Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2006

Spis treści / Contents

Noworodki – perspektywa demograficzna
Newborns – demographic perspective
Kazimierz Szczygielski - s. 2-7
Ocena długości i masy ciała noworodków opolskich w kolejnych dekadach od 1947 do 1997 roku
Evaluation of body length and body mass neonates from Opole in consecutive decades of 1947-1997
Romana Pawlińska-Chmara - s. 8-11
Ocena rozwoju somatycznego noworodków opolskich
THE ASSESSMENT OF THE SOMATIC DEVELOPMENT OF THE NEWBORNS BORN IN THE OPOLSKIE PROVINCE
Romana Pawlińska-Chmara - s. 12-15
Kondycja biologiczna noworodków z Kędzierzyna-Koźla urodzonych w 2004 roku
BIOLOGICAL CONDITION OF THE NEWBORNS BORN IN KĘDZIERZYN-KOŹLE IN 2004
Alicja Krajewska, Katarzyna Kuliś - s. 16-21
Noworodek z bardzo małą urodzeniową masą ciała – aktualny problem perinatologii. Doniesienie wstępne z województwa opolskiego
VERY LOW BIRTH WEIGHT NEWBORNS – A PRESENT PERINATOLOGY PROBLEM. A PRELIMINARY REPORT FROM OPOLSKIE PROVINCE
Maria Hamuda, Alina Kowalczykiewicz-Kuta, Klaudia Woźniak - s. 22-24
Występowanie wad wrodzonych i ich struktura w latach 1998-1999 w województwie opolskim
OCCURRENCE OF INBORN DEFECTS AMONG NEWBORNS BORN BETWEEN 1998 AND 1999 IN OPOLSKIE PROVINCE
Maria Kucharska - s. 25-26
Przeżywalność noworodków urodzonych przedwcześnie z masą ciała poniżej 1500 g w województwie opolskim w latach 1998-2003
THE SURVIVAL RATE OF PREMATURELY BORN NEWBORNS WITH BIRTH WEIGHT BELOW 1500 GRMS IN THE OPOLSKIE PROVINCE, IN THE YEARS 1998-2003
Maria Hamuda, Alina Kowalczykiewicz-Kuta - s. 27-31