Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2001

Spis treści / Contents

Szczepienia przeciw zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b
Haemophilus influenzae b vaccination
Marta Wysocka - s. 3-5
Zapalenie tkanki łącznej policzka u niemowląt w przebiegu posocznicy wywołanej przez Haemophilus influenzae typu b
Buccal cellutitis due to sepsis caused by Haemophilus influenzae type b
Agata Skórka, Wiesław Mikołajczyk - s. 6-7
Łagodne napadowe zawroty głowy
Benign paroxysmal vertigo
Krystyna Sidor, Wiesław Mikołajczyk - s. 9-11
Opsoklonie i mioklonie u dzieci – opis przypadku wraz z uwagami na temat hipotezy patofizjologii opsoklonii i mioklonii z pnia mózgu
Opsoclonus and myoclonus at children – the case study and some remarks on the hypothesis of pathophysiology of opsoclonus and myoclonus of brainstem
Krystyna Kobel-Buys, Guido Buys - s. 12-15
Prokalcytonina (PCT) – podstawy teoretyczne i zastosowanie praktyczne w diagnostyce klinicznej
Procalcitonin (PCT) – theory and practicals usefulness in clinical diagnosis
Małgorzata Grochowicz - s. 16-19
Znaczenie kliniczne witaminy B6 (pirydoksyny)
The clinical significance of vitamin B6 (pyridoxine)
Zofia Rajtar-Leontiew - s. 20-21
Obraz ultrasonograficzny nerek u pacjentów z dysfunkcją hormonalną tarczycy
Ultrasound picture of the kidney in patients with hormonal dysfunction of the thyroid gland
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew - s. 22-23
Wideonasofiberoskopia w ocenie górnych dróg oddechowych u dzieci
Videonasofiberoskopy in evaluation of upper respiratory tract in children
Maria Hortis-Dzierzbicka - s. 24-25
Toksyczna nekroliza naskórka
Toxic epidermal necrolysis (TEN)
Agata Skórka - s. 26-28
PCT, nowy marker uogólnionej infekcji u pacjentów z rozrostowymi chorobami krwi – doniesienie wstępne
A report on procalcitonin as a new generalised infection marker in oncological haematology patients
Magdalena Kaczorowska, Joanna Rzymkowska - s. 29-31
Retinopatia wcześniacza
Retinopathy in neonates
Anna Muszyńska, Aleksandra Nadaj - s. 32-37
Wrodzone zakażenia TORCH obserwowane u pacjentów w Klinice Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie*
Congenital TORCH infections in patients from The II Neonatal Clinic of The Medical University of Warsaw
Lidia Groele, Dorota Golicka - s. 38-40
Przypadek argininobursztynurii u pięciodniowego noworodka z ciąży bliźniaczej
The case of argininosuccinicaciduria of a 5-day-old neonate born from a twin gestation
Agnieszka Lecka, Joanna Wójcicka - s. 41-43