Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2006, s. 8-11
Romana Pawlińska-Chmara
Ocena długości i masy ciała noworodków opolskich w kolejnych dekadach od 1947 do 1997 roku
Evaluation of body length and body mass neonates from Opole in consecutive decades of 1947-1997
z Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Adam Latała
Streszczenie
The objective of the study was a comparative analysis of two somatometric characters in neonates of both sexes, born in consecutive decades from 1947 till 1997; the neonates came form Opole an nearby villages.
The material included 1840 neonates: 964 male and 876 female (tab. 1).
Mean values of the two charakters were significantly higher in female than male infants in all decades (tabs 2-3, figs 1-2).
Słowa kluczowe: neonates, somatometric characters.
Celem pracy była analiza porównawcza dwóch cech somatometrycznych noworodków obojga płci urodzonych w Opolu oraz w sąsiednich wsiach w kolejnych dekadach od 1947 do 1997 r.
Materiał pochodził z archiwum oddziałów ginekologiczno-położniczych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Stanowiły go karty położnicze z kolejnych dekad. Materiał obejmował 1840 noworodków, w tym 964 płci męskiej i 876 płci żeńskiej (tab. 1).
Tabela 1. Liczebność noworodków płci męskiej (M) i żeńskiej (Ż) od roku urodzenia.
Rok urodzeniaPłećRazem
MŻ
1947188123311
1957156149305
1967167159326
1977145151296
1987159147306
1997149147296
Razem9648761840
Rozkład liczebności chłopców i dziewcząt w każdym roczniku był zbliżony, z niewielką na ogół od 2 do 4% przewagą rodzących się chłopców, z wyjątkiem 1947 r., w którym 20% przeważały noworodki płci męskiej.
W pracy zastosowałam proste metody statystyczne. Dla dwóch badanych cech antropometrycznych: długości i masy ciała chłopców lub dziewcząt obliczyłam średnie arytmetyczne (c), odchylenia standardowe (S), a także współczynnik zmienności (V). Różnicę między wartościami średnich arytmetycznych (c) badanych cech antropometrycznych oceniłam testem t-Studenta.
Wartości średnich arytmetycznych (c) dwóch cech istotnie różniły noworodki płci męskiej od płci żeńskiej w kolejnych dekadach (tabl. 2-3).
Tabela 2. Charakterystyki statystyczne długości ciała (cm) noworodków płci męskiej (M) i żeńskiej (Ż) w dekadach.
Rok urodzeniaPłeć
MŻ
cSV cSV
194750,91,653,250,51,482,4
195751,8**2,074,051,5***1,843,6
196753,2***2,544,852,4**2,625,0
197755,6***2,395,354,7***2,614,8
198753,9***3,436,453,8*2,075,5
199754,6*3,035,653,4*3,115,8
*pŁ0,05; **pŁ0,01; ***pŁ0,001; brak istotności
Tabela 3. Charakterystyki statystyczne masy ciała (g) noworodków płci męskiej (M) i żeńskiej (Ż) w dekadach.
Rok urodzeniaPłeć
MŻ
cSV cSV
194733750,4011,9832330,3912,35
195733840,4613,8032540,4213,17
19673466*0,4513,173292*0,4112,70
19773579*0,5114,493450***0,4513,05
198734910,5415,473328**0,4513,67
199734940,5415,413259**0,4614,06
*pŁ0,05; **pŁ0,01; ***pŁ0,001; brak istotności
Wyższe wartości cech charakteryzowały noworodki płci męskiej (tabl. 2-3, ryc. 1-2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bogusłowicz W., Gładykowska-Rzeczka J.: 1979, Badania antropologiczne noworodków białostockich w latach 1966-1976, Przegląd Antropologiczny, t. 45. 2. Gawryś E.: 1996, Porody przedwczesne według gradientu urbanistycznego w latach 1980-1990, Acta Univ. Look. Folia Anthr., t. 3. 3.Górnicki B., et al.: 1995, Pediatria, PZWL,Warszawa. 4.Halarewicz T.: 1986, Wielkość noworodków głogowskich w zależności od wybranych cech matek, Biblioteka Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego (mpis). 5. Kornafel D.: 1990, Masa i długość ciała noworodków urodzonych w dużych miastach Polski w latach 1941-1984. Pediatria Polska, nr 5-6, s. 53-59. 6.Kornafel D.: 1995, Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 7. Młodziejowska R.: 1980, Dziedziczenie i środowiskowe uwarunkowania cech morfologicznych noworodka, Przegląd Antropologiczny, t. 46. 8.Nestorowicz M., 1991, Wrocławskie noworodki urodzone siłami natury i w wyniku cesarskiego cięcia, Biblioteka Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego (mpis).
Nowa Pediatria 1/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria