Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2008, s. 223-227
*Romuald Dębski
Nowotwory jajnika czynne hormonalnie
Hormonally active ovarian tumors
Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. CMKP dr hab. med. Romuald Dębski
Streszczenie
Do hormonalnie czynnych nowotworów jajnika należą guzy posiadające zdolność syntezy hormonów steroidowych – estrogenów i progesteronu, ale także innych hormonów, nie mających bezpośredniego związku z tkanką jajnikową. Można do nich zaliczyć rakowiaka, wole tarczycowe jajnika (struma ovarii), czy nowotwory germinalne produkujące β-HCG. Guzy hormonalnie czynne mogą należeć do każdej grupy nowotworów jajnika, jednak najczęściej zdolność taką posiadają nowotwory gonadalne, które wywodzą się z tkanek typowych dla gonady, zarówno żeńskiej, jak i męskiej. Częstość ich występowania ocenia się na 3-8% wszystkich nowotworów jajnika. Nowotwory produkujące żeńskie hormony płciowe powodują nadprodukcję estrogenów i prowadzą między innymi do patologicznych rozrostów endometrium, a nawet raka. Nowotwory wydzielające androgeny z kolei powodują objawy wirylizacji.
Summary
Hormonally active ovarian tumors produce steroid hormones – estrogens and progesterone, but also other hormones, having no direct connection with the ovarian tissue. Example of this tumors are carcinoid, struma ovarii or germinal tumors, producing β-HCG. The hormonally active tumors can have different histological structure, but most often there are gonadal tumors, which originate from female or male gonadal tissue. They account for 3 to 8% of all ovarian tumors. Tumors producing female sex hormones cause hyperestrogenism, leading to endometrial hyperplasia and cancer. Tumor producing androgens cause virilisation.
Niezwykle złożony i słabo jeszcze poznany proces przemian komórek prawidłowych w nowotworowe wiąże się z utratą pewnych własności typowych dla dobrze zróżnicowanych komórek i nabyciem innych cech charakterystycznych dla nowotworu. Różnica pomiędzy komórką prawidłową i nowotworową nie jest skokowa, jest to zjawisko ciągłe, na jednym jego biegunie znajduje się na przykład prawidłowo zróżnicowana komórka gruczołowa, na drugim rak anaplastyczny. Pomiędzy tymi skrajnymi postaciami możemy jednak jeszcze znaleźć gruczolaka, dobrze zróżnicowanego raka itd. Stopień nasilenia odmienności od komórki wyjściowej jest proporcjonalny do utraty funkcji tej komórki i wiąże się z nabyciem cech typowych dla nowotworu, często przypominających cechy charakterystyczne dla pierwotnych komórek płodowych. Dlatego też nowotwory posiadające zdolność syntezy substancji charakterystycznych dla dojrzałych tkanek są najczęściej nowotworami o stosunkowo niskiej złośliwości, natomiast nowotwory wydzielające białka charakterystyczne dla tkanek płodowych cechują się zazwyczaj niższym stopniem zróżnicowania i wyższą złośliwością.
Pojęcie nowotworów czynnych hormonalnie jajnika może być definiowane bardzo różnorodnie. Najwęższą grupę stanowią nowotwory gonadalne posiadające, typową dla komórek z których się wywodzą, zdolność syntezy hormonów sterydowych – estrogenów, androgenów i rzadziej progesteronu. Niewątpliwie do guzów czynnych hormonalnie zaliczyć można rakowiaka i wole tarczycy w obrębie potworniaków dojrzałych jajnika. Do guzów czynnych hormonalnie można również zaliczyć te wszystkie nowotwory jajnika, które produkują białka płodowo-rakowe posiadające aktywność hormonalną – np. nowotwory germinalne produkujące gonadotropinę kosmówkową. Z drugiej strony właściwie każda postać nowotworu jajnika w wyniku nieswoistej stymulacji komórek zrębu może prowadzić do zwiększonej syntezy hormonów sterydowych – estrogenów, rzadziej androgenów. Nadmierną syntezę hormonów sterydowych opisano w guzie Brennera, włókniaku jajnika a także w przerzutach nowotworowych do jajnika. Najczęstszymi guzami jajników wiążącymi się z nieprawidłową czynnością hormonalną są jednak zmiany nowotworopodobne – torbiele czynnościowe – torbiel pęcherzykowa i torbiel ciałka żółtego, torbiele tekaluteinowe. Do grupy tej zaliczane są również schorzenia nie posiadające morfologicznej postaci guza takie jak zwyrodnienie drobnopęcherzykowe jajników (PCO) i hipertekoza jajników.
Nowotworopodobne torbiele jajników to powszechnie występujące schorzenie charakteryzujące się obecnością niekiedy dość dużych, często czynnych hormonalnie otorbionych zbiorników płynu występujących u kobiet w okresie reprodukcyjnym. Najczęstszymi ich postaciami są torbiele pęcherzyka jajnikowego, ciałka żółtego, torbiel endometroidalna i torbiele tekaluteinowe. Czynne hormonalnie są dwie pierwsze, kolejne dwie są uzależnione od hormonów, ale z reguły same ich nie produkują.
Torbiele pęcherzykowe to bardzo częste, jednokomorowe, z reguły jednostronne zmiany o średnicy od 3 do przeszło 8 cm. Są to zbiorniki wypełnione niezresorbowanym płynem pęcherzykowym wysłane nabłonkiem niedojrzałego pęcherzyka jajnikowego. Zawierają przezroczysty płyn, przeważnie jasny, mogą jednak w przypadku pęknięcia naczynia w ścianie torbieli, tak jak i inne zmiany nowotworopodobne, przybrać postać torbieli krwotocznej. Najczęściej nie dają one dolegliwości, większość z nich jest nierozpoznawana, ulegają samoistnej resorpcji. Torbiele pęcherzykowe są najczęściej czynne hormonalnie – produkują estrogeny, w wyniku czego dochodzić może do zaburzenia cyklu miesięcznego. Większość torbieli pęcherzykowych ulega w ciągu dwu miesięcy samoistnej resorpcji, bez żadnego leczenia. Proces ten można przyśpieszyć, a ponadto przywrócić rytm krwawień miesiączkowych stosując doustne tabletki antykoncepcyjne. Zarówno podanie progesteronu, syntetycznego progestagenu jak i doustnej tabletki antykoncepcyjnej prowadzi do obniżenia stężenia gonadotropin, co sprzyja zanikowi torbieli. Przed podaniem syntetycznego progestagenu lub doustnej tabletki antykoncepcyjnej powinniśmy upewnić się jednak, że jednokomorowa torbiel jajnika nie współwystępuje z ciążą. Jeżeli torbiel jajnika utrzymuje się dłużej niż dwa cykle miesiączkowe, i pomimo jej obecności wystąpiły miesiączki, to prawdopodobnie nie jest to zmiana czynnościowa, co uzasadnia wykonanie laparoskopii, a w wybranych dokładnie przeanalizowanych przypadkach punkcji torbieli pod kontrolą ultrasonograficzną.
Torbiele ciałka żółtego ziarnisto-luteinowe są zazwyczaj mniejsze, średnica ich nie przekracza 4-5 cm, wysłane są one warstwą zluteinizowanych komórek ziarnistych otoczonych grubą ścianą łącznotkankową. Zawartość ich jest najczęściej krwista. Mogą być one przyczyną dolegliwości bólowych w podbrzuszu, produkując hormony – estrogeny i/lub progesteron prowadzą do zaburzeń cyklu miesiączkowego. Ich obraz kliniczny jest często podobny do skąpoobjawowej ciąży ektopowej. Mogą ulegać pęknięciu czy skręceniu dając ostre objawy otrzewnowe zmuszające do interwencji w trybie pilnym. Również i te torbiele ulegają samoistnej resorpcji, której sprzyjać może blokada hormonalna osi podwzgórze-przysadka-jajnik. Niekiedy jednak, pacjentki z ziarnisto-luteinową torbielą ciałka żółtego, ze względu na dolegliwości i niezupełnie uspokajający obraz ultrasonograficzny (gruba ściana, wyraźny przepływ w naczyniach, niejednorodna echogeniczność zawartości – skrzep krwi) są kwalifikowane do laparoskopii lub laparotomii. Dość często w trakcie tych zabiegów mylnie rozpoznawana jest torbiel endometrioidalna jajnika.
Torbiele tekaluteinowe nie są guzami czynnymi hormonalnie, a powstają w wyniku silnej stymulacji hormonalnej jajnika klasycznie w przebiegu ciążowej choroby trofoblastycznej. Tkanki zaśniadu groniastego lub raka kosmówki produkują bardzo duże ilości gonadotropiny kosmówkowej oddziaływującej na jajniki podobnie do hormonu lutenizującego. Obserwowane są one również u pacjentek z zespołem PCO leczonych clomifenem, oraz u pacjentek stymulowanych gonadotropinami menopauzalnymi i gonadotropiną kosmówkową. W ostatnich latach najczęściej torbiele tekaluteinowe obserwuje się u pacjentek skutecznie leczonych zapłodnieniem pozaustrojowym. Torbiele tekaluteinowe to obustronne, bardzo duże, wielokomorowe torbiele, wypełniające niekiedy całą jamę brzuszną. Dolegliwości bólowe z reguły są niewielkie, nieadekwatne do wielkości gigantycznych torbieli. U pacjentek ciężarnych dość typowe są nasilone nudności i wymioty oraz często występuje drażliwość i bolesność gruczołów piersiowych. Wielkość torbieli oraz płyn gromadzący się w jamie otrzewnowej i opłucnej mogą prowadzić do wystąpienia uczucia duszności. Pęknięcie torbieli, samoistne lub w trakcie badania ginekologicznego może prowadzić do wystąpienia krwawienia do jamy otrzewnowej i zmusić do podjęcia dramatycznej decyzji o wykonaniu laparotomii. Operacja zszycia jajnika z torbielami tekaluteinowymi jest niezwykle trudna, ponieważ cały on składa się z licznych, kilkucentymetrowych cienkościennych torbieli, które rozpadają się przy jakiejkolwiek ingerencji operatora. W przypadku ciążowej choroby trofoblastycznej terapia polega na opróżnieniu jamy macicy, torbiele znikają samoistnie w dwa-trzy miesiące po usunięciu tkanek zaśniadowych. W przypadku zespołu hiperstymulacyjnego prowadzi się terapię zachowawczą, hospitalizacja, leżenie, wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, niedoborów białkowych, ewentualna substytucja gestagenna, terapia lekami niesterydowymi przeciwzapalnymi, a w dramatycznych sytuacjach przerwanie ciąży.
Hipertekoza lub tekomatoza jajnika z reguły prowadzi do nieznacznego powiększenia jajników. Obraz kliniczny jest podobny i często mylony z ciężką postacią zwyrodnienia drobnopęcherzykowego jajnika. Rozpoznanie stawiane jest z reguły na podstawie badania materiału pooperacyjnego. Jajniki z hipertekozą produkują nadmierną ilość estrogenów i androgenów, w związku z tym w obrazie klinicznym u kobiet w okresie prokreacyjnym dominują cechy hiperandrogenizacji, po menopauzie zaś nieprawidłowe krwawienia związane z nadmierną stymulacją estrogenną endometrium.
Rzadko występującą zmianą jest żółtczak ciążowy (luteoma of pregnancy) zaliczany do nowotworopodobnych zmian czynnościowych lub do grupy nowotworów lipidowokomórkowych. Powstaje w okresie ciąży, jest utworzony przez liczne guzki zbudowane z komórek lutealnych, często występuje obustronnie. Najczęściej ma pięć do dziesięciu centymetrów średnicy, opisywano guzy sięgające i dwudziestu centymetrów. Na przekroju jajnika widoczne są miękkie, brązowe masy tkankowe z licznymi, drobnymi ogniskami wylewów. Guz ten może produkować androgeny, opisywano przypadki maskulinizacji płodów płci żeńskiej. W związku z tym, że są to często zmiany obustronne, proponuje się przy przypadkowym rozpoznaniu w trakcie cięcia cesarskiego, pobranie wycinka z jednego jajnika, lub jednostronne usunięcie przydatków i ocenę śródoperacyjną. Jest to zmiana łagodna, ustępująca samoistnie po porodzie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Baker VV: Premaligant and Maligant Disorders of the Ovaries and Oviducts. W: DeCherney AH, Pernoll ML: Current Obstetrics & Gynecologic Diagnosis & Treatment. Appleton & Lange 1994, 745.
2. Goldfien A, et al: Basic & Clinical Endocrinology. Appleton & Lange 1994, 419.
3. Kędzia H. (red.) Nowotwory narządów płciowych kobiety. OWN Poznań 1997.
4. Haji AG, et al: Androgen secreting steroid cell tumor of the ovary in a young lactating women with acute onset of severe hyperandrogenism: a case report and review of literature. J. Med. Case Reports. 2007; 1: 182.
5. Hayes MC, Scully RE: Stromal luteoma of the ovary. a clinopathological analysis of 25 cases. Int. J. Pathol. 1987; 11, 883.
6. Nasu K, et al: Granulosa cell tumor associated with secondary amenorrhea and serum luteinizing hormone elevation. Int. J. Clin. Oncol. 2007; 12, 3, 228-230.
7. Regnier C, et al: Intraoperative Testosterone Assay for Virilizing Ovarian Tumor Topographic Assessment: Report of a Leydig Cell Tumor of the Ovary in a Premenopausal Woman with an Adrenal Incidentaloma. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2002; 87, 7, 3074-3077.
8. Riva JM: Pelvic Malignances. W Beck WW Jr: Obstetrics and Gynecology, 3rd ed. Harwal Publishing, 1993, 385.
9. Wheeler JE, Woodruff JD: Benign Disorders of the Ovaries & Oviducts. W DeCherney AH, Pernoll ML: Current Obstetrics & Gynecologic Diagnosis & Treatment. Appleton & Lange 1994, 745.
10. Young RH, Scully RE: Ovarian Sertoli-Leydig cell tumors: a clinopathological analysis of 297 cases. Am. J. Surg. Pathol., 1985, 9, 543.
otrzymano: 2007-12-29
zaakceptowano do druku: 2008-02-11

Adres do korespondencji:
*Romuald Dębski
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii
Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP
Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: (0-22) 56-90-274
e-mail: aldek@post.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych