Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2010

Spis treści / Contents

Powikłania po operacjach koloproktologicznych
Complications following coloproctologic surgery
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Aneta Obcowska – s. 66-73
Miejsce współczesnej endosonografii w diagnostyce obrazowej powikłań po operacjach koloproktologicznych
Value of anorectal endosonography in the diagnostics of complications following coloproctological surgery
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Mariusz Furmanek, Marek Szczepkowski – s. 74-88
Leczenie dietetyczne pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego
Diet treatment with patients with Irritable Bowel Syndrome
Diana Wasiluk, Lucyna Ostrowska – s. 89-95
Niedokrwistość u kobiet ciężarnych
Anemia in pregnant women
Agnieszka Falkowska, Lucyna Ostrowska – s. 96-103
Humanizacja porodu we współczesnym położnictwie
Humanization of childbirth in the current obstetrics
Andrzej Torbé, Dorota Ćwiek, Elżbieta Modrzejewska – s. 104-112
Leczenie choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of the hemorrhoidal disease in pregnancy – a case report and review of literature
Konrad Wroński – s. 113-115