Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 6/2003, s. 204-207
Krystyna Knypl
Rola statyn, ze szczególnym uwzględnieniem simwastatyny, w farmakoterapii chorób układu krążenia
The role of statins, particularly simvastatin, in modern pharmacotherapy of cardiovascular diseases
Specjalista European Society of Hypertension
Summary
The role of statins, particularly simvastatin, in modern pharmacotherapy of cardiovascular diseases was presented. Since the results of a historical Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) were announced in 1994, statins have had a firm position both in primary and secondary prevention of coronary heart disease, myocardial infarction and stroke. High preventive effectiveness of simvastatin in 40 mg/day dose among high cardiovascular risk patients´ was revealed in Heart Protection Study in 2002.WSTĘP
Współczesne poglądy dotyczące leczenia hiperlipidemii, choć obecnie uznawane za ugruntowane, liczą niespełna 10 lat. Historyczne znaczenie dla ich powstania odegrały wyniki Scandinavian Simvastatin Survival Study. Ta jedna z ważniejszych prób klinicznych po raz pierwszy w historii udokumentowała, zgodnie z wymogami „evidence based medicine”, korzyści kliniczne wynikające z leczenia hiperlipidemii. Korzyści te wyrażają się zmniejszeniem liczby zgonów z powodu choroby wieńcowej oraz innych przyczyn, zmniejszeniem częstości występowania zawałów serca, mniejszą liczbą przeprowadzanych zabiegów rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, rzadziej występującymi udarami mózgu i mniejszym zagrożeniem miażdżycą tętnic obwodowych. Pierwsze doniesienie naukowe nt. wyników leczenia simwastatyną, zatytułowane „Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study” było opublikowane w The Lancet 1994, Nov 19;344 (8934):1383-9. Autorzy doniesienia pisali: „Farmakoterapia hipercholesterolemii pozostawała (dotychczas) kontrowersyjna, głównie z powodu niemożności udokumentowania zgodnie z wymogami badań klinicznych wpływu na przedłużenie życia leczonych osób”. Dostarczenie naukowych dowodów skuteczności leczenia hipercholesterolemii za pomocą simwastatyny było przełomowym wydarzeniem w medycynie. We wnioskach autorzy doniesienia stwierdzili: „Badanie to wykazało, że leczenie simwastatyną jest bezpieczne oraz przedłuża życie u pacjentów z chorobą wieńcową”. Jak dalece wyniki próby 4S były poruszające i nowatorskie, może świadczyć między innymi fakt, że w następnym numerze The Lancet 1994, Dec 24-31;344 opublikowano aż siedem głosów dyskusji na temat opublikowanych wyników leczenia simwastatyną. Również następne numery pisma zawierały częste komentarze na temat wyników badania Scandinavian Sim-vastatin Survival Study.
CHARAKTERYSTYKA STATYN
Statyny, czyli inhibitory reduktazy HMG-CoA, należą do grupy leków najskuteczniej obniżających stężenie lipidów. Obecnie dostępne są następujące statyny: simwastatyna, lowastatyna, prawastatyna, fluwastatyna oraz atorwastatyna (1). Simwastatyna jest dostępna w tabletkach 5, 10, 20, 40, 80 mg. Lowastatyna jest dostępna w tabletkach 10, 20, 40 mg. Prawastatyna jest dostępna w tabletkach 10, 20, 40 mg. Fluwastatyna jest dostępna w kapsułkach 20, 40 mg oraz w kapsułkach 80 mg o przedłużonym działaniu. Atorwastatyna jest dostępna w tabletkach 10, 20, 40, 80 mg (1).
Mechanizm działania leków z tej grupy polega na hamowaniu reduktazy HMG-CoA, która reguluje szybkość syntezy cholesterolu w komórkach. Zmniejszenie syntezy cholesterolu powoduje obniżenie jego zawartości w wątrobie, a w następstwie tego procesu dochodzi do zwiększenia ekspresji receptora dla LDL, co z kolei powoduje obniżenie stężenia frakcji LDL cholesterolu w surowicy. Leczenie statynami, poza obniżeniem cholesterolu LDL, powoduje także obniżenie frakcji HDL oraz trójglicerydów.
W następstwie leczenia statynami dochodzi do obniżenia LDL cholesterolu o 18-55%, podwyższenia HDL cholesterolu o 5-15% oraz zmniejszenia stężenia trójglicerydów o 7-30% (1). Badania Pedersena i wsp. (2) wykazały, że im większe jest obniżenie LDL cholesterolu w następstwie leczenia simwastatyną, tym mniejsze jest zagrożenie powikłaniami choroby wieńcowej (2).
Statyny należy podawać podczas wieczornego posiłku lub przed snem.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia statynami jest czynna lub przewlekła choroba wątroby, względnymi zaś przeciwwskazaniami: jednoczesne stosowanie cyklosporyny, antybiotyków makrolidowych, leków przeciwgrzybiczych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania fibratów, kwasu nikotynowego i statyn (1). Wśród objawów ubocznych podczas leczenia statynami jednym z najgroźniejszych jest możliwość wystąpienia miopatii. Podejrzenie takiego powikłania mogą nasuwać bóle mięśni pojawiające się podczas leczenia statynami. W razie wystąpienia bólów mięśni oraz ich osłabienia niezbędne jest oznaczenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy. W wypadku miopatii aktywność kinazy kreatynowej jest podwyższona, zwykle ponad 10-krotnie ponad normę. Uzasadnione podejrzenie miopatii wymaga natychmiastowego odstawienia statyny.
CHARAKTERYSTYKA SIMWASTATYNY
Simwastatyna, związek wyizolowany z grzybów Aspergillus terreus, w tabletce jest w postaci nieczynnej, dopiero po wchłonięciu z przewodu pokarmowego przekształca się w wątrobie w postać terapeutycznie czynną. Podczas pierwszego przejścia przez wątrobę blisko 80% leku zostaje w niej zatrzymane i przetworzone w postać czynną. Simwastatyna jest w 60% wydalana przez przewód pokarmowy, a w 13% z moczem (3).
Rezultaty stosowania simwastatyny mogą być odnotowane po około 2 tygodniach stosowania leku, a maksymalna reakcja następuje po 4-6 tygodniach leczenia. Stopień obniżenia cholesterolu zależy od dawki leku. Dane na ten temat przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zakres obniżenia wskaźników lipidogramu u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią w zależności od dawki simwastatyny (wg 3, zmodyfikowane).
LeczenieLiczba chorychCholesterol całkowityLDL cholesterolHDL cholesterolTrójglicerydy
simwastatyna 5 mg109-19%-26%+10%-12%
simwastatyna 10 mg110-23%-30%+12%-15%
simwastatyna 40 mg433-31%-41%+9%-18%
simwastatyna 80 mg664-36%-47%+8%-24%
simwastatyna 20 mg (4S)2221-28%-38%+8%-19%
placebo (4S)2223-1%-1%brak danych-2%
Uzyskane obniżenie cholesterolu utrzymuje się podczas przewlekłego leczenia na zbliżonym poziomie. Potwierdzają to obserwacje z badania 4S, które prowadzone było przez średnio 5,4 lat (2).
Przedstawiony w tabeli 1 zakres obniżenia wskaźników lipidogramu dotyczył pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią. Wyniki leczenia hiperlipidemii mieszanej w zależności od dawki simwastatyny przedstawiono w tabeli 2 (wg 3).
Tabela 2. Zakres obniżenia wskaźników lipidogramu u pacjentów z mieszaną hiperlipidemią w zależności od dawki simwastatyny (wg 3, zmodyfikowane).
LeczenieLiczba chorychCholesterol całkowityLDL cholesterolHDL cholesterolTrójglicerydy
placebo125+1%+2%+3%-4%
simwastatyna 40 mg123-25%-29%+13%-28%
simwastatyna 80 mg124-31%-36%+16%-33%
Przeprowadzono ponadto kontrolowane badania kliniczne, oceniające skuteczność leczenia simwastatyną homozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii (3). Badania prowadzone były u 12 osób w wieku od 15 do 39 lat, a stosowane dawki simwastatyny wynosiły 40 lub 80 mg leku. U 11 pacjentów uzyskano obniżenie frakcji LDL cholesterolu. U pacjentów otrzymujących 40 mg simwastatyny na dobę uzyskano obniżenie frakcji LDL cholesterolu średnio o 14% (od 8 do 23%), a u pacjentów otrzymujących 80 mg simwastatyny na dobę uzyskano obniżenie średnio o 30% (od 14 do 46%). Jak wynika z przedstawionych danych, w tym typie zaburzeń lipidowych konieczne było stosowanie większych dawek simwastatyny, aby uzyskany efekt był zbliżony do wyników jakie osiągano w pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej hiperlipidemii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych – cz.III. III Raport Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program (USA). www.mp.pl/wytyczne. 2. Perersen T.R. et al.: Lipoprotein changes and reduction in the incidence of major coronary heart disease events in the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Circulation 1998; 97:1453. 3. Simvastatin. www.rxlist.com/cgi/generic/simva.htm. 4. Heart Protection Study Collaborative Group: Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002; 360:7.
Medycyna Rodzinna 6/2003
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna