Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2006, s. 22-24
Maria Hamuda, Alina Kowalczykiewicz-Kuta, Klaudia Woźniak
Noworodek z bardzo małą urodzeniową masą ciała – aktualny problem perinatologii. Doniesienie wstępne z województwa opolskiego
VERY LOW BIRTH WEIGHT NEWBORNS – A PRESENT PERINATOLOGY PROBLEM. A PRELIMINARY REPORT FROM OPOLSKIE PROVINCE
z Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu
Ordynator Oddziału: lek. med. Maria Hamuda
Streszczenie
The paper aims at assessment of the occurrence of inborn defects among newborns born between 1998 and 1999 in Opolskie Province.
1. Noworodek z bardzo małą urodzeniową masą ciała – definicja
Dzięki ogromnemu postępowi wiedzy i technologii medycznej ratuje się obecnie skrajnie niedojrzałe, urodzone przedwcześnie (poniżej 32 tygodnia ciąży), o coraz to mniejszej urodzeniowej masie ciała noworodki. Noworodki z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g określa się jako noworodki z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW very low birth weight). W grupie tych wcześniaków znajdują się noworodki z masą ciała <1000 g, czyli z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (ELBW – extremely low birth weight) oraz noworodki <750 g z niewiarygodnie małą urodzeniową masą ciała (ILBW – incredibly low birth weight).
2. Zachorowalność noworodków z masą ciała poniżej 1500 g
U noworodków z VLBW obserwuje się szereg typowych dla tego okresu życia i tej grupy wagowej zaburzeń chorobowych (1-5). Można je scharakteryzować jako:
1. Niedotlenienie – jedno z najczęstszych powikłań stwierdzanych w okresie okołoporodowym (około 15%).
2. Krwawienia około- i dokomorowe (IVH/PVH) – powstające najczęściej w następstwie niedotlenienia i zaburzeń w krążeniu mózgowym.
3. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO, RDS) – przebiegający w postaci ostrej niewydolności oddechowej.
4. Przetrwały przewód tętniczy (PDA).
5. Dysplazja oskrzelowo-płucna (w zależności od definicji: BPD/CLD).
6. Martwicze zapalenie jelit (NEC).
7. Zakażenia wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i okresu noworodkowego – związane z niedojrzałością odporności komórkowej i humoralnej.
8. Nietolerancje pokarmowe – stosowanie żywienie parenteralnego i enteralnego – trudności w uzyskaniu dodatniego bilansu energetycznego potrzebnego do zapewnienia prawidłowego przyrostu masy ciała.
9. Retinopatia wcześniaków (ROP).
10. Zaburzenia termoregulacji – tendencja do hipotermii.
11. Niedokrwistość.
12. Zaburzenia metaboliczne – hipoglikemia, hipokalcemia, kwasica, hiperbilirubinemia.
13. Osteopenia wcześniaków.
Częstość występowania i zachorowalność na przedstawione zespoły chorobowe jest odwrotnie proporcjonalna do urodzeniowej masy ciała i wieku ciążowego.
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE ORAZ ICH LECZENIE. ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA (ZZO)
ZZO jest najczęstszą i najcięższą formą niewydolności oddechowej w okresie noworodkowym. Obraz kliniczny choroby cechuje się występowaniem zespołu objawów, głównie oddechowych i krążeniowych, powstających na podłożu niedojrzałości rozwojowej płuc. Częstość występowania zależy od stopnia dojrzałości noworodka: około 70% u noworodków urodzonych przed 30 tygodniem ciąży, w 69% pomiędzy 751-1500 g, natomiast już tylko w 15-20% u noworodków urodzonych powyżej 32 tygodnia ciąży. Postępowanie lecznicze ze względu na złożony charakter patomechanizmów działających w ZZO wymaga wielokierunkowych działań mających na celu przywrócenie homeostazy w organizmie. Wczesne podawanie surfaktantu (integralna część postępowania leczniczego) i odpowiednio prowadzona sztuczna czy wspomagana wentylacja, mają istotny wpływ na obniżenie zachorowalności i umieralności w tej grupie wagowej.
PRZETRWAŁY PRZEWÓD TĘTNICZY (PDA)
Przetrwały przewód tętniczy jest poważnym problemem klinicznym noworodków urodzonych przedwcześnie, szczególnie u noworodków z rozwiniętym ZZO. Występuje u około 80% noworodków z ELBW. O przetrwałym przewodzie tętniczym mówimy w przypadku zaburzeń w jego zamykaniu lub ponownym otwarciu po funkcjonalnym zamknięciu tuż po urodzeniu i ustaniu krążenia płodowego. Współczesna diagnostyka PDA oparta na echokardiografii daje możliwość wczesnego leczenia zachowawczego czy farmakologicznego (indometacyna, ibuprofen). Leczenie chirurgiczne stosuje się przy braku efektu metody zachowawczej, w ciągu pierwszych 14 dni życia.
MARTWICZE ZAPALENIE JELIT (NEC)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Program Polityki Zdrowotnej – Ministerstwa Zdrowia – Program Optymalizacji Opieki Okołoporodowej – Sprawozdanie z realizacji Modułu w roku 2001, Warszawa 2002. 2.Bancalari E.: Changes In the pathogenesis and prevention of chronic lung disease of prematurity. American Journal of Perinatology 2001:18910. 3.Gadzinowski J.Vidyasagar D: Neonatologia Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2000. 4.Tommiska V., et al.: A national short-term follow up study of exrtremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997, Pediatrics 2001, 107(1):164-165. 5.Augustines LA., et al.: Outcomes of extremely low-birth- weight infants between 500 and 750g. Am J Obstet Gynecol 2000, May:182(5); 1113-6.
Nowa Pediatria 1/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria