Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2005, s. 61-62
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Key words: nowości, bibliografia.
CYTOTOKSYCZNE I PRZECIWUTLENIAJĄCE DZIAŁANIE OLEJKU MELISOWEGO
Sousa de A.C., Alviano D.S. Blank A.F. i wsp: Melissa officinalis L. essential oil: antitumoral and antioxidant activities. J. Pharm. Pharmacol. 2004, 56, 677-681.
Olejek melisowy znany jest z działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego, przeciwpasożytniczego i przeciwskurczowego. Badacze brazylijscy postanowili ocenić jego działanie cytotoksyczne i przeciwutleniające. Do tego celu użyto 5 hodowli komórkowych nowotworów ludzkich: A549 (płuc), Caco-2 (jelit), MCF-7 (piersi), HL60 i K562 (białaczki) i nowotworu mysiego B16F10 (czerniaka). Aktywność przeciwutleniającą oznaczano przy użyciu DPPH (l,l-difenylo-2-pikrylohydrazylu). Brazylijski olejek melisowy zawierał 39% neralu i 47% geranialu.
Wykazano, że olejek melisowy w stężeniu 500 mg/ml hamował rozwój wszystkich hodowli komórkowych nowotworów ludzkich i zwierzęcych w granicach 74-94%. Natomiast działanie przeciwutleniające olejku uzyskano już przy stężeniu 2 ml. Na tej podstawie autorzy wnioskują, że olejek melisowy może być wykorzystany w lecznictwie jako preparat przeciwnowotworowy.
PRZECIWZAPALNE I PRZECIWBÓLOWE WŁAŚCIWOŚCI ROZCHODNIKA KAMCZACKIEGO
Kim D.W., Son K.H., Chang H.W. i wsp.: Anti-inflammatory activity of Sedum kamtschaticum. J. Ethnopharmacol. 2004, 90, 409-414.
Rozchodnik kamczacki ( Sedum kamtschaticum Fischer) jest rośliną jednoroczną występującą w Południowo-Wschodniej Azji. Wyciągi wodne z całej rośliny były stosowane w medycynie ludowej Korei, Chin i Japonii dla poprawy krążenia krwi, jako lek przeciwlękowy i przeciwzapalny.
W badaniach używano suchego wyciągu metanolowego z całej rośliny, który podawano zwierzętom doświadczalnym drogą pokarmową. Stwierdzono, że wyciąg w dawce 200 mg/kg mc. hamował obrzęk uszu myszy wywołany olejem krotonowym w 47%, a w dawce 800 mg/kg m.c. hamował obrzęk łap szczura wywołany karageniną w 30%. Prednisolon podawany zwierzętom w dawce 10 mg/kg mc. w tych samych modelach doświadczalnych hamował obrzęki odpowiednio w 54 i 36%. Ponadto suchy wyciąg metanolowy z rozchodnika kamczackiego wykazywał w dawce 125 mg/kg taki sam efekt przeciwbólowy, jak aspiryna podawana zwierzętom w dawce 200 mg/kg mc. Na tej podstawie autorzy pracy sugerują możliwość zastosowania wyciągu z tej rośliny w lecznictwie.
WPŁYW WODNEGO WYCIĄGU Z PERZU NA METABOLIZM LIPIDOWY
Maghrani M., Lemhardi A., Zeggwagh N.-A. i wsp.: Effects of an aqueous extract of Triticum repens on lipid metabolism in normal recent-onset diabetic rats. J. Ethnopharmacol. 2004, 90, 331-337.
Celem badań było określenie wpływu jednorazowego i wielokrotnego podawania liofilizowanego wodnego wyciągu z kłączy perzu właściwego ( Agropyron repens L., syn. Triticum repens P. Beauv.) drogą pokarmową w dawce 20 mg/kg mc. szczurom normalnym oraz z cukrzycą wywołaną streptozotocyną.
Badania wykazały, że zarówno jednorazowe, jak i wielokrotne podawanie wodnego wyciągu z kłączy perzu obniżało poziom triglicerydów i cholesterolu całkowitego w surowicy krwi szczurów. Jednorazowe podanie wyciągu u szczurów normalnych obniżało poziom triglicerydów po 6 godz. od podania o ok. 6%, a cholesterolu o ok. 3%, podczas gdy u szczurów z cukrzycą doświadczalną wartości te kształtowały się na poziomie ok. 28% i 26%. Natomiast podawanie codziennie jednej dawki liofilizowanego wyciągu wodnego z kłączy perzu po 14 dniach dawało obniżenie triglicerydów i cholesterolu u szczurów normalnych o ok. 3 i 5%, a u szczurów z cukrzycą doświadczalną o ok. 44 i 47%. Interesujące są także dane odnośnie masy ciała zwierząt otrzymujących przez 14 dni badany wyciąg. Okazało się, że u szczurów normalnych masa ciała zwiększyła się o ok. 22%, natomiast u zwierząt z cukrzycą doświadczalną zmniejszyła się o ok. 22%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1-2/2005
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii