Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2001, s. 9-11
Krystyna Sidor1, Wiesław Mikołajczyk2
Łagodne napadowe zawroty głowy
Benign paroxysmal vertigo
1 z I Katedry Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk
2 z II Katedry Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Lech Korniszewski
Streszczenie
Authors prescribes rare form of the ataxia in small children (1-3 years at age) – benign paroxysmal vertigo. It has been shown 3 children 13-15 months old with ataxia. These conditions are characterised by reccurent attacks of vertigo. The appears distressed and calls for help. Children may stagger or fall in the attacks. They demonstrate pallor, sweating and sometimes nystagmus. The diagnosis was obtained in the presence of attacks of imbalance without loss of consciousness and normal EEG and laboratory investigations.
Słowa kluczowe: ataxia, vertigo.
Zawroty głowy u dzieci mogą mieć różne przyczyny. Wyróżnia się przyczyny centralne i obwodowe. Wśród przyczyn centralnych, do najczęstszych u dzieci należą: zawroty głowy po przebytych urazach czaszki, w przypadkach padaczki skroniowej, pozapalne (np. po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu), chorób psychosomatycznych, zatruć, wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego oraz tzw. zawroty głowy idiopatyczne. Natomiast do przyczyn obwodowych powodujących zawroty głowy należą: zapalenie nerwu przedsionkowego (neuritis vestibularis) i tzw. łagodne napadowe zawroty głowy (2, 3, 4, 7).
Łagodne napadowe zawroty głowy opisane zostały po raz pierwszy przez Brassera w 1964 roku (1). Występują w równym stopniu u chłopców i dziewczynek. Rozpoczynają się zazwyczaj pomiędzy 1 a 3 rokiem życia w sposób nagły, bez czynników predysponujących i prowokujących. Charakteryzują się nawracającymi napadami zawrotów głowy z często towarzyszącymi wymiotami, bladością powłok skórnych i dużym niepokojem. Dziecko sprawia wrażenie przestraszonego, wzywa pomocy rodziców, skarży się na uczucie wirowania podłoża. Nie może stać, a nawet siedzieć, chwyta się rodziców lub opiera o znajdujące się w pobliżu przedmioty, aby utrzymać równowagę. Nagłe zaburzenia równowagi (chwianie się lub upadki), u dziecka dotychczas zdrowego, są często pierwszymi objawami tej choroby i powodem wielkiego niepokoju rodziców. W niektórych, bardziej burzliwych przypadkach, dziecko kładzie się na podłodze i odmawia chodzenia. Przytomność jest zawsze zachowana, drgawki nie występują. Napadom często towarzyszy bladość skóry, znaczne pocenie się, nudności i/lub wymioty. Niekiedy obserwuje się oczopląs poziomy (1, 3). Niektórzy autorzy (3) opisują napadowy kręcz szyi, co według nich może poprzedzać występowanie łagodnych napadowych zawrotów głowy. Czas trwania napadów zaburzeń równowagi jest różny, od kilku minut do kilku godzin i może nawracać przez wiele tygodni. Zaburzenia ustępują zazwyczaj po 3 roku życia. Pomiędzy napadami dziecko czuje się dobrze, nie stwierdza się odchyleń w badaniu neurologicznym. EEG jest prawidłowy. Badanie laryngologiczne zazwyczaj nie wykazuje zmian, poza dodatnią próbą kaloryczną. Próby tej nie wykonuje się jednak u dzieci najmłodszych. Inne badania pomocnicze (w tym badania laboratoryjne) nie odbiegają zazwyczaj od normy. Również płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazuje zmian.
Rozpoznanie łagodnych napadowych zawrotów głowy jest ustalane stosunkowo rzadko. Eviatar i Eviatar (3) analizując 50 dzieci z zawrotami głowy w wieku 1-16 lat stwierdzili łagodne napadowe zawroty głowy tylko w 2 przypadkach. Szczególnie trudne jest różnicowanie tej choroby z zapaleniem n. przedsionkowego (neuritis vestibularis), bowiem objawy kliniczne w obu przypadkach są podobne. Zapalenie nerwu przedsionkowego występuje jednak u dzieci bardzo rzadko, przeważnie u dorosłych, w trakcie ostrej infekcji dróg oddechowych, z zajęciem ucha środkowego oraz w wirusowych chorobach zakaźnych. W tych przypadkach EEG jest również prawidłowy, próba kaloryczna dodatnia.
Nagłe, krótkie napady zawrotów głowy u małych dzieci mogą być mylnie podejrzewane o guz mózgu lub padaczkę (2, 4, 5). W różnicowaniu z padaczką należy brać pod uwagę przede wszystkim padaczkę skroniową. W przypadkach padaczki skroniowej z komponentą błędnikową, ogniska padaczkorodne zlokalizowane są w płacie skroniowym lub ciemieniowym. Objawy kliniczne występują w postaci zaburzeń równowagi, zawrotów głowy, często utraty przytomności. Zapis EEG jest nieprawidłowy, próba kaloryczna ujemna.
Guzy mózgu (nowotwory, krwiaki, naczyniaki) można wyłączyć na podstawie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu. Badania te są również niezbędne do różnicowania stanów po urazach mózgu.
Nawracające zaburzenia równowagi wymagają również badań audiologicznych, celem wyłączenia wrodzonej lub nabytej głuchoty.
Mimo przedstawionych wyżej różnic pomiędzy poszczególnymi schorzeniami, nadal nie można w sposób jednoznaczny ustalić rozpoznania łagodnych napadowych zawrotów głowy. Ostateczną diagnozę tej choroby ustala się jedynie po wyłączeniu poszczególnych chorób (w każdym przypadku konieczne jest wykonanie CT lub MMR mózgu). Dzieci z ustalonym rozpoznaniem łagodnych napadowych zawrotów głowy wymagają dalszej kontroli neurologicznej.
Reasumując, typowymi cechami łagodnych napadowych zawrotów głowy są:
1 – liczne napady nadmiernego niepokoju, zaburzeń równowagi o różnym stopniu nasilenia, często z towarzyszącą bladością powłok, wymiotami i oczopląsem poziomym,
2 – brak zaburzeń neurologicznych w badaniu przedmiotowym,
3 – prawidłowy zapis EEG,
4 – nieprawidłowa odpowiedź na stymulację kaloryczną,
5 – wiek dziecka pomiędzy 1 a 3 rokiem życia.
W ciągu ostatnich 2 lat obserwowaliśmy 3 dzieci, u których wywiad, obraz kliniczny i badania dodatkowe pozwalały rozpoznać łagodne napadowe zawroty głowy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria