Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 4/2000

Spis treści / Contents

Koegzystencja preparatów ziołowych w świetle międzynarodowych aktów legislacyjnych regulujących ich zastosowanie w medycynie konwencjonalnej, terapii naturalnej i dietetyce. Cz. I. Regulacje legislacyjne preparatów ziołowych w krajach Wspólnoty Europejskiej
Coexistence of herbal preparations in the light of international legislation acts regulating their use in corwentional medicine, natural therapy and dietetics. Part I. Legislation regulating herbal preparats in United Europe
Henry Ostrowski-Meissner - s. 2-7
Fitoterapia w urologii
Phytotherapy in urology
Jerzy Lutomski, Jan Hasik - s. 8-12
Badania nad zastosowaniem wyciągu z tarczycy bajkalskiej w leczeniu chorób przyzębia
Studies on the use of Scutellaria baicaliensis G extract in the treatment of paradontopathies
Jan Niedworok, Aleksandra Oleszczak, Robert Starzec - s. 13-17
Biostymina, Bioaron i Bioaron C - roślinne biostymulatory w praktyce lekarskiej
Biostymina, Bioaron and Bioaron C - plant biostimulators in the medical practice
Jerzy Alkiewicz - s. 18-20
Psychodynamiczne i farmakodynamiczne działanie leków
Psychodynamic and pharmacodynamic effects of herbal drugs
Volker Schulz - s. 21-28
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia - s. 33-35