Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Bezpieczna Żywność 1/2001
Anna Brzozowska
„Bezpieczna Żywność” – nowe czasopismo
Safety Food - new journal
Jednym z ważniejszych czynników środowiskowych mających wpływ na rozwój człowieka i stan jego zdrowia jest sposób żywienia zdeterminowany z jednej strony jakością produktów spożywczych, z drugiej zaś odpowiednim, zgodnym z zasadami racjonalnego żywienia, ich wykorzystaniem do komponowania całodziennej diety. Jakość żywności w ujęciu nowoczesnym rozumiana jako ogół cech i właściwości, które decydują o jej zdolności do zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumenta, obejmuje bezpieczeństwo zdrowotne, jak i cechy użytkowe produktów, często decydujące o ich wyborze przez konsumenta. Żywność bezpieczna powinna charakteryzować się zarówno odpowiednią wartością odżywczą, jak i możliwie najmniejszą zawartością substancji, których obecność może stanowić ryzyko dla zdrowia (1, 2).
W analizie zagrożeń ze strony żywności należy rozpatrywać wpływ wszystkich czynników związanych z jej pozyskiwaniem, przetwórstwem, dystrybucją i konsumpcją, powodujących przedostawanie się do żywności i spożywanie substancji, które w nadmiarze mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Pierwszym warunkiem uzyskania żywności bezpiecznej jest stała ochrona i kontrola jakości gleb, wód i powietrza. Środowisko może być zanieczyszczone przez przemysł, motoryzację, eksperymenty z bronią, wadliwą gospodarkę rolną. Polska ma dobre warunki naturalne do produkcji rolniczej. Gleby, które ze względu na zanieczyszczenia powinny być wyłączone z produkcji żywności stanowią tylko kilka promili ogólnej powierzchni użytków rolnych. W chwili obecnej dla poprawy jakości zdrowotnej surowców rolniczych ważna jest także restrukturyzacja i doinwestowanie rolnictwa oraz zwiększanie poziomu edukacji i świadomości ekologicznej producentów płodów rolnych (3, 4). Może się to przyczynić do zmniejszenia skażenia surowców mikotoksynami i zanieczyszczeniami chemicznymi związanymi ze stosowaniem nawozów sztucznych, pestycydów czy leków weterynaryjnych.
Mimo obserwowanych w ostatnich latach tendencji powrotu do „naturalności” większość żywności na rynku to produkty przetworzone. W czasie procesów technologicznych mogą zachodzić straty składników odżywczych, tworzyć się związki szkodliwe np. produkty utleniania tłuszczów, mogą migrować różne substancje ze sprzętów i urządzeń kontaktujących się z przetwarzanymi surowcami, wreszcie wprowadza się celowo substancje chemiczne (dodatki do żywności) ułatwiające lub umożliwiające przebieg tych procesów, zapobiegające psuciu się żywności lub nadające jej określone cechy sensoryczne. Postęp w wielu dziedzinach wiedzy spowodował, że pojawiły się nowe rodzaje żywności, w tym produkty z surowców modyfikowane genetycznie, nutraceutyki, probiotyki itp. Zwiększa się podaż produktów wzbogacanych w składniki odżywcze, zaprojektowanych do specjalnych celów i skierowanych do wybranych grup konsumentów. Mają one zwolenników i przeciwników, a kontrowersje wokół nich wynikają z wątpliwości czy żywność ta nie stwarza zagrożeń zdrowotnych i czy jej wartość odżywcza jest co najmniej taka, jak żywności konwencjonalnej.
Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju żywnością mamy do czynienia dalsze etapy drogi „od pola do stołu” mogą również determinować jej bezpieczeństwo zdrowotne. W czasie składowania, transportu, wprowadzania do obrotu produkty mogą ulec zepsuciu wywołanemu przez drobnoustroje i inne szkodniki, procesy enzymatyczne i chemiczne, mogą do nich migrować substancje niskocząsteczkowe z opakowań.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Brzozowska A.: Ustawowe gwarancje ochrony zdrowia konsumenta. W: Uwarunkowania i perspektywy polskiego prawa żywnościowego, Tyszkiewicz S. (red.), Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa 1993, s. 31-39.– 2. Nadolna I., Kunachowicz H.: Jakość zdrowotna żywności. W: Prawo żywnościowe i normalizacja. Sympozjum Krajowego Stowarzyszenia Producentów Napojów Bezalkoholowych i PZH, Warszawa 1999, s. 18-19.– 3. Michna W.: Bezpieczna żywność oraz potrzeba jej stałej, umiejętnej i wszechstronnej ochrony. W: Raport z badań monitorowych nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych w 1998 roku. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 1999, s. 19-40.– 4. Szponar L., Traczyk I.: Stan bezpieczeństwa żywności w Polsce. Żywność, żywienie, prawo a zdrowie 2000, 3, 282-294.– 5. Tyszkiewicz S.: Prawo Unii Europejskiej. Zarządzanie ryzykiem oraz zasada ostrożności jako podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności. Analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego. Konferencja naukowa PTTŻ, Warszawa 1999, str. 164-176.– 6. Szponar L., Traczyk I.: Zagrożenia zdrowia poprzez żywność i pożywienie w Polsce – hipotezy i fakty. W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności. Analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego. Konferencja naukowa PTTŻ, Warszawa 1999, s. 139-152.
Bezpieczna Żywność 1/2001