Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2001, s. 20-21
Zofia Rajtar-Leontiew
Znaczenie kliniczne witaminy B6 (pirydoksyny)
The clinical significance of vitamin B6 (pyridoxine)
z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
The author presents selected critical biochemical roles of vitamin B6 affecting physiologic function, the sings of its deficiency and its relationship to INH.
Bodźcem do podjęcia tematu był przeglądowy artykuł Bendera z 1999 roku dotyczący szkodliwych skutków zbędnego lub w nadmiarze stosowania wszystkich witamin, tak w profilaktyce jak i w leczeniu (1). Szczególne zainteresowanie Brytyjskiego Wydziału Zatruć Komitetu Zdrowotnego wzbudziła witamina B6 (pirydoksyna) powodując w rezultacie propozycję nowych zasad jej stosowania, polegających na znacznych ograniczeniach.
Historia witaminy B6 rozpoczęła się wykryciem jej w 1934 r. przez P. Gyorgy´ego i wyizolowaniem z zespołu witamin B. W 1938 roku Lepkowsky uzyskał tę witaminę w formie krystalicznej, a Harris w USA i Kühn w Niemczech zsyntetyzowali ją chemicznie. Od 1942 r. znane są także inne czynne biologicznie formy witaminy B6 jak pirydoksal i pirydoksamina (adermina). W kolejnych latach za najbardziej aktywne w przemianach ustrojowych uznano fosforowe pochodne witaminy B6 to znaczy fosforan pirydoksalu, a szczególnie jego 5-fosforanową postać (PLP) (2). Witamina B6 jest niezbędnym czynnikiem do prawidłowego rozwoju człowieka. Dostarczona powinna być z pożywieniem, a zapotrzebowanie dla zdrowego dziecka wynosi około 2 mg na dobę. Są dane, że niewielkie ilości witaminy B6 mogą być syntetyzowane przez prawidłową florę w jelitach na użytek makroorganizmu. Witamina B6 jest wydalana głównie przez nerki z moczem. Do jej niedoboru może się przyczynić zbyt mały dowóz, upośledzone wchłanianie jelitowe oraz zwiększone zapotrzebowanie jak np. w ciąży, w bardzo szybkim przybytku masy ciała, nadczynności tarczycy, w infekcjach, na skutek działania jej antymetabolitów (antywitamin), we wrodzonych chorobach metabolicznych jak hiperhomocysteinemia oraz przy długotrwałym stosowaniu hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych.
Znaczenie biologiczne witaminy B6 wynika z jej roli jako koenzymu przyspieszającego szereg przemian w ustroju – na przykład katalizuje ona aminotransferazy różnych aminokwasów, dekarboksylazy, desulfydrazy cysteiny. Wpływa na drogi przemiany tryptofanu i na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, co w przypadku witaminy A wyraża się niwelacją jej czynnych analogów. Pośrednio witamina B6 prawdopodobnie chroni w ten sposób płody narażone na działanie analogów witaminy A, przed wadami wrodzonymi. Wejście analogu strukturalnego witaminy B6 (antywitaminy) w jej miejsce w koenzymie powoduje zablokowanie czynności tego enzymu, co wyraża się objawami identycznymi z awitaminozą (3). Głównymi znanymi antymetabolitami witaminy B6 są toksopirymidyna i metoksypirydoksyna oraz leki przeciwprątkowe jak INH i dezoksypirydoksyna szeroko stosowane w leczeniu gruźlicy. Znane i opisane w przeszłości są ciężkie, ostre i przewlekłe zatrucia INH u ludzi, poddające się leczeniu odpowiednio dużymi dawkami witaminy B6 podawanej w iniekcjach. W latach 1950-53 w USA i Anglii opisano epidemie drgawek u niemowląt karmionych luksusowymi mieszankami mlecznymi, które jak się później okazało były pozbawione witaminy B6, głównie na skutek przegrzania w procesie ich produkcji (4).
W obrazie klinicznym jawnego niedoboru witaminy B6 na pierwszy plan, u najmłodszych dzieci, wysuwają się objawy ze strony układu nerwowego jak zwiększona pobudliwość, drażliwość, nadmierna wrażliwość na bodźce słuchowe, drżenie kończyn, a w ciężkich przypadkach drgawki. Drgawki te mają charakter toniczno-kloniczny, są uogólnione, towarzyszy im utrata przytomności, oczopląs i piana na ustach – a więc obraz ten przypomina duży napad (grand male) w padaczce. Obraz EEG jest nieprawidłowy, a powrót do normalnej czynności bioelektrycznej mózgu można obserwować już po kilku godzinach od podania witaminy B6. Płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazuje zmian patologicznych, ale nie oznaczano w nim stężenia witaminy B6, chociaż obecnie w odpowiednio wyposażonych ośrodkach jest to możliwe. Po podaniu leków przeciwdrgawkowych ogólnie stosowanych uzyskuje się, także w niedoborze witaminy B6, chwilowe ustąpienie objawów, po czym drgawki wracają i trwają dopóki nie włączy się leczenia przyczynowego. Obecnie wiadomo także, że odwrotnie witamina B6 stymulując metabolizm leków uspokajających przyspiesza ich wydalanie z ustroju, a tym samym może mieć niekorzystny wpływ na powrót drgawek o różnej, innej etiologii (5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria