Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Results of coronary angiography in acute myocardial infarction in the elderly

Marzenna Zielinska, Krzysztof Kaczmarek, Andrzej Walczak, Wlodzimierz Koniarek
New Medicine 3/2003

Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej

Elżbieta Szymańska, Piotr Okoński, Justyna Grychowska, Ryszard Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002