Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2000, s. 33-35
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Wyciąg z Ginkgo biloba pomocny w leczeniu otępienia
Wettstein A.: Cholinesterase inhibitor s and Ginkgo extracts - are they comparable in the treatment o f dementia? Comparison o f published placebo-controlled efficacy studies ofat least six month´s duration. Phytomedicine 1999/2000, 6, 393-401.
Celem pracy była ocena badań klinicznych dotyczących skuteczności stosowania inhibitorów acetylocholinesterazy i specjalnego wyciągu EGb 761 z Ginkgo biloba w leczeniu otępienia towarzyszącego chorobie Alzheimera. Przejawem tej choroby jest niedobór acetylocholiny, który prowadzi do zmniejszenia liczby przekazywanych sygnałów nerwowych w układzie cholinergicznym. Inhibitory cholinesterazy opóźniają rozkład acetylocholiny i usprawniają przekazywanie sygnałów. Przejawia się to podwyższeniem sprawności umysłowej u chorych.
Specjalny wyciąg z Ginkgo EGb 761 wykazuje szerokie działanie farmakologiczne na neurony mózgowe, włączając usprawnienie metabolizmu glukozy, stabilizację błony cytoplazmatycznej, działanie przeciwutleniające i przeciwdziałające zlepianiu płytek krwi. W układzie cholinergicznym ośrodkowego układu nerwowego specjalny wyciąg EGb 761 wzmaga syntezę acetylocholiny i jej uwalnianie, a także wzrost aktywności cholinergicznych receptorów tej substancji, która ulega osłabieniu w starszym wieku.
Randomizowane badania kontrolowane z podwójnie ślepą próbą, prowadzone zarówno dla leków hamujących aktywność cholinesterazy, jak i dla specjalnego wyciągu z Ginkgo EGb 761 przez 24-30 tygodni wykazały, że obie grupy leków wyraźnie zmniejszały objawy otępienia, przy czym uwalnianie acetylocholiny w przypadku wy
ciągu z Ginkgo było mniejsze w porównaniu do inhibitorów cholinesterazy. Badania te uzasadniają pomocnicze zastosowanie specjalnego wyciągu z Ginkgo biloba EGb 761 w terapii choroby Alzheimera.
Przeciwnowotworowa substancja w lucernie
Rosenthal G.A., Nkomo P: The natural abundance of Lcanauanine, an active anticancer agent, in alfalfa, Medicago satiua (L.). Pharmaceutical Biology 2000, 38, 1-6.
Badania miały na celu poszukiwanie źródeł L-kanawaniny, potencjalnie toksycznego antymetabolitu L-argininy, w kiełkach i nasionach lucerny. Związek ten występuje w wielu roślinach strączkowych i charakteryzuje się działaniem wobec licznych nowotworów zwierzęcych i nowotworów doświadczalnych pochodzących z linii komórkowych. Łącznie oceniono 13 źródeł lucerny, pochodzących z upraw polowych, szklarniowych i supermarketów. Poziomy L-kanawaniny w badanych próbkach były dość zróżnicowane.
W praktyce problem polega jednak na zupełnie innym zagadnieniu, a mianowicie w badaniach na małpach stwierdzono, że konsumpcja dużych ilości kiełków lucerny (40% diety tych zwierząt w ciągu 7 miesięcy) wywołuje działanie antygonadotropowe. Przyjmując, że ludzie mogliby spożywać świeże kiełki lucerny w swojej diecie nawet w 5,5 razy większej ilości w porównaniu do zwierząt, biorąc pod uwagę możliwość działania antygonadotropowego, jak również różne zawartości L-kanawaniny w spożywanym materiale, wykorzystanie lucerny jako źródła substancji przeciw -nowotworowej u ludzi jest wielce dyskusyjne.
Harpagozyd w walce z bólem
Wolf E.: Harpagosid hilft gegen Muskelschmerz. Pharmazeutische Zeitung 2000, 145, 1009.
Artykuł omawia badania kontrolowane z podwójnie ślepą próbą dotyczące leczenia bólu pleców za pomocą wyciągu LI 174 (preparat Rivoltan) z diabelskiego pazura (Harpagophytum procumbens). 63 pacjentów w wieku 18-62 lat obojga płci cierpiało na bóle mięśni pleców od 2 tygodni do ponad 6 miesięcy. Połowa badanych przez 4 tygodnie przyjmowała 2 razy dziennie po 480 mg wyciągu LI 174.
Ocena skuteczności leczniczej omawianego preparatu była jednoznaczna. Wszyscy pacjenci odczuli wyraźne zmniejszenie bólu pleców, w tym 58% uznało, że wyniki terapii były dobre lub bardzo dobre. Potwierdziły to również badania intensywności bólu, wrażliwości na ból wykonane za pomocą dynamometru ciśnieniowego oraz bólu niedokrwiennego w prawym ramieniu. Działanie lecznicze przypisuje się glikozydom irydoidowym z harpagozydem jako substancją wiodącą. Prawdopodobnie to one wpływają na sensoryczną i naczyniową wrażliwość mięśni.
Właściwości lecznicze krokosza barwierskiego
Blaszczyk T.: Portrdt einer alten chinesischen Heilpflanze. Pharmazeutische Zeitung 2000, 145, 1180-1183.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2000
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii