Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2018

Spis treści / Contents

ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
Comparison of two cervical collars on the intracranial pressure measured indirectly based on the thickness of the optic nerve sheath. Preliminary data
Porównanie dwóch typów kołnierzy szyjnych i ich wpływu na ciśnienie śródczaszkowe mierzone pośrednio w oparciu o grubość otoczki nerwu wzrokowego. Badanie wstępne
Lukasz Szarpak, Michal Ladny, Sandra Pyda, Marcin Madziala, Karol Bielski, Mateusz Puslecki, Jacek Smereka – s. 68-71
The knowledge and attitude of last year medical students towards supraglottic airway devices
Wiedza i postawy studentów medycyny na temat nadgłośniowych urządzeń do wentylacji
Andrzej Bielski, Togay Evrin, Waclaw Gawel, Karolina Kosiacka, Lukasz Szarpak, – s. 72-75
Analysis of the influence of laparoscopic adjustable gastric banding on BMI, carbohydrate and lipid metabolism in obese patients
Analiza wpływu laparoskopowej regulowanej opaski żołądkowej na BMI, gospodarkę węglowodanową i lipidową u otyłych pacjentów
Hady Razak Hady, Patrycja Pawluszewicz, Maria Soldatow, Jacek Dadan, Pawel Wojciak, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Malgorzata Knas, Lukasz Szarpak, Adam Kretowski, Jerzy Robert Ladny, – s. 76-80
Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as a operative method of morbid obesity treatment and resolution of its comorbidities
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jako metoda operacyjnego leczenia otyłości patologicznej i chorób współistniejących
Hady Razak Hady, Pawel Wojciak, Patrycja Pawluszewicz, Inna Diemieszczyk, Mikolaj Czerniawski, Regina Sierzantowicz, Lech Trochimowicz, Safauldeen Salim Neamah, Viktar Strapko, Adam Kretowski, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny, – s. 81-88
CASE REPORT
OPIS PRZYPADKU
Gastric fistula and its treatment after sleeve gastrectomy in patients after kidney transplantation – a case report
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka u pacjentów po przeszczepie nerki – opis przypadku
Hady Razak Hady, Mikolaj Czerniawski, Magdalena Luba, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Andrzej Baniukiewicz, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ladny, – s. 89-91
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
The role and operation of emergency medical teams in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Rola i działanie zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Artur Borowicz, Klaudiusz Nadolny, , Michal Kucap, , Mariusz Gasior, Bartosz Hudzik, – s. 92-96
Post-traumatic hypothermia in the pre-hospital period – diagnosis and treatment
Hipotermia pourazowa w okresie przedszpitalnym – rozpoznanie i leczenie
Tomasz Derkowski, Sylweriusz Kosinski, Tomasz Sanak, Paweł Podsiadlo, , Daniel Celinski, , Robert Galazkowski, , Tomasz Darocha, – s. 97-101
Epidemiology and pathogenesis of obesity
Epidemiologia i patogeneza otyłości
Magdalena Olszewska, Dawid Groth, Lukasz Szczerbinski, Elwira Siewiec, Urszula Puchta, Pawel Wojciak, Patrycja Pawluszewicz, Lukasz Szarpak, Hady Razak Hady – s. 102-105
Progress in bariatric-metabolic surgery
Postępy w chirurgii bariatryczno-metabolicznej
Hady Razak Hady, Magdalena Luba, Mikolaj Czerniawski, Paweł Wojciak, Inna Diemieszczyk, Patrycja Pawluszewicz, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko, Regina Sierzantowicz, Marta Jastrzebska-Mierzynska, Monika Jedynak, Paulina Wozniewska, Jerzy Robert Ladny, – s. 106-113
Anaesthesia for bariatric surgery as an element of perioperative treatment
Znieczulenie w chirurgii bariatrycznej jako element leczenia okołooperacyjnego
Monika Jedynak, Slawomir Czaban – s. 114-116
Genetics in obesity
Predyspozycje genetyczne rozwoju otyłości
Elwira Siewiec, Urszula Puchta, Lukasz Szczerbinski, Anna Citko, Hady Razak Hady, Adam Jacek Kretowski, – s. 117-119
LETTER TO THE EDITOR
LIST DO REDAKCJI
Endotracheal intubation – gold standard or myth?
Intubacja dotchawicza – złoty standard czy mit?
Michal Cieciel, Roman Konski – s. 120
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Hady Razak Hady – s. 121
Comment
Hady Razak Hady – s. 122