Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2010, s. 113-115
*Konrad Wroński
Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of the hemorrhoidal disease in pregnancy – a case report and review of literature
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr n. med. Jerzy Okraszewski
Summary
The hemorrhoidal disease is currently regarded as a serious social. It is estimated that the trouble related to hemorrhoidal disease occurs in 25 to 35% pregnancies, 85% of which appear in the final three months of pregnancy.
The treatment of the hemorrhoidal disease during pregnancy should consist in non-invasive medical procedures. If a monthly non-invasive treatment does not bring about a positive effect, it is possible to apply a more invasive form of treatment in such cases.
In the following article the author presents a case of a pregnant woman treated for the hemorrhoidal disease and gives a review the latest literature related to this medical problem.
Wprowadzenie
W XXI wieku choroba hemoroidalna uważana jest za ważny problem społeczny, gdyż cierpi na nią co druga osoba powyżej 50. roku życia (1-3). Guzki krwawnicze są jamistymi poduszkami tkankowymi zlokalizowanymi w dystalnej części odbytnicy, jak i w kanale odbytu (4, 5). Ze względu na położenie guzków krwawniczych w stosunku do kresy grzebieniastej wyróżniamy:
– hemoroidy zewnętrzne – umiejscowione poniżej linii grzebieniastej, które są pokryte anodermą,
– hemoroidy wewnętrzne – umiejscowione powyżej linii grzebieniastej, które są pokryte nabłonkiem gruczołowym.
Patogeneza choroby hemoroidalnej nie została do końca wyjaśniona. Uważa się, iż jednym z najważniejszych czynników etiologicznych choroby hemoroidalnej u kobiet jest ciąża i zaparcia występujące w trakcie ciąży (2, 3). Zmiany hormonalne i wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej są głównymi przyczynami dolegliwości ze strony hemoroidów odbytu, występujących u kobiet w ciąży.
Szacuje się, że dolegliwości związane z chorobą hemoroidalną występują u 25 do 35% kobiet w ciąży, z czego w około 85% pojawiają się w trzecim trymestrze ciąży (6, 7). Leczenie u kobiet w ciąży choroby hemoroidalnej powinno być głównie leczeniem zachowawczym.
Opis przypadku
28-letnia pacjentka w trzecim trymestrze ciąży zgłosiła się do Poradni Proktologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu bólu i krwawień z odbytu. W wywiadzie dolegliwości bólowe i krwawienie występowały u chorej od 2. tygodni. Chora skarżyła się także na zaparcia. W badaniu przedmiotowym u chorej nie stwierdzono odchyleń od normy. W badaniu per rectum i po anoskopii rozpoznano hemoroidy wewnętrzne odbytu III stopnia.
Pacjentce zalecono zmianę diety i spożywanie dużej ilości pokarmów zawierających włóknik, celem wyeliminowania zaparć. Włączono lek zawierający suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego, hesperydyny i kwasu askorbinowego (Cyclo 3 Fort) w dawce 4 tabletki w ciągu doby i zalecono nasiadówki w rumianku trzy razy dziennie, w wodzie o temperaturze około 40°C przez 20 minut.
Po trzech tygodniach objawy bólowe i krwawienia z odbytu u chorej ustąpiły. Po zmianie diety pacjentka nie zgłaszała problemów z wypróżnieniem.
Leczona pacjentka urodziła dziecko w stanie ogólnym dobrym (ocena w skali Apgar 10).
Omówienie
Choroba hemoroidalna stanowi obecnie ważny problem społeczny. Guzki krwawnicze wewnętrzne zbudowane są z połączeń tętniczo-żylnych, których średnica wynosi od 3 do 15 mm i otoczonych tkanką łączną wzmocnioną włóknami mięśniowymi (ryc. 1 i 2) (2-4). Dorosły człowiek posiada od 3 do 4 hemoroidów wewnętrznych (2). Typowym miejscem położenia guzków krwawniczych wewnętrznych jest lokalizacja: lewa boczna, prawa tylna i prawa przednia (2-6).
Ryc. 1. Hemoroidy wewnętrzne odbytu IV stopnia u 46-letniej chorej.
Ryc. 2. Hemoroidy wewnętrzne odbytu II stopnia u 40-letniej chorej – stan po założeniu gumowej podwiązki (metoda Barrona).
Obecnie wyróżniamy czterostopniowy podział choroby guzków krwawniczych zaproponowany w 1985 roku przez Banova:
– I stopień – gdy guzki krwawnicze są widoczne w obrębie kanału odbytu podczas badania anoskopem;
– II stopień – gdy guzki krwawnicze uwypuklają się na zewnątrz podczas parcia, ale samoistnie powracają;
– III stopień – gdy guzki krwawnicze podczas parcia uwypuklają się na zewnątrz, ale wymagają ręcznego odprowadzenia;

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-07-27
zaakceptowano do druku: 2010-08-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636 76 11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 3/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna