Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2006, s. 1-32
Bronisław Bednarz
Wpływ długotrwałego podawania L-argininy na przebieg zawału serca z uniesieniem odcinka ST
Rozprawa habilitacyjna
Effect of long term treatment with L-arginine on the clinical course of acute myocardial infraction with ST segment elevation
Szpital Grochowski, Klinika Kardiologii CMKP
Streszczenie
Wstęp: W ostrym zawale serca dochodzi do długotrwałego upośledzenia funkcji śródbłonka tętnic wieńcowych. Konsekwencją tego zjawiska jest, między innymi, ograniczenie wytwarzania i wydzielania przez komórki śródbłonka tlenku azotu (NO) substancji mającej kluczowe znaczenie dla zachowania przepływu krwi przez tętnice wieńcowe.
W ustroju NO powstaje w wyniku przemian aminokwasu L-argininy.
L-arginina nie była dotychczas stosowana u chorych ze świeżym zawałem serca.
Cel: Celem badań była ocena wpływu długotrwałego podawania L-argininy – substratu dla produkcji NO – na przebieg kliniczny zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).
Metodyka: Badanie było prospektywnym, wieloośrodkowym studium przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby. Do badania kwalifikowano chorych w wieku powyżej 21 lat z STEMI, przybywających do szpitala w ciągu 24 godzin od początku objawów zawału. Chorych randomizowano do leczenia L-argininą (3x3,0 g na dobę przez 30 dni) lub placebo. Wszyscy chorzy byli ponadto leczeni rutynowo, włącznie z terapią fibrynolityczną, gdy istniały do niej wskazania.
Wyniki: Do badania włączono 792 chorych (średni wiek 64 lata, 550 mężczyzn). 394 chorych otrzymało L-argininę, a 398 placebo.
Powikłania składające się na złożony punkt końcowy (zgon sercowo-naczyniowy, ponowny zawał serca, nawrót spoczynkowego niedokrwienia, skuteczna reanimacja, wstrząs/obrzęk płuc) wystąpiły w ciągu 30 dni u 93 (24%) chorych otrzymujących L-argininę i 104 (27%) chorych otrzymujących placebo (OR 0,63, 95% CI 0,39-1,02, p=0,06).
W podgrupie chorych z hipercholesterolemią (n=226) powikłania te wystąpiły istotnie statystycznie rzadziej w grupie otrzymującej L-arnininę niż w grupie otrzymującej placebo (odpowiednio n=19 [17%] i n=31 [28%], p<0,05).
W podgrupie chorych z przebytym w przeszłości zawałem serca podanie L-argininy statystycznie znamiennie zmniejszyło częstość zgonów z powodów sercowo-naczyniowych w trakcie 6-cio miesięcznej obserwacji (zmarło 5 chorych w grupie argininy i 14 w grupie placebo, p=0,03).
Wnioski: Wyniki badania, będącego pierwszą próbą podania L-argininy w STEMI wskazują na dobrą tolerancję tej substancji.
L-arginina stosowana w dawce 9,0 g na dobę przez 30 dni, ogranicza powikłania STEMI u chorych z hipercholesterolemią i zmniejsza śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych u chorych po przebytym w przeszłości zawale serca.
Summary
Introduction. Acute ischemia and reperfusion lead to prolonged endothelial dysfunction resulting, among others, in reduced release of endothelium-derived relaxing factor – nitric oxide (NO ), which plays the key role in coronary circulation. L-arginine is a substrate for NO synthesis in vascular endothelial cells. To date L-arginine has not been used in acute myocardial infarction.
Aim. The aim of the study was to assess effects of long term treatment with L-arginine on the clinical course of acute myocardial infarction with ST segment elevation (STEMI).
Methods. The study was randomized, multicentre, double-blind, placebo-controlled. Patients of either gender, at the age of > 21 years, were eligible if they presented symptoms of STEMI within 24 hours of onset. The patients were randomized to receive L-arginine (3.0 g t.i.d. for a total period of 30 days) or placebo on top of routine therapy including fibrinolysis if indicated.
Results. 792 patients (mean age 64 years, 550 men) were randomized to oral L-arginine (n=394) or placebo (n=398). The end point which was the composite of 30 day cardiovascular death, reinfarction, successful resuscitation, shock/pulmonary edema or recurrent myocardial ischemia occurred in 24% patients treated with L-arginine and 27% with placebo (OR 0.63, 95% CI 0.39-1.02, p=0.06). In 226 patients with hyperlipidemia the end point was observed less frequently in the L-arginine group than in the placebo group (19 [17%] vs 31 [28%], p<0.05). In the subgroup of 105 patients with previous myocardial infarction cardiovascular death occured less frequently during 6 months follow up in the patients treated with L-arginine (5 in L-arginine group and 14 in the placebo group, p=0.03).
Conclusion. This study, which is the first to study L-arginine in STEMI, showed that oral L-arginine supplementation was well tolerated. L-arginine in a dose of 9.0 g daily for 30 days reduces the number of major clinical events during 30 days follow up in the group of patients with hyperlipidemia and reduces the number of cardiovascular deaths in the group of patients with previous myocardial infarction.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Fibrinolytic Therapy Trialists Collaborative Group.Indications for fibrinolytic therapy in suspected myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity results from all randomised trials of more than 1000 patients. Lancet 1994;343:311-322.
2. Zahn R, Schiele R, Schneider S et al. Primary angioplasty versus intravenous thrombolysis in acute myocardial infarction: can we define subgroups of patients profiting most from primary angioplasty. J Am Coll Cardiol 2001;37:1827-1835.
3. Hasdai D, Behar S, Wallentin L et al. A prospective survey of the characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Europe and the Mediterranean basin. The Euro Heart Survey of Acute Coronary Syndromes (Euro Heart Survey ACS ). Eur Heart J 2002;23:1190-1201.
4. Birnbaum Y, Leor J, Kloner RA. Pathobiology and clinical impact of reperfusion injury. J Tromb Trombosis 1994;4:185-195.
5. Morishima I, Sone T, Okumura K et al. Angiographic no-reflow phenomenon as a predictor of adverts long-term outcome in patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty for first acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2000;36:1202 - 1209.
6. Ito H, Tomooka T, Sakai N et al. Lack of myocardial perfusion immediately after successful thrombolysis. A predictor of poor recovery of left ventricular function in anterior myocardial infarction. Circulation 1992;85:1699-1705..
7. Schaer DH, Ross AM, Wasserman AG. Reinfarction, recurrent angina and reocclusion after thrombolytic therapy. Circulation 1987;76:II57-II62.
8. Dreyer WJ, Michael LH, West MS et al. Neutrophil accumulation in ischemic canine myocardium: insights into time course, distribution, and mechanism of localisation during early reperfusion. Circulation 1991;84:400-411.
9. Dreyer WJ, Michael LH, Nguyen T et al. Kinetics of C5a release in cardiac lymph of dogs experiencing coronary artery ischemia-reperfusion injury. Circ Res 1992;71:1518-1524.
10. VanBenthuysen KM, McMurtry IF, Horwitz LD.Reperfusion after acute coronary occlusion in dogs impairs endothelium-dependent relaxation to acetylcholine and augments contractile reactivity in vitro. J Clin Invest 1987;79:265-274.
11. Tsao PS, Lefer AM. Time course and mechanism of endothelial dysfunction in isolated ischemic- and hypoxic-perfused rat hearts. Am J Physiol 1990;259:H1660-1666.
12. Tsao PS, Lefer AM. Time course of endothelial dysfunction and myocardial injury during myocardial ischemia and reperfusion in the cat. Circulation 1990;82:1402-1412.
13. Giannella E, Mochmann HC, Levi R. Ischemic preconditioning prevents the impairment of hypoxic coronary vasodilatation caused by ischemia/reperfusion: role of adenosine A1/A3 and bradykinin B2 receptor activation. Circ Res 1997;81:415-422.
14. Mączewski M, Beręsewicz A. The role of adenosine and ATP-sensitive potassium channels in the protection afforded by ischemic preconditioning against the post-ischemic endothelial dysfunction in guinea pig hearts. J Moll Cell Cardiol 1998; 30:1735-1734.
15. Kaeffer N, Richard V, Francois A et al. Preconditioning prevents chronic reperfusion-induced coronary endothelial dysfunction in rats. Am J Physiol 1996;271:H842-H849.
16. DeFily DV, Chilian WM. Preconditioning protects coronary arteriolar endothelium from ischemia-reperfusion injury. Am J Physiol 1993;265(Heart Circ Physiol 34):H700-H706.
17. Bridges AB, McAlpine HM, Pringle TH et al. Endothelial dysfunction in acute myocardial infarction after reperfusion. Am Heart j 1993;126:451-452.
18. Iraculis E, Cequier A, Gomez-Hospital JA. Early dysfunction and long-term improvement in endothelium-dependent vasodilation in the infarct-related artery after thrombolysis. J Am Coll Cardiol 2002;40:257-65.
19. Okumura K, Yasue H, Matusuyama K et al. Effect of acetylocholine on the highly stenotic coronary artery: difference between the constrictor response of the infarct-related artery and that of the noninfarct-related artery. J Am Coll Cardiol 1992;19:752-758.
20. Ishihara M, Sato H, Tateishi H et al . Time course of impaired coronary flow reserve after reperfusion with acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1996;78:1103-1108.
21. Uren NG, Crake T, Lefroy D et al. Reduced coronary vasodilator function in infarcted and normal myocardium after myocardial infarction. N Eng J Med 1994;331:222-227.
22. Chłopicki S, Gryglewski R. Farmakologia śródbłonka. Kardiol Pol 2002:57(suplement IV):IV-5 - IV-15.
23. Furchgott RF, Zawadzki JV. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature 1980;288:373-376.
24. Fleming I, Busse R. NO: the primary EDRF. J Moll Cell Cardiol 1999;31:5-14.
25. Hibbs JB, Taintor RR, Vavrin Z. Macrophage cytotoxicity: role for L-arginine deiminase and imino nitrogen oxidation to nitrite. Science 1987;235:473-6.
26. Bode-Boger SM, Boger RH, Galland A et al. L-arginine-induced vasodilation in healthy humans: pharmacokinetic-pharmacodynamic relationship. Br J Clin Pharmacol 1998;46:489-497.
27. Visek WJ.Arginine needs, physiological state and usual diets: a reevaluation. J Nutr 1986;116:36-46.
28. Yeman A, Skjelvag AO. Plant Food Human Nutr 2003;58:275-283.
29. Moncada S, Palmer RMJ, Higgs EA. Nitric oxide: physiology, pathology and pharmacology. Pharmacol Rev 1991;43:109-142.
30. Govers R, Rabelink TJ. Cellular regulation of endothelial nitric oxide synthase. Am J Physiol 2001;280:F193-F206.
31. Pollock JS, Forstermann U, Mitchell JA et al. Purification and characterization of particulate endothelium-derived relaxing factor synthase from cultured and native bovine aortic endothelial cells. Proc Natl Acad Sci USA 1991;88:10480-4.
32. Mayer B, John M, Heinzel B et al. Brain nitric oxide is a biopterin- and flavin-containing multi-functional oxido-reductase. FEBS Lett 1991;288:187-91.
33. Stuerhr DJ, Cho HJ, Kwon NS et al. Purification and characterization of the cytokine-inducedmacrophage nitric oxide synthase: an FAD- and FMN-containing flavoprotein. Proc Natl Acad Sci USA 1991;88:7773-8.
34. Moncada S, Higgs A. The L-arginine-nitric oxide pathway. N Engl J Med 1993;329:2002-2012.
35. Gilligan DM, Panza JA, Kilcoyne CM et al. Contribution of endothelium derived nitric oxide to exercise induced vasodilation. Circulation 1994;90:2853-2858.
36. Lefroy DC, Crake T, Uren NG et al. Effects of inhibition of nitric oxide synthesis on epicardial coronary artery caliber and coronary blood flow in humans. Circulation 1993;88:43-54.
37. Moncada S. The L-arginine:nitric oxide pathway. Acta Physiol Scand 1992;145:201-207.
38. Waldman SA, Murad F. Biochemical mechanisms underlying vascular smooth muscle relaxation:: the quanylate cyclase-cyclic GMP system. J Cardiovasc Pharmacol 1988;12:Suppl 5:S115-S118.
39. Radomski MW, Palmer RMJ, Moncada S. Endogenous nitric oxide inhibits human platelet adhesion to vascular endothelium. Lancet 1987;2:1057-1058.
40. Radomski MW, Palmer RMJ, Moncada S.The anty-aggregating properties of vascular endothelium: interactions between prostacyclin and nitric oxide. Br J Pharmacol 1987;92:639-646.
41. Kubes P, Suzuki M, Granger N. Nitric oxide: an endogenous modulator of leukocyte adhesion. Proc Natl Acad Sci USA 1991;88:4651-4655.
42. Kubes P, Kanwar S, Niu X-F et al. Nitric oxide inhibition induces leukocyte adhesion via superoxide and mast cells. FASEB J 1993;7:1293-1299.
43. Boulanger C, Luscher TF. Release of endothelin from the porcine aorta. Inhibition by endothelium-derived nitric oxide. J Clin Invest 1990; 85:587-590.
44. Wang QD, Hemsen A, Li XS et al. Local overflow and enhanced tissue content of endothelin following myocardial ischemia and reperfusion in the pig: modulation by L-arginine. Cardiovasc Res 1995;29:44-49.
45. Clancy RM, Leszczyńska-Piziak J, Abramson SB et al.Nitric oxide, an endothelial cell relaxation factor, inhibits neutrophilsuperoxide anion production via a direct action on the NADPH oxidase. J Clin Invest 1992;90:1116-1221.
46. Hogg N, Kalyanaraman B, Joseph J et al. Inhibition of low-density lipoprotein oxidation by nitric oxide. Potential role in atherogenesis. FEBS Lett 1993;334:170-174.
47. Rizvi MAD, Myers PR. Nitric oxide modulates basal and endothelin-induced coronary artery vascular smooth muscle cell proliferation and collagen levels. J Mol Cell Cardiol 1997;29:1779-1789.
48. Garg UC, Hassid A. Nitric oxide generating vasodilators and 8-bromo-cyclic GMP inhibit mitogenesis and proliferation of cultured rat vascular smooth muscle cells. J Clin Invest 1989;83:1974-1977.
49. Paulus WJ, Vantrimpont PJ, Shah AM. Acute effects of nitric oxide on left ventricular relaxation and diastolic distensibility in humans. Assessment by bicoronary sodium nitroprusside infusion. Circulation 1994;89:2070-2078.
50. Mannick JB, Asano K, Izumi K et al. Nitric oxide produced by human lymphocytes inhibits apoptosis and Epstein-Barr virus reactivation. Cell 1994;79:1137-1146.
51. Taha Z, Kiechle F, Malinski T. Oxidation of nitric oxide by oxygen in biological systems monitored by porphyrinic sensor. Biochem Biophys Res Commun 1992;188:734-739.
52. Knowles RG, Moncada S. Nitric oxide as a signal in blood vessel. Trends Biochem Sci 1992;17:399-402.
53. Leaf CD, Wishonk JS, Tannenbaum SR. L-arginine is a precursor for nitrate biosynthesis in humans. Biochem Biophys Res Commun 1989;163:1032-1037.
54. Rhodes PM, Leone AM, Francis PL et al. The L-arginine-nitric oxide pathway is the major source of plasma nitrite in fasted humans. Biochem Biophys Res Commun 1995;209:590-596.
55. Kharitonov A, Lubec G, Lubec B et al. L-arginine increases exhaled nitric oxide in normal human subjects. Clin Sci 1995;88:135-139.
56. Urbański NR, Beręsewicz A. Analityczne metody pomiaru ustrojowej produkcji tlenku azotu. Kardiol Pol 1998;48:II-57-60.
57. Tsao PS, McEvoy LM, Drexler H et al. Enhanced endothelial adhesivenes in hypercholesterolemia is attenuated by L-arginine. Circulation 1994;89:2176-2182.
58. Boger RH, Bode-Boger SM. Gerecke U et al. Urinare nitrate excretion as an indicator of nitric oxide formation in vivo during oral administration of L-arginine or L-NAME in rate. Clin Exp Pharmacol Physiol 1996;23:11-15.
59. Grodecki J, Malczewska-Malec M, Bacior B et al. Wpływ argininy na generację NO w czasie testu stymulacji prawego serca. Kardiol Pol 1998;48:II-109 - II-113.
60. Tentolouris C, Tousoulis D, Goumas G et al. L-arginine in coronary atherosclerosis. Int J Cardiol 2000;75:123-128.
61. Preli RB, Klien KP, Herrington DM. Vascular effects of dietary L-arginine supplementation. Atherosclerosis 2002;162:1-15.
62. Goumas G, Tentolouris C, Tousoulis D et al. Therapeutic modification of the L-arginine-eNOS pathway in cardiovascular disease. Atherosclerosis 2001;154:255-267.
63. Boger RH, Bode-Boger SM, Szuba A et al. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) : a novel risk factor for endothelial dysfunction. Its role in hypercholesterolemia. Circulation 1998;98:1842-1847.
64. Toutouzas PC, Tousoulis D, Davies GJ. Nitric oxide synthesis in atherosclerosis. Eur Heart J 1998;19:1504-1511.
65. McDonald KK, Zharikow S, Block ER et al. A caveolar complex between the cationic amino acid transporter1 and endothelial nitric-oxide synthase may explain the "arginine paradox". J Biol Chem 1997;272:31213-6.
66. Vallance P, Leone A, Calver A et al. Endogenous dimethylarginine as an inhibitor of nitric oxide synthesis. J Cardiovasc Pharmacol 1992;20(suppl 12):S60-S62.
67. Miyazaki H, Matsuoka H, Cooke JP et al. Endogenous nitric oxide synthase inhibitor. A novel marker of atherosclerosis. Circulation 1999;99:1141-1146.
68. Ito H, Tsao P, Adimoolam S et al. Novel mechanism for endothelial dysfunction. Dysregulation of dymethylarginine dimethylaminohydrolase. Circulation 1999;99:3092-3095.
69. Schnabel R, Blankenberg S, Lubos E et al. Asymmetric dimethylarginine and the risk of cardiovascular events and death in patients with coronary artery disease: results from the AtheroGene Study. Circ Res 2005;97:53-9.
70. Bae SW, Stuhlinger MC, Yoo HS et al. Plasma asymmetric dimethylarginine concentrations in newly diagnosed patients with acute myocardial infarction or unstable angina pectoris during two weeks of medical treatment. Am J Cardiol 2005;95:729-33.
71. Tsikas D, Boger RH, Sandmann J et al. Endogenous nitric oxide synthase inhibitors are responsible for the L-arginine paradox. FEBS Letters 2000:478:1-3.
72. Bode-Boger SM, Boger RH, Kienke S et al. Elevated L-arginine/dimethylarginine ratio contributes to enhanced systemic NO production by dietary L-arginine in hypercholesterolemic rabbits. Biochem Biophys Res Commun 1996;219:598-603.
73. Boger RH, Bode-Boger SM, Brandes RP et al. Dietary L-arginine reduces the progression of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits: comparison with lovastatin. Circulation 1997;96:1282-1290.
74. Schmidt P, Youhnowski N, Daiber A et al. Specific nitration at tyrosine 430 revealed by high resolution mass spectrometry as basis for redox regulation of bpvine prostacyclin synthase. J Biol Chem 2003;278:12813-9.
75. Stroes F, Hijmering M, vanZandvoort M et al. Origine of superoxide production by endothelial nitric oxide synthase. FEBS Lett 1998;438:161-4.
76. Vasguez-Vivar J, Kalyanaraman B, Martasek P et al. Superoxide generation by endothelial nitric oxide synthase: the influence of cofactors. Proc Natl Acad Sci USA 1998;95:9220-9225.
77. Hecker M, Sessa WC, Harris HJ et al. The metabolism of L-arginine and its significance for the biosynthesis of endothelium-derived relaxing factor. Cultured endothelial cells recycle L-citrulline to L-arginine. Proc Natl Acad Sci USA 1990;87:8612-8616.
78. Arnal JF, Munzel T, Venema RC et al. Interactions between L-arginine and L-glutamine change endothelial nitric oxide production. An effect independent of nitric oxide synthase substrate availability. J Clin Invest 1995;95:2565-2572.
79. Nagase S, Takemura K, Ueda A et al. A novel nonenzymatic pathway for the generation of nitric oxide by the reaction of hydrogen peroxide and D- or L-arginine. Biochem Biophys Res Commun 1997;233:150-153.
80. Quyyumi AA Does acute improvement of endothelial dysfunction in coronary artery disease improve myocardial ischemia. A double-blind comparison of parenteral D- and L-arginine. J Am Coll Cardiol 1998;32:904-911.
81. Quillen JE, Sellke FW, Brooks LA et al. Ischemia-reperfusion impairs endothelium-dependent relaxation of coronary microvessels but does not affect large arteries. Circulation 1990;82:586-594.
82. Boulanger CM, Scoazec A, Ebrahimian T et al. Circulating microparticles from patients with myocardial infarction cause endothelial dysfunction. Circulation 2001;104:2649-2652.
83. Stewart DJ, Pohl U, Bassenge E. Free radicals inhibit endothelium-dependent dilation in the coronary resistance bed. Am J Physiol 1988;255 (Heart Circ Physiol):H765-H769.
84. Grech ED, Dodd NJ, Jackson MJ et al. Evidence for free radical generation after primary percutaneous transluminal coronary angioplasty recanalization in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1996;77:122-127.
85. Dzau VJ. Cell biology and genetics of angiotensin in cardiovascular disease. J Hypertens. 1994;12:S3-S10.
86. Shandelya SML, Kuppusamy P, Weisfeldt ML et al. Evaluation of the role of polymorphonuclear leukocytes on contractile function in myocardial reperfusion injury: evidence for plasma-mediated leukocyte activation. Circulation 1993;87:536-546.
87. Miyauchi T, Yanagisawa M, Tomizawa T et al. Increased plasma concentrations of endothelin-1 and big endothelin-1 in acute myocardial infarction. Lancet 1989;8653:53-54.
88. Ma X, Weyrich AS, Lefer DJ et al. Diminised basal nitric oxide release after myocardial ischemia and reperfusion promotes neutrophil adherence to coronary endothelium. Circ Res 1993;72:403-412.
89. Tiefenbacher CP, Chilian WM, Mitchell M et al. Restoration of endothelial-dependent vasodilation after reperfusion injury by tetrahydrobiopterin. Circulation 1996;94:1423-1429.
90. Nakanishi K, Vinten-Johansen J, Lefer DJ, Zhao Z, Fowler WC, McGee DS, Johnston WE. Intracoronary L-arginine during reperfusion improves endothelial function and reduces infarct size. Am J Physiol 1992; 263: H1650-1658.
91. Weyrich AS, Ma X, Lefer AM. The role of L-arginine in ameliorating reperfusion injury after myocardial ischemia in the cat. Circulation 1992; 86:279-288.
92. Engler RL, Scmid-Schonbein GW, Pavelec RS. Leukocyte capillary plugging in myocardial ischemia and reperfusion in the dog. Am J Pathol 1983;111:98-111.
93. Kloner RA, Giacomelli F, Alker KJ et al. Influx of neutrophils into the walls of large epicardial coronary arteries in response to ischemia/reperfusion. Circulation 1991;84:1758-1772.
94. Granger DN, Benoit JN, Suzuki M et al. Leukocyte adherence to vascular endothelium during ischemia-reperfusion. Am J Physiol 1989;257:G683-688.
95. Jordan JE, Zhao ZQ, Vinten-Johansen J. The role of neutrophils in myocardial ischemia-reperfusion injury. Cardiovasc Res 1999;43:860-878.
96. Pearson PJ, Schaff HV, Vanhoutte PM. Long-term impairment of endothelium-dependent relaxations to aggregating platelets after reperfusion injury in canine coronary arteries. Circulation 1990;81:1921-1927.
97. Herbaczyńska-Cedro K. Positive and negative outcomes of L-arginine therapy in cardiovascular diseases. Journal of Physiology and Pharmacology 1999;50:653-660.
98. Clarkson P, Adams MR, Powe AJ et al . Oral L-arginine improves endothelium-dependent vasodilation in hypercholesterolemic young adults. J Clin Invest 1996;97:1989-1994.
99. Wolf A, Zalpour C, Theilmeir G, Wang BY, Ma A, Anderson B, Tsao PS, Cooke JP. Dietary L-arginine supplementation normalizes platelet aggregation in hypercholesterolemic humans. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 479-485.
100. Theilmeier G, Chan JR, Zalpour C et al. Adhesiveness of mononuclear cells in hypercholesterolemic humans is normalized by dietary L-arginine. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:3557-3564.
101. Hambrecht R, Hilbrich L, Erbs S et al. Correction of endothelial dysfunction in chronic heart failure: additional effects of exercise training and oral L-arginine supplementation. J Am Coll Cardiol 2000;35:706-713.
102. Rector TS, Bank AJ, Mullen KA et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of supplemental of oral L-arginine in patients with heart failure. Circulation 1996;93:2135-2141.
103. Bednarz B, Jaxa-Chamiec T, Gębalska J et al. L-arginine supplementation prolongs duration of exercise in congestive heart failure. Kardiol Pol 2004;60:348-350.
104. Maxwell AJ, Anderson BE, Cooke JP. Nutritional therapy for peripheral disease: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial of HeartBar. Vasc Med 2000;5:11-19.
105. Boger RH, Bode-Boger SM, Thiele W et al. Restoring vascular nitric oxide formation by L-arginine improves the symptoms of intermittent claudication in patients with peripheral arterial occlusive disease. J Am Coll Cardiol 1998;32:1336-1344.
106. Ceremużyński L, Chamiec T, Herbaczyńska-Cedro K. Effect of supplemental oral L-arginine on exercise capacity in patients with stable angina pectoris. Am J Cardiol 1997;80:331-333.
107. Bednarz B, Wołk R, Chamiec T, Herbaczyńska Cedro K, Winek D, Ceremuzyński L. Effects of oral L-arginine supplementation on exercise-induced QT dispersion and exercise tolerance in stable angina pectoris. Int J Cardiol 2000; 75:205-210.
108. Blum A, Porat R, Rasenschein U et al. Clinical and inflamatory effects of dietry L-arginine in patients with intractable angina pectoris. Am J Cardiol 1999: :1488-1490.
109. Sato H, Zhao ZQ, McGee DS et al. Supplemental L-arginine during cardioplegic arrest and reperfusion avoids regional postischemic injury. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:302-314.
110. Zhu B, Sun Y, Sievers RE et al. L-arginine decreases infarct size in rats exposed to environmental tobacco smoke. Am Heart J 1996; 132: 91-100.
111. Lee R, Nitta T, Schmid RA et al. Retrograde infusion of lidocaine or L-arginine before reperfusion reduces myocardial infarct size. Ann Thorac Surg 1998;65:1353-1359.
112. Izhar U, Schwalb H, Borman JB et al. Cardioprotective effect of L-arginine in myocardial ischemia and reperfusion in an isolated working rat heart model. J Cardiovasc Surg 1998;39:321-329.
113. Pernow J, Wang QD The role of the l-arginine/nitric oxide pathway in myocardial ischaemic and reperfusion injury. Acta Physiol Scand 1999;167:151-159.
114. Padilla F, Garcia-Dorado D, Agullo L et al. L-arginine administration prevents reperfusion-induced cardiomyocyte hypercontracture and reduces infarct size in the pig. Cardiovasc Res 2000;46:412-420.
115. Williams MW, Taft CS, Ramnauth S et al. Endogenus nitric oxide (NO) protects against ischaemia-reperfusion injury in the rabbit. Cardiovascular Res 1995;30:79-86.
116. Hoshida S, Nishida M, Yamashita N et al. Amelioration of severity of myocardial injury by a nitric oxide donor in rabbits fed a cholesterol-rich diet. J Am Coll Cardiol 1996;27:902-909.
117. Bednarz B, Jaxa-Chamiec T, Maciejewski P et al. Efficacy and safety of oral l-arginine in acute myocardial infarction. results of multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled ARAMI pilot trial. Kardiol Pol 2005;62:421-427
118. Schulman SP, Becker LC, Kass DA et al. L-arginine therapy in acute myocardial infarction. The vascular interaction with age in myocardial infarction (VINTAGE MI)randomized clinical trial. JAMA 2006;295:58-64
119. Moor S, Spackman DH, Stein WH. Chromatography of amino acids on sulfonated polystyrene resins. Anal Chem 1958;30:1185.
120. Cannon CP, Battler A, Brindis RG et al. ACC key elements and data definitions for measuring the clinical management and outcomes of patients with acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Data Standards (Acute Coronary Syndromes Writnig Committee). J Am Coll Cardiol 2001;38:2114-2130.
121. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP)Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III ). JAMA 2001;285:2486-2497.
122. Feigenbaum H. Echocardiography. Edit. 1994; chapter 8: coronary artery disease; pp 450-452
123. Weyman AE. Principles and Practice of Echocardiography. Edit. 1994; chapter 20: left ventricle I: general consideration, assessment of chamber size and function; pp 592-593.
124. Fletcher GF, Balady G, Froelicher VF et al. Exercise standards. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1995;91:580-615.
125. Huk I, Nanobashvili J, Nuemayer C et al. L-arginine treatment alters the kinetics of nitric oxide and superoxide release and reduces ischaemia/reperfusion injury in skeletal muscle. Circulation 1997;96:667-675.
126. Amrani M, Chester AH, Jayakumar J et al. L-arginine reverses low coronary reflow and enhances postuschemic recovery of cardiac mechanical function. Cardiovasc Res 1995;30:200-204.
127. Drexler H, Zeiher AM, Meinzer K, Just H. Correction of endothelial dysfunction in coronary microcirculation of hypercholesterolaemic patients by L-arginine. Lancet 1991; 338: 1546-1550.
128. Dubois-Rande JL, Zelinsky R, Rudot F et al. Effects of infusion of L-arginine into the left anterior descending coronary artery on acetylcholine-induced vasoconstriction of human atheromatous coronary arteries. Am J Cardiol 1992;70:1269-1275.
129. Quyyumi AA, Dakak N, Diodati JG et al. Effect of L-arginine on human coronary endothelium-dependent and physiologic vasodilation. J Am Coll Cardiol 1997:30:1220-1227.
130. Adams MR, McCredie R, Jessup W et al. Oral L-arginine improves endothelium-dependent dilatation and reduces monocyte adhesion to endothelial cells in young men with coronary artery disease. Atherosclerosis 1997;129:261-269.
131.Tousoulis D, Davies G, Tentolouris C et al. Coronary stenosis dilatation induced by L-arginine. Lancet 1997;349:1812-1813.
132. Lerman A, Burnett JC, Higano ST et al. Long term L-arginine supplementation improves small vessel coronary endothelial function in humans. Circulation 1998;97:2123-2128.
133. Tousoulis D, Tentolouris C, Crake T et al. Effects of L-arginine and D-arginine on the basal tone of human diseased coronary arteries and their responses to substance P. Heart 1999;81:505-511.
134. Tentolouris C, Tousoulis D, Toutouzas P et al. Effects of acute L-arginine administration in coronary artheriosclerosis respons. Circulation 1999;99:1646-1649.
135. Tentolouris C, Tousoulis D, Davies GJ et al. Serum cholesterol level, cigarette smoking and vasomotor responses to L-arginine in narrowed epicardial coronary arteries. Am J Cardiol 2000;85:500-503.
136. Tousoulis D, Davies GJ, Tentolouris C et al. Effects of L-arginine on flow mediated dilatation induced by atrial pacing in diseased epicardial coronary arteries. Heart 2003;89:531-534.
137. Chello M, Mastroroberto P, Perticone F et al. Nitric oxide modulation of neutrophil-endothelium interaction: difference between arterial and venous coronary bypass grafts. J Am Coll Cardiol 1998;31:823-826.
138. Tarry WC, Makhoul RG. L-arginine improves endothelium-dependent vasorelaxation and reduces intimal hyperplasia after balloon angioplasty. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1994;14:938-943.
139. Hamon M, Vallet B, Bauters C et al. Long-term oral administration of L-arginine reduces intimal thickening and enhances neoendothelium-dependent acetylocholine-induced relaxation after arterial injury. Circulation 1994;90:1357-1362.
140. Wang BY, Candipan RC, Arjomandi M et al. Arginine restores nitric oxide activity and inhibits monocyte accumulation after vascular injury in hypercholesterolemic rabbits. J Am Coll Cardiol 1996;28:1573-1579.
141. Schwarzacher SP, Lim TT, Wang B et al. Local intramural delivery of L-arginine enhances nitric oxide generation and inhibits lesion formation after balloon angioplasty. Circulation 1997;95:1863-1869.
142. Suzuki T, Hayase M, Hibi K et al. Effect of local delivery of L-arginine on in-stent restenois in humans. Am J Cardiol 2002;89:363-367.
143. Maxwell AJ, Zapien MP, Pearce GL et al. Randomized trial of a medical food for the dietry management of chronic, stable angina. J Am Coll Cardiol 2002;39:37-45.
144. Hirooka Y, Egashira K, Imaizumi T et al. Effect of L-arginine on acetylocholine-induced endothelium-dependent vasodilatation differs between the coronary and forearm vasculatures in humans. J Am Coll Cardiol 1994;24:948-955.
145. Wennmalm A, Edlund A, Granstrom EF et al. Acute supplementation with the nitric oxide precursor L-arginine does not improve cardiovascular performance in patients with hypercholesterolemia. Atherosclerosis 1995;118:223-231.
146. Blum A, Hathaway L, Minocemoyer R et al. Oral L-arginine in patients with coronary artery disease on medical management. Circulation 2000; 101:2160-2164.
147. Walker HA, McGing E, Fisher I et al. Endothelium-dependent vasodilation is independent of the plasma L-argine/ADMA ratio in men with stable angina: lack of effect of oral L-arginine on endothelial function, oxidative stress and exercise performance. J Am Coll Cardiol 2001;38:499-505.
148. Dudek D, Heba G, Bartuś S et al. Effects of L-arginine supplementation on endothelial function after stent implantation. Kardiol Pol 2002;57:389-393.
149. Schoen FJ. The heart. In Cotran RS, Kumar V and Robbins SL (eds.). Pathologic basis of disease. Philadelphia, W.B. Saunders Company 1994, p.517.
150. Jugdutt BI. Prevention of ventricular remodelling post myocardial infarction: timing and duration of therapy. Can J Cardiol 1993;9:103-114.
151. Yusuf S, Collins R, MacMahon S et al. Effect of intravenous nitrates on mortality in acute myocardial infarction: an overview of the randomised trials. Lancet 1988;1:1088-1092.
152. ISIS-4 Pilot Study Investigators. Randomized controlled trial of oral captopril, of oral isosorbide mononitrate and of intravenous magnesium sulphate started early in acute myocardial infarction: safety and haemodynamic effects. Eur Heart J 1994;15:608-619.
153. Latini R, Avanzini F, DeNicolao A et al. Effects of lisinopril and nitroglycerin on blood pressure early after myocardial infarction: the GISSI-3 pilot study. Clin Pharmacol Ther 1994;56:680-692.
154. ISSI-4: a randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate and intravenous magnesium in 58 050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISSI-4 Collaborative Group. Lancet 1995;345:669-685.
155. GISSI-3: Effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell´infarto Miocardico. Lancet 1994;343:1115-1122.
156. Ryan TJ, Anderson JL, Antman EM et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). J Am Coll Cardiol 1996;28:1328-1428.
157. Loscalzo J. L-arginine and atherothrombosis. J Nutr 2004;134:2798-2800.
158. Girerd XJ, Hirsch AT, Cooke JP et al. L-arginine augments endothelium-dependent vasodilation in cholesterol-fed rabbits. Circ Res 1990;67:1301-1308.
159. Rossitch E, Alexander E, Black PM, Cooke JP. L-arginine normalizes endothelial function in cerebral vessels from hypercholesterolemic rabbits. J Clin Invest 1991;87:1295-1299.
160. Zeiher AM, Drexler H, Wolschlaeger H, Just H. Endothelial dysfunction of the coronary microvasculature is associated with impaired coronary blood flow regulation in patients with early atherosclerosis. Circulation 1991;84:1984-1992.
161. Creager MA, Gallagher SJ, Girerd XJ et al. L-arginine improves endothelium-dependent vasodilation in hypercholesterolemic humans. J Clin Invest 1992:99:1248-1253.
162. Casino PR, Kilkoyne CM, Quyyumi AA et al. Investigation of decreased availability of nitric oxide precursor as a mechanism responsible for impaired endothelium dependent vasodilation in hypercholesterolemic patients. J Am Coll Cardiol 1994;23:844-850.
163. Jeremy RW, McCarron H, Sullivan D. effects of dietary L-arginine on atherosclerosi and endothelium-dependent vasodilatation in the hypercholesterolemic rabbit. Response according to treatment duration, anatomic site, and sex. Circulation 1996;94:498-506.
164. Mathew V, Cannan CR, Miller VM et al Enhanced endothelin-mediated coronary vasoconstriction and attenuated basal nitric oxide activity in experimental hypercholesterolemia. Circulation 1997;96:1930-1936
165. Thorne S, Mullen MJ, Clarkson P et al. Early endothelial dysfunction in adults at risk from atherosclerosis. Different responses to L-arginine. J Am Coll Cardiol 1998;32:110-116.
166. Kawano H, Motoyama T, Hirai N et al. Endothelial dysfunction in hypercholesterolemia is improved by L-arginine administration: possible role of oxidative stress. Atherosclerosis 2002;161:375-380.
167. Surya II, Akkerman J-WN. The influence of lipoproteins on blood platelets. Am Heart J 1993;125:272-275.
168. Steinberg HO, Bayazeed B, Hook G et al. Endothelial dysfunction is associated with cholesterol levels in the high normal range in humans. Circulation 1997;96:3287-3293.
169. Feron O, Dessy C, Moniotte S et al. Hypercholesterolemia decreases nitric oxide production by promoting the interaction of caveolin and endothelial nitric oxide synthase. J Clin Invest 1999;103:897-905.
170. Jay MT, Chirico S, Siow RC et al Modulation of vascular tone by low-density lipoproteins: effects on l-arginine transport and nitric oxide synthesis. Exp Physiol 1997;82:349-360.
171. Yu X, Li Y, Xiong Y. Increase of anendogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in serum of high cholesterol fed rabbits. Life Sci 1994;54:753-758.
172. Vallance P, Leone A, Calver A et al. Accumulation of an endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in chronic renal failure. Lancet 1992;339:572-575.
173. Boger RH, Sydow K, Borlak J et al. LDL cholesterol upregulates synthesis of asymmetrical dimethylarginine in human endothelial cells. Involvement of S-Adenosylmethionine-dependent methyltransferases. Circ Res 2000;87:99-105.
174. Ohara Y, Peterson TE, Harrison DG. Hypercholesterolemia increases endothelial superoxide anion production. J Clin Invest 1993;91:2546-2551.
175. Tanner FC, Noli G, Boulanger CM, Luscher TF. Oxidized low-density lipoproteins inhibit relaxations of porcine coronary arteries: Role of scavenger receptor and endothelium-derived nitric oxide. Circulation 1991;83:2012-2020.
176. Vergnani L, Hatrik S, Ricci F et al. Effect of native and oxidized low-density lipoprotein on endothelial nitric oxide and superoxide production. Key role of L-arginine availability. Circulation 2000;101:1261-1266.
177. Tsao PS, Theilmeier G, Singer AH et al. L-arginine attenuates platelet reactivity in hypercholesterolemic rabbits. Arterioscler Thromb 1994;14:1529-1533.
178. Kuo L, Davis MJ, Cannon MS, Chilian WM. Pathophysiological consequences of atherosclerosis extended into the coronary microcirculatin: restoration of endothelium-dependent responses by L-arginine. Circ Res 1992;70:456-476.
179. Adams MR, Forsyth CJ, Jessup W et al. Oral L-arginine inhibits platelet aggregation but does not enhance endothelium-dependent dilation in healthy young men. J Am Coll Cardiol 1995;26:1054-1061.
180. Wang J, Wolin MS, Hintze TH. Chronic exercise enhances endothelium-mediated dilatation of epicardial coronary artery in concious dogs. Circ Res 1993;73:829-838.
181. CantyJM, Schwartz JS. Nitric oxide mediates flow-dependent epicardial coronary vasodilation to changes in pulse frequency, but not mean flow in conscious dogs. Circulation 1994;89:375-384.
182. Chu A, Chambers DE, Lin C et al. Effects of inhibition of nitric oxide formation on basal vasomotion and endothelium-dependent responses of coronary arteries in awake dogs. J Clin Invest 1991;87:1964-1968.
183. Inoue T, Tomoike H, Hisano K et al. Endothelium determines flow-dependent dilation of the epicardial coronary artery in dogs. J Am Coll Cardiol 1988;11:187-1891.
184. Bernstein RD, Ochoa FY, Xu X et al. Function and production of nitric oxide in the coronary circulation of the conscious dog during exercise. Circ Res 1996;79:840-848.
185. Heras M, Roig E, Perez-Villa F et al. The role of endogenous nitric oxide in the response of coronary blood flow to tachycardia. Coronary Artery Dis 1996;7:149-154.
186. Nishikawa Y, Ogawa S. Importance of nitric oxide in the coronary artery disease at rest and during pacing in humans. J Am Coll Cardiol 1997;29:85-92.
187. Quyyumi AA, Dadak N, Andrews NP et al. Contribution of nitric oxide to metabolic coronary vasodilatation in the human heart. Circulation 1995;92:320-326.
188. Gage JE, Hess OM, Murakami T et al. Vasoconstriction of stenotic coronary arteries during dynamic exercise in patients with classic angina pectoris: reversibility by nitroglycerin. Circulation 1986;73:865-876.
189. Tousoulis D, Davies G, Tentolouris C et al. Effects of changing the availability of the substrate for nitric oxide synthase by L-arginine on coronary vasomotor tone in angina patients with angiographically narrowed and in patients with angiographically normal coronary arteries. Am J Cardiol 1998;82:1110-1113.
190. Boger RH, Bode-Boger SM. The clinical pharmacology of L-arginine. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2001;41:79-99.
191. Barbul A. Arginine: biochemistry, physiology, and therapeutic implications. Journal of Parenteral and External Nutrition 1986;10:227-238.
192. Nakaki T, Keiichi H, Hiromichi S et al. L-arginine-induced hypotension. Lancet 1990;336:696
193. Tiwary CM, Rosenbloom AL, Julius RL. Anaphylactic reaction to arginine infusion. N Engl J Med 1973;288:218.
otrzymano: 2005-04-10
zaakceptowano do druku: 2005-11-20

Postępy Nauk Medycznych 2/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych