Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2008

Spis treści / Contents

Nowotwory jajnika czynne hormonalnie
Hormonally active ovarian tumors
Romuald Dębski – s. 223-227
Seksualne aspekty chorób przenoszonych drogą płciową
Sexual aspects of Sexually Transmitted Diseases (STD)
Zbigniew Lew-Starowicz, Monika Łukasiewicz – s. 228-230
Kontrowersje w laparoskopii ginekologicznej
Controversy in gynaecological laparoscopy
Witold Rogiewicz – s. 231-234
Czy badanie USG może szkodzić? Przemyślenia własne
Could the ultrasound examination make any harm? Own experience
Romuald Dębski – s. 235-239
Hormonalna terapia zastępcza a rak sutka
Hormonal therapy and breast cancer
Romuald Dębski – s. 240-245
Zapalenie narządów miednicy mniejszej &ndash uwagi praktyczne
Pelvic Inflammatory Disease &ndash practical advices
Artur Nowakowski, Jurij Radźko – s. 246-248
Dylematy położnicze &ndash zaburzenia funkcji dna miednicy zależne od sposobu porodu
Obstetric dilemmas &ndash pelvic floor dysfunctions depending on the method of delivery
Elżbieta Narojczyk-Świeściak – s. 249-252
Zastosowanie analogów GnRh w terapii mięśniaków macicy
The application of GnRh analogues in uterine myomas therapy
Romuald Dębski – s. 253-257
Endometrioza &ndash nowe spojrzenie na etiopatogenezę i możliwości leczenia
Endometriosis &ndash new trends in pathogenesis therapy
Alicja Bednarowska-Flisiak – s. 258-260