Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2001, s. 22-23
Andrzej Koczyński1, Zofia Rajtar-Leontiew2
Obraz ultrasonograficzny nerek u pacjentów z dysfunkcją hormonalną tarczycy
Ultrasound picture of the kidney in patients with hormonal dysfunction of the thyroid gland
1 z Działu Radiologii i Ultrasonografii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Działu: dr med. Andrzej Koczyński
2 z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
The paper suggests from practical point of view an observed connection between an ultrasound kidney image and the thyroid dysfunction.
Badanie ultrasonograficzne nerek uwidacznia miąższ składający się z kory i rdzenia oraz zatokę nerkową (sinus renalis).
Kora poprzez obecność tzw. ciałek nerkowych spełnia zadania filtracyjne, natomiast rdzeń poprzez obecność kanalików nerkowych spełnia zadania osmotyczne i transportowe.
Istotną częścią nefronu, który stanowi podstawową jednostkę czynnościową nerki, jest bardzo obfity splot naczyń włosowatych, przez które przepływa 90% krwi wpływającej do nerki (2, 6).
Jakkolwiek obszary zatokowo-nerkowe u większości tzw. zdrowych pacjentów są równoważne (4), to z obserwacji wynika, że u wielu badanych równowaga ta jest zaburzona i wyraża się wyraźnym poszerzeniem zatoki i ścieńczeniem warstwy miąższowej, albo przeciwnie zwężeniem zatoki i wyraźnym pogrubieniem warstwy miąższowej.
Dane z piśmiennictwa wskazują na istnienie zależności pomiędzy stężeniem hormonów tarczycy we krwi, a wielkością narządowego przepływu krwi (7).
Celem pracy jest próba wykazania współzależności pomiędzy obrazem ultrasonograficznym nerek, a czynnością hormonalną tarczycy.
Metodą jest ultrasonograficzna ocena obszarów zatokowo-miąższowych nerek u pacjentów z różnymi, prawidłowymi i nieprawidłowymi, wartościami stężeń hormonów tarczycy (FT3, FT4) i TSH we krwi, badanych ambulatoryjnie w przychodni przyszpitalnej, w latach 1999-2000.
Metoda opiera się na wypracowaniu w grupie 50 pacjentów z eutyreozą norm tzw. wskaźnika zatokowo-miąższowego (WZM) za pomocą pomiarów liniowych: d – szerokości zatoki, D – szerokości części środkowej nerki, według wzoru:
WZM = D – d
   D
Należy nadmienić, że nerka lewa u większości pacjentów ze względu na częstą obecność tzw. garbu śledzionowego może być źródłem niedokładności pomiaru.
Wartości prawidłowe WZM mieszczą się w granicach 0,3-0,6.
Materiał pracy stanowią dwie dziesięcioosobowe grupy pacjentów w wieku 8-58 lat, zgłaszających się na ultrasonograficzne badania jamy brzusznej, w tym nerek, z uprzednio od 3 do 6 miesięcy wcześniej, wykonanymi badaniami laboratoryjnymi, określającymi stężenie wolnych hormonów tarczycy i TSH we krwi (IRMA, ELISA) (8).
Jako normy referencyjne przyjęto według danych z piśmiennictwa następujące wartości:
FT3: 0,23-0,6 ng/100 ml,
FT4: 0,85-1,7 ng/100 ml,
TSH: 0,30-5,0 mU/l,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria