Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2001, s. 3-5
Marta Wysocka
Szczepienia przeciw zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b
Haemophilus influenzae b vaccination
z Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Lech Korniszewski
Streszczenie
This article reviewed actual studies of safety and immunogenity of combination vaccines. Connjugate vaccines are urgently needed to reduce the number of injections given to young children. Infants given combined vaccines experienced a significantly lower antibody response to PRP-T component then infants given PRP-T vaccine as a separate injection. Although anti-PRP geometric mean antibody concentrations and the precent of subjects achieving the 1 microg/ml seroprotective level were lower after mixed administration, they were in the range seen with monovalent Hib vaccines.
Typ b Haemophilus influenzae jest odpowiedzialny za 95% ciężkich zakażeń wywołanych przez ten szczep bakterii. Zakażenia Haemophilus influenzae typu b (Hib) u dzieci w wieku poniżej 5 roku życia są przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia płuc, zapalenia nagłośni, posocznicy, zapalenia szpiku kostnego, stawów, ropowicy tkanki podskórnej i ropni. Bakteria ta powoduje także zakażenia ucha środkowego i zapalenia spojówek.
Haemophilus influenzae jest Gram-ujemną pałeczką występującą w postaci form otoczkowych i bezotoczkowych. Klasyfikacja szczepów mających otoczkę oparta jest na podstawie obecności polisacharydów rozpuszczalnej substancji otoczkowej (typy a-f). Prawie wszystkie ciężkie zakażenia inwazyjne u dzieci wywołane są przez typ b.
Zakażenia H. influenzae występują zwykle endemicznie, mogą jednak powstawać epidemie, zwykle w ośrodkach opieki dziennej, albo opieki nad przewlekle chorymi. Ryzyko zakażenia zwiększa duże zagęszczenie, a największe jest wśród dzieci skontaktowanych w wieku poniżej 1 r.ż. (6%) i poniżej 4 r.ż. (2%). Na zakażenie Hib najbardziej narażone są sztucznie karmione młode niemowlęta oraz chorzy z anemią sierpowatą, niedoborami przeciwciał i z chorobami nowotworowymi (9). Dużym problemem jest także wysoki odsetek nosicielstwa tej bakterii (u dzieci z wrocławskich żłobków i przedszkoli wykazano nawet 30% nosicielstwa Hib).
Wprowadzenie do profilaktyki szczepionek przeciw Hib doprowadziło do spektakularnego spadku zachorowań na wszystkie inwazyjne postacie zakażeń. Odporność zapewnia odpowiedni poziom przeciwciał przeciw fosforanowi polirybozyloinozytolu (PRP). Antygen ten słabo indukuje produkcję przeciwciał, szczególnie u niedojrzałych immunologicznie dzieci. Skoniugowanie go z innymi antygenami, silniej indukującymi odpowiedź, korzystnie wpłynęło na zdolność pobudzania produkcji przeciwciał i powstawanie komórek pamięci immunologicznej. Działanie szczepionek skoniugowanych cechuje: jednoczesna stymulacja limfocytów T i B, znamiennie wyższa produkcja przeciwciał, dużo silniejsze pobudzenie pamięci immunologicznej i występowanie efektu przypominającego „booster” oraz produkcja immunoglobulin: IgM i IgG, w szczególności IgG-1 i IgG-2.
Na polskim rynku dostępne są szczepionki, w których PRP skoniugowano z toksoidem tężca (PRP-T), z toksoidem błonicy (PRP-D) lub z antygenami zewnętrznej błony komórkowej N. meningitidis typu B (PRP-OMP) lub oligosacharydu otrzymanego z PRP z mutantem toksyny błoniczej CRM197 (Oligo-CRM). W Polsce zarejestrowane są szczepionki PRP-T (ActHib, Hiberix), PRP-OMP (PedvaxHIB) oraz PRPHbOC (HibTITER).
Wszystkie cztery typy szczepionek są wysoce immunogenne u dorosłych i starszych dzieci. Natomiast u niemowląt PRP-D jest najmniej immunogenna, PRP-T i PRP-CRM powodują podobną, bardzo dobrą odpowiedź. Szczepionka PRP-OMP indukuje wyższy wzrost stężenia przeciwciał już po pierwszym szczepieniu w 2 m.ż., ale po drugiej i trzeciej dawce dalszy wzrost stężenia jest słabszy niż w przypadku preparatów PRP-T. Można także zmieniać typy szczepionek i tak najwyższe stężenia przeciwciał otrzymy-wano po schemacie: I dawka – PRP-OMP, a następne PRP-T lub PRP-HbOC. Objawy uboczne są bardzo rzadkie, łagodne i zwykle ustępują w ciągu 12 do 24 godzin.
Drugim kierunkiem w rozwoju szczepień skojarzonych jest ograniczenie ilości injekcji. W tej dziedzinie na świecie wykonuje się wiele badań nad skutecznością łączonych szczepionek podawanych w jednej strzykawce (3) (tab. 1).
Z niejasnych powodów okazało się, że trudne jest skojarzenie szczepionki DtaP ze szczepionką Hib bez pogorszenia immunogenności szczepionki przeciw Hib. Tylko jedna szczepionka skojarzona jest dopuszczona do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i to też jedynie do użytku jako 4 dawka Hib, w 15-18 miesiącu życia.
Tabela 1. Wybrane skojarzone szczepionki pediatryczne obecnie licencjonowane lub będące obiektem badań*.
Szczepionka skojarzona?Licencjonowany produktBadania
DTaP/IPVNAVA, AvP-Ca, AvP-Fr, SB 
DTaP/HibAvP-Fr, SBtak
DTaP/IPV/HibAvP-Ca, AvP-Fr, SBtak
DTaP/HBSB 
DTaP/IPV/HB tak
DTaP/Hib/HB tak
DTaP/Hib/IPV/HB tak
DTaP/Hib/IPV/HB/HA tak
HB/Hib  
HB/HASB 
MMR-V tak
PnC/MnC tak
PnC/MnC/Hib tak
DTaP - błonica, tężec, krztusiec acelularny,
IPV - inaktywowane triwalentne polio,
NAVA - szczepionka North American,
AvP - Aventis Pasteur (Pasteur Mérieux Connaught, odpowiednio w CA, Fr, SB, SmithKline Beecham),
Hib - skojarzona szczepionka Haemophilus influenzae typ b,
HB - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B,
HA - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ A,
MMR-V - szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, skojarzona z ospą wietrzną,
PnC - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom,
MnC - skoniugowana szczepionka przeciw Neisseria meningitidis,
* Jedynie produkty skojarzone z wykluczeniem produktów z wieloma serotypami jednego patogenu, takimi jak DT, DTP, DTaP, OPV, IPV, MMR oraz DT - lub kombinacje oparte na DTP
? Zawiera produkty dystrybuowane w postaci kombinowanej, jak i produkty dystrybuowane w oddzielnych opakowaniach, przeznaczone do łączenia w momencie zastosowania

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria