Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2010, s. 113-115
*Konrad Wroński
Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of the hemorrhoidal disease in pregnancy – a case report and review of literature
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr n. med. Jerzy Okraszewski
Summary
The hemorrhoidal disease is currently regarded as a serious social. It is estimated that the trouble related to hemorrhoidal disease occurs in 25 to 35% pregnancies, 85% of which appear in the final three months of pregnancy.
The treatment of the hemorrhoidal disease during pregnancy should consist in non-invasive medical procedures. If a monthly non-invasive treatment does not bring about a positive effect, it is possible to apply a more invasive form of treatment in such cases.
In the following article the author presents a case of a pregnant woman treated for the hemorrhoidal disease and gives a review the latest literature related to this medical problem.
Wprowadzenie
W XXI wieku choroba hemoroidalna uważana jest za ważny problem społeczny, gdyż cierpi na nią co druga osoba powyżej 50. roku życia (1-3). Guzki krwawnicze są jamistymi poduszkami tkankowymi zlokalizowanymi w dystalnej części odbytnicy, jak i w kanale odbytu (4, 5). Ze względu na położenie guzków krwawniczych w stosunku do kresy grzebieniastej wyróżniamy:
– hemoroidy zewnętrzne – umiejscowione poniżej linii grzebieniastej, które są pokryte anodermą,
– hemoroidy wewnętrzne – umiejscowione powyżej linii grzebieniastej, które są pokryte nabłonkiem gruczołowym.
Patogeneza choroby hemoroidalnej nie została do końca wyjaśniona. Uważa się, iż jednym z najważniejszych czynników etiologicznych choroby hemoroidalnej u kobiet jest ciąża i zaparcia występujące w trakcie ciąży (2, 3). Zmiany hormonalne i wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej są głównymi przyczynami dolegliwości ze strony hemoroidów odbytu, występujących u kobiet w ciąży.
Szacuje się, że dolegliwości związane z chorobą hemoroidalną występują u 25 do 35% kobiet w ciąży, z czego w około 85% pojawiają się w trzecim trymestrze ciąży (6, 7). Leczenie u kobiet w ciąży choroby hemoroidalnej powinno być głównie leczeniem zachowawczym.
Opis przypadku
28-letnia pacjentka w trzecim trymestrze ciąży zgłosiła się do Poradni Proktologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu bólu i krwawień z odbytu. W wywiadzie dolegliwości bólowe i krwawienie występowały u chorej od 2. tygodni. Chora skarżyła się także na zaparcia. W badaniu przedmiotowym u chorej nie stwierdzono odchyleń od normy. W badaniu per rectum i po anoskopii rozpoznano hemoroidy wewnętrzne odbytu III stopnia.
Pacjentce zalecono zmianę diety i spożywanie dużej ilości pokarmów zawierających włóknik, celem wyeliminowania zaparć. Włączono lek zawierający suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego, hesperydyny i kwasu askorbinowego (Cyclo 3 Fort) w dawce 4 tabletki w ciągu doby i zalecono nasiadówki w rumianku trzy razy dziennie, w wodzie o temperaturze około 40°C przez 20 minut.
Po trzech tygodniach objawy bólowe i krwawienia z odbytu u chorej ustąpiły. Po zmianie diety pacjentka nie zgłaszała problemów z wypróżnieniem.
Leczona pacjentka urodziła dziecko w stanie ogólnym dobrym (ocena w skali Apgar 10).
Omówienie
Choroba hemoroidalna stanowi obecnie ważny problem społeczny. Guzki krwawnicze wewnętrzne zbudowane są z połączeń tętniczo-żylnych, których średnica wynosi od 3 do 15 mm i otoczonych tkanką łączną wzmocnioną włóknami mięśniowymi (ryc. 1 i 2) (2-4). Dorosły człowiek posiada od 3 do 4 hemoroidów wewnętrznych (2). Typowym miejscem położenia guzków krwawniczych wewnętrznych jest lokalizacja: lewa boczna, prawa tylna i prawa przednia (2-6).
Ryc. 1. Hemoroidy wewnętrzne odbytu IV stopnia u 46-letniej chorej.
Ryc. 2. Hemoroidy wewnętrzne odbytu II stopnia u 40-letniej chorej – stan po założeniu gumowej podwiązki (metoda Barrona).
Obecnie wyróżniamy czterostopniowy podział choroby guzków krwawniczych zaproponowany w 1985 roku przez Banova:
– I stopień – gdy guzki krwawnicze są widoczne w obrębie kanału odbytu podczas badania anoskopem;
– II stopień – gdy guzki krwawnicze uwypuklają się na zewnątrz podczas parcia, ale samoistnie powracają;
– III stopień – gdy guzki krwawnicze podczas parcia uwypuklają się na zewnątrz, ale wymagają ręcznego odprowadzenia;

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-07-27
zaakceptowano do druku: 2010-08-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636 76 11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 3/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna