Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - New Medicine 3/2010, s. 75-78
*Wojciech Chalcarz1, Agnieszka Marzęcka2, Sylwia Merkiel1, Natalia Popierz-Rydlewska1, Renata Godyń-Swędzioł2
Nutritional knowledge of pregnant women from Kraków. Part 1. General principles of nutrition during pregnancy**
1Food and Nutrition Department of the Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznań
Head of the Department: dr hab. Wojciech Chalcarz, prof. nadzw. AWF
2Gabriel Narutowicz City Specialist Hospital in Kraków
Director: dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł
Summary
Introduction. Assessment of nutritional knowledge in a pregnant woman is a very important and still underestimated issue of nutrition science. Monitoring their nutritional knowledge is of vital importance since it is known that imbalanced diet during pregnancy adversely affects foetus development.
Aim. The aim of this study was to assess knowledge about general principles of nutrition during pregnancy in a pregnant woman from Kraków.
Material and methods. Questionnaires on general principles of nutrition during pregnancy were filled in by 115 a pregnant woman from Kraków. Statistical analysis was carried out by means of the SPSS 12.0 PL for Windows computer programme. The studied population was divided according to the trimester of pregnancy.
Results. Answers to only one question, concerning attending a school of birth, were statistically significantly different depending on the trimester of pregnancy. No significantly differences were observed in the answers to questions concerning nutritional knowledge. The most correct answers, to seven questions, were given by the women in the third trimester of pregnancy.
Conclusions. The studied a pregnant woman were characterised by a high level of knowledge about general principles of nutrition during pregnancy. Despite the lack of statistically significant differences, the women in the third trimester of pregnancy had the highest level of knowledge about general principles of nutrition during pregnancy.INTRODUCTION
Pregnancy is a very important period both for mother and the developing foetus (1). The woman's dietary behaviour during this period has a decisive influence on the course of pregnancy. In particular, it is of vital importance to prepare the woman's organism for pregnancy. Before conception, which should be planned, the woman should assess her dietary habits and nutritional status, but first and foremost she should use folic acid supplementation (2, 3, 4, 5, 6). Assessment of a pregnant woman's nutritional knowledge is of great value since the studies on a pregnant woman's dietary habits (7) and nutritional knowledge published so far showed that they make numerous nutritional mistakes and their nutritional knowledge is poor (8, 9, 10).
AIM
The aim of this study was to assess knowledge about general principles of nutrition during pregnancy in a pregnant woman from Kraków.
MATERIAL AND METHODS
Questionnaires on general principles of nutrition during pregnancy were filled in by 115 a pregnant woman from Kraków who were admitted to Gabriel Narutowicz City Specialist Hospital in Kraków. Questions on general information about the studied women were also included.
This study was approved by the Bioethics Committee of the Poznan University of Medical Sciences.
Statistical analysis was carried out by means of the SPSS 12.0 PL for Windows computer programme. The studied population was divided according to the trimester of pregnancy. Qualitative variables were presented in contingency tables. Statistical significance was determined using Pearson's chi-square test, except for the variables with more than 20% of cells with an expected frequency of less than five. In this case, the Kruskal-Wallis H test was used. The level of significance was set at p≤0.05.
RESULTS
Table 1 shows general information about the studied a pregnant woman according to the trimester of pregnancy. Statistically significant differences were found for the answers to the question concerning attending a school of birth. None of the women in the first and the second trimester of pregnancy attended a school of birth whereas 50.0% of women in the third trimester attended such a school.
Table 1. General information about the studied pregnant women. Results given in [%].
No.ParameterTrimester of pregnancyAll women (n=115)
The first (n=14)The second (n=75)The third (n=26)
1.EducationVocational0.05.33.94.4
Secondary21.424.019.222.6
Higher78.670.776.973.0
2.The way of performing the jobSedentary61.547.841.748.1
In a standing position0.00.04.21.0
Involving movement0.011.98.39.6
In a standing position and involving movement23.117.925.020.1
Sedentary and involving movement15.422.420.821.2
3.Marital statusMarried85.782.788.584.3
Unmarried14.316.011.514.8
Divorced0.01.30.00.9
4.Number of childrenNone64.373.384.674.8
1 child28.622.715.421.7
2 children7.14.00.03.5
5.The current pregnancy isThe first57.166.773.267.0
The second35.725.319.225.1
The third7.28.03.87.0
The fourth0.00.03.80.9
6.The current pregnancy was planned78.686.784.685.2
7.Attending a school of birth0.0a0.0b50.0a,b11.3
8.An intention to attend a school of birth*57.154.165.457.0
Bold type denotes statistical significance at p≤0.05.
Figures with the same superscript letters are significantly different (p≤0.05).
*It denotes the percentage of women who had not attended school of birth.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dymczyk K et al.: Nieprawidłowy tryb życia kobiet ciężarnych. Pielęg Pol 2003; 2: 108-111. 2. Bojar I, Wdowiak L: Prawidłowe żywienie kobiet ciężarnych. Med Ogólna 2006; 12(3-4): 159-164. 3. Durka A: Żywienie kobiet w ciąży. Położ Nauka Prakt 2008; 2: 32-40. 4. Kaiser L, Allen LH: Position of the American Dietetic Association: Nutrition and Lifestyle for a Healthy Pregnancy Outcome. J Am Diet Assoc 2008; 108(3): 553-561. 5. Spaczyński M: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu. Ginekol Pol 2005; 76(7): 517-527. 6. Danko M, Banaś E, Książyk J: Suplementowanie żywienia noworodków i diety kobiet ciężarnych. Klin Pediatr 2007; 15(1): 43-47. 7. Kozłowska-Wojciechowska M, Makarewicz-Wujec M: Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych. Rocz. Państ. Zakł Hig 2002; 53(2): 167-175. 8. Kaim I et al.: Farmakologiczna suplementacja witaminami i składnikami mineralnymi w okresie ciąży. Badania epidemiologiczne w Krakowie. Prz Lek 2004; 61(7): 776-779. 9. Mędrela-Kuder E: Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet w ciąży. Rocz Państ Zakł Hig 2006; 57(4): 389-395. 10. Bojar I et al.: Suplementacja witaminowo-mineralna diety kobiet ciężarnych w województwie lubelskim. Med Ogólna 2007; 13(4): 272-285. 11. Piziak W: Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu. Prz Med Uniw Rzesz 2009; 7(3): 282-292. 12. Banaszak-Żak B: Styl życia kobiet w okresie ciąży. Zdr Publ 2005; 115(2): 179-183. 13. Stachowiak G: Właściwa podaż witamin i mikroelementów w ciąży – ciągle aktualny problem. Ginekol Prakt 2009; 17(3): 52-57. 14. Szostak-Węgierek D, Cichocka A: Żywienie kobiet w ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 15. Raczyński P, Kubik P, Niemiec T: Zalecenia dotyczące suplementacji diety u kobiet podczas planowania ciąży, w ciąży i w czasie karmienia piersią. Ginekol Prakt 2006; 14(4): 2-7. 16. Karowicz-Bylińska A et al.: Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat suplementacji kobiet ciężarnych i karmiących w zakresie witamin i mikroelementów. Ginekol Pol 2010; 81(2): 144-148. 17. Chmurzyńska A, Malinowska A, Idaszak K: Schematy suplementacji diety kwasem foliowym u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Żyw Człow Metab 2009; 36(1): 66-69. 18. Niemiec T et al.: Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące spożycia wody pitnej przez kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące. Ginekol Dypl 2009; 11(4): 103-104, 106-114. 19. Chalcarz W: Praktyczne wykorzystanie współczesnych zaleceń żywieniowych w kulturze fizycznej. [W:] Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.): Teoria i metodyka rekreacji ruchowej. (Zagadnienia podstawowe). AWF w Poznaniu, Seria: Podręczniki nr 51, Poznań 2001, 141-163. 20. Kozłowska-Wojciechowska M: Ryby zdrowszym źródłem białka niż mięso. Kwart Biul Pol Tow Diet 2003; (1/2): 25-27. 21. Craig WJ, Mangels AR: Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc 2009; 109: 1266-1282. 22. Penney DS, Miller KG: Nutritional Counseling for Vegetarians During Pregnancy and Lactation. J Midwifery Women's Health 2008; 53(1): 37-44. 23. Williamson CS: Nutrition in pregnancy. Nutrition Bulletin 2006; 31(1): 28-59.
otrzymano: 2010-08-31
zaakceptowano do druku: 2010-09-15

Adres do korespondencji:
*Wojciech Chalcarz
Zakład Żywności i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Droga Dębińska Str. 7, 61-555 Poznań
phone: +48 61 835 52 87
e-mail: chalcarz@awf.poznan.pl

New Medicine 3/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine