Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2010, s. 88-89
*Ewa Ogłodek, Aleksander Araszkiewicz
Borderline Personality Disorder
Chair and Clinic of Psychiatry of the Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
Head of Clinic: Prof. Aleksander Araszkiewicz, MD, PhD
Summary
The aim of this paper was to present cognitive-behavioural theories regarding borderline personality disorder (BPD) elaborated over the last years and their practical implications taking the form of comprehensive psychotherapy models.
Introduction
The author of the term "borderline personality disorders" is considered to be the psychoanalyst Stern, who distinguished the following features of this disorder: mental pain, narcissism, hypersensitivity, inflexibility of the body and mind, lack of a sense of security, masochism, projection mechanisms and disorders of perception of reality. Biological factors include: dysfunction of the limbic system, damage to the central nervous system, including organic damage to the brain (perinatal trauma, encephalitis, trauma to the head), and epileptic episodes (1, 2).
Case study
We present the case of a 20-year-old patient treated at the Department of Psychiatry of Collegium Medicum in Bydgoszcz. The patient had a borderline personality, characterized by instability of relationships, the image of herself and emotions, and a lack of control over impulses. She lived with a sense of abandonment by others, and had a tendency to start intense, unstable relationships with men, often leading to emotional crises. Frequently, without understandable reasons, she formulated suicidal threats or made self-inflicted injuries on her body, and experienced uncontrolled bursts of anger. She also had a tendency to impulsive behaviour, regardless of its consequences, and was characterized by emotional instability. Her ability to plan the future was almost non-existent, and bursts of anger often led to sudden behaviours or "behavioural explosions". Anger was often triggered by criticism or by her impulsive actions being counteracted by other people. She complained about a constant feeling of internal emptiness. The patient underwent year-long cognitive-behavioural psychotherapy, with a good therapeutic effect. In order to reduce the disorders in the control of impulsive-behavioural behaviours, the patient was treated to good therapeutic effect with a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), sertraline, in a dose of 100 mg/day for 12 months.
Discussion

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-08-25
zaakceptowano do druku: 2010-09-14

Adres do korespondencji:
*Ewa Ogłodek
Katedra Psychiatrii
19 Kurpińskiego Str., 85-094 Bydgoszcz
phone: +48 52 585 42 60, 585 42 68
fax: +48 52 585 37 66
e-mail: maxeve@interia.pl

New Medicine 3/2010
Strona internetowa czasopisma New Medicine