Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2006, s. 16-21
Alicja Krajewska, Katarzyna Kuliś
Kondycja biologiczna noworodków z Kędzierzyna-Koźla urodzonych w 2004 roku
BIOLOGICAL CONDITION OF THE NEWBORNS BORN IN KĘDZIERZYN-KOŹLE IN 2004
z Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Adam Latała
Streszczenie
The paper aims at the assessment of the health condition and the level of morphological development of the newborns born in Kędzierzyn-Koźle in 2004.
Prenented results concern 742 healthy newborns of both sexes; born from a single pregnancy lasting from 30 to 42 weeks. The assessment of the newborn newborns´ health condition was made using the Apgar scale, while at the assessing morphological development measurements of the body weight and length as well as the circumferences of chest and head were taken into consideration.
Celem pracy jest ocena stanu zdrowia oraz poziomu rozwoju morfologicznego noworodków urodzonych w Kędzierzynie-Koźlu w 2004 roku.
Kędzierzyn-Koźle to drugie, co do liczby mieszkańców (ok. 66 000) i pierwsze pod względem obszaru miasto województwa opolskiego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku w mieście tym urodziło się 783 dzieci, w tym 402 płci męskiej oraz 381 płci żeńskiej; 760 noworodków pochodziło z ciąży pojedynczej, 23 z ciąży mnogiej (10 par bliźniąt i trojaczki). Matki noworodków były mieszkankami Kędzierzyna-Koźla (ok. 62%) oraz okolicznych miasteczek i wsi.
Materiał i metody badań
Przedstawione w pracy wyniki dotyczą 742 zdrowych noworodków obojga płci, pochodzących z ciąży pojedynczej trwającej od 30 do 42 tygodni (tab.1). Dane o noworodkach uzyskano z kart położniczych znajdujących się w archiwum Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.
Tabela 1. Liczebność noworodków według płci oraz wieku płodowego.
Wiek płodowy (tygodnie)Płeć męskaPłeć żeńska
301 
3111
322 
333 
3424
3563
36217
373329
386247
3983104
40113107
415156
4224
Łącznie380362
Oceny stanu zdrowia noworodków dokonano w oparciu o 10-stopniową skale Apgar (Klimek i Wolski 2003), a przy ocenie poziomu rozwoju morfologicznego uwzględniono pomiary masy i długości ciała oraz obwodów głowy i klatki piersiowej. Dla cech pomiarowych obliczono średnie arytmetyczne (M) oraz odchylenia standardowe (SD) w kategoriach wieku płodowego oraz łącznie dla noworodków donoszonych, czyli urodzonych w 38-42 tygodniu płodowym (Rybakowa 1995).
Z kart położniczych spisano również dane o kolejności urodzenia noworodków oraz wieku ich matek. Jak wynika z ryciny 1 największy odsetek stanowiły noworodki pierworodne a następnie urodzone jako drugie. Wiek rodzących kobiet wynosił od 15 do 44 lat, przy czym najliczniejszą grupą stanowiły kobiety w wieku 26-30 lat, a następnie 21-25 lat (tab. 2).
Ryc. 1. Kolejność urodzenia noworodków.
Tabela 2. Liczebność noworodków w kategoriach wieku matki.
Wiek kalendarzowyPłeć męskaPłeć żeńskaŁącznie
N%N%N%
x-204010,5328,8729,7
21-2510327,110829,821128,4
26-3012232,112033,224232,6
31-357920,87219,915120,4
36-40287,4277,5557,4
>4082,130,8111,5
 380100362100742100
Wyniki i dyskusja
W grupie 742 noworodków 629 (84,8%) urodziło się o czasie, pozostałe pochodziły z ciąży niedonoszonej. Około 76% noworodków donoszonych płci męskiej oraz 85% płci żeńskiej urodziło się w sposób naturalny. W przypadku wcześniaków odsetki te wyniosły odpowiednio ok. 74% i 82% (tab. 3). Chłopcy w porównaniu do dziewcząt częściej rodzili się przez cesarskie cięcie oraz przy użyciu kleszczy. U noworodków donoszonych różnica okazała się istotna statystycznie (p<0,01). Tylko w 3 przypadkach rozwiązanie ciąży odbyło się za pomocą próżnociągu (vacuum).
Tabela 3. Liczebność noworodków płci męskiej (M) oraz żeńskiej (Z) według sposobu ukończenia ciąży.
Typ poroduNoworodki donoszoneWcześniaki
MZMZ
N%N%N%N%
Naturalny23776,226984,65173,93681,8
Cesarskie cięcie4715,13811,91420,3818,2
Kleszcze268,4103,134,3  
Vacuum10,310,411,5  
Łącznie3111003181006910044100
Stan zdrowia większości noworodków był bardzo dobry, w stanie ciężkim urodziło się 15 noworodków (tab. 4, ryc. 2).
Tabela 4. Liczebność noworodków według punktów uzyskanych w skali Apgar.
Skala ApgarWiek płodowy 38-42 tydzieńWiek płodowy ł37
Płeć męskaPłeć żeńskaPłeć męskaPłeć żeńska
N%N%N%N%
010,3      
110,310,311,4  
210,3  22,9  
310,3  11,4  
420,620,622,9  
520,6  11,424,5
651,692,822,924,5
7154,8175,41217,436,8
84113,23812,0811,649,1
910433,49228,91724,6920,5
1013844,415950,02333,32454,5
Ryc. 2. Stan zdrowia noworodków według skali Apgar.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Klimek R., Wolski: Skala Agar – historia i rzeczywistość, Ginekologia Polska 2003, 74, 1, s. 73-78. 2.Kurniewicz-Witczak R., i wsp.: Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży warszawskiej, IMiDz., Warszawa 1983. 3.Rybakowa M.: Endokrynologia wieku rozwojowego, Część I, Seria Wydawnicza Pediatria, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1995.
Nowa Pediatria 1/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria