flowable composite. Oral Health 1996, 10, 33. 6. Wierzch R. i wsp.: Ocena kliniczna półpłynnych materiałów wypełniających Tetric – Flow, Revolution – Flow i Dyract – Flow użytych do unieruchamiania zębów za pomocą szyny Fiber – Splint. Mag. Stomat., 2000, 10, 24-26. 7. Campanella L.C., Meiers J. C.: Microleakage of composites and compomers in class V restorations. Am. J. Dent., 1999, 4, 185-189. 8. Leevailaj C. et al.: Microleakage of posterior packable resin composites with and without flowable liners. Oper. Dent. 2001, 3, 302-307. 9. Payne J. H.: The marginal seal of Class II restorations: flowable composite resin compared to injectable glassionomer. J. Clin. Pediatr. Dent., 1999, 2, 123-130. 10. Cohen B.I., Deutsch A. S., Musikant B.L.: Fluoride release from four reinforced composite resins, a one year study. Oral Health 1995, 4, 7-8, 10, 13-14.
Nowa Stomatologia 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia