Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2011, s. 186-192
*Jonas Rosendahl, Joachim Mössner
Genetyka przewlekłego zapalenia trzustki – Nowe aspekty?
Genetics of Chronic Pancreatitis – New Aspects?
Department for Internal Medicine, Neurology and Dermatology, Division of Gastroenterology and Rheumatology, Universitätsklinikum Leipzig AöR
Head of Department: prof. Joachim Mössner
Streszczenie
Piętnaście lat temu, odkrycie mutacji genu trypsynogenu kationowego (PRSS1) u pacjentów z dziedzicznym przewlekłym zapaleniem trzustki poparło hipotezę Hansa Chiari sugerującą, że przewlekłe zapalenie trzustki jest wynikiem samotrawienia trzustki oraz stworzyło fundament pod przyszłe badania naukowe tego zagadnienia. Podejrzenie istnienia genetycznego podłoża przewlekłego zapalenia trzustki zostało zasugerowane w 1952 roku przez Comfort i Steinberg, lecz dopiero po 44. latach zidentyfikowano pierwsze powiązanie genetyczne w tej chorobie. Następnie, badania koncentrowały się na proteazach i antyproteazach funkcjonujących w kaskadzie enzymów trawiennych, co doprowadziło do zidentyfikowania inhibitora proteaz serynowych (Kazal type 1, SPINK1) jako kolejnego genu związanego z zapaleniem trzustki. Obok kaskady enzymów trawiennych, gen regulatorowy odpowiedzialny za mukowiscydozę (transmembrane conductance regulator gene, CFTR) badany był przez dwie grupy badaczy, które stwierdziły częstsze występowanie mutacji genu CFTR u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Stymulacją do tych badań była mukowiscydoza, w której 1-2% pacjentów towarzyszy przewlekłe zapalenie trzustki. W ciągu ostatnich pięciu lat pojawiły się nowe aspekty w dziedzinie genetyki przewlekłego zapalenia trzustki. Warianty receptora rozpoznającego wapń (calcium sensing receptor, CASR) wydają się mieć znaczenie w patogenezie przewlekłego zapalenia trzustki u nosicieli SPINK1 p.N34S. Tryplikacja i duplikacja locus genu trypsynogenu jest zupełnie nowym mechanizmem wywołującym chorobę, predysponującym do przewlekłego zapalenia trzustki poprzez tzw. efekt dawkowania genu. Identyfikacja chymotrypsyny C (CTRC) jako zagadkowego Enzymu Y, opisanego przez Rinderknechta ponad 20 lat temu, wskazała kolejny gen kandydujący. Badania CTRC wykazały małą penetrację wariantów z utratą funkcji, które zmniejszają wydzielanie lub aktywność CTRC i przez to przyczyniają się do rozwoju choroby. Podsumowując, wyniki ostatnich badań dodatkowo wspierają znaczenie równowagi w kaskadzie enzymów trawiennych, z trypsyną odgrywającą kluczową rolę. Dalsze badania w tej dziedzinie, stymulowane hipotezami oraz niezwiązane z hipotezami, wyłonią dodatkowe geny skojarzone z przewlekłym zapaleniem trzustki.
Summary
Fifteen years ago the discovery of a mutation of the cationic trypsinogen gene (PRSS1) in patients with hereditary chronic pancreatitis supported Hans Chiari’s theory that chronic pancreatitis is the result of autodigestion of the pancreas and depicted the fundament for further research in this field. A genetic basis for chronic pancreatitis had to be assumed in a pedigree described by Comfort and Steinberg already in 1952 it needed additional 44 years to identify this first genetic association. Thereafter, research had its focus on proteases and anti-proteases that are assembled in the digestive enzyme cascade, an approach that identified serine protease inhibitor, Kazal type 1 (SPINK1) as another pancreatitis gene. Aside the digestive enzyme cascade, the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene (CFTR) that is responsible for Cystic Fibrosis, was investigated by two groups and both found an enrichment of CFTR variants in patients with chronic pancreatitis. Support for this investigation came from Cystic Fibrosis, where 1-2% of patients suffer from chronic pancreatitis. New aspects in the field of genetics in chronic pancreatitis emerged in the last five years. A variant of anionic trypsinogen (PRSS2) was found to be overrepresented in controls and protects against chronic pancreatitis. Additionally, variants of the calcium sensing receptor (CASR) seem to influence the pathogenesis of chronic pancreatitis in SPINK1 p.N34S carriers. Triplication and duplication of the trypsinogen locus represents a completely new disease causing mechanism that predisposes to chronic pancreatitis by a so-called gene dosage effect. Identification of chymotrypsin C (CTRC) as the enigmatic Enzyme Y described by Rinderknecht over 20 years ago displayed another reasonable candidate gene. Investigations of CTRC found low penetrance loss of function variants that diminish secretion and/or activity of CTRC and thereby contribute to the development of the disease. Taken together recent data further support the importance of a balanced digestive enzyme cascade in that trypsin captures a key role. Further research in this field will yield additional associated genes by hypothesis-driven and hypothesis free approaches.Introduction
Chronic Pancreatitis (CP) is a progressive inflammatory disease of the pancreas leading to permanent impairment of pancreatic exocrine and endocrine function that can result in maldigestion and diabetes mellitus (1). Certainly, one of the most displeasing characteristics of CP are recurring attacks of acute abdominal pain that in some patients pass into a state of chronic pain often hindering patients to participate in a normal working life (2). In the western world the most predominant underlying cause is chronic alcohol abuse. Notably, only about five percent of chronic alcoholics develop CP. Aside chronic alcohol abuse several other factors such as nicotine, hypercalcemia, drugs, trauma and genetic alterations underlie CP. Over a century ago Hans Chiari postulated that chronic pancreatitis is the result of autodigestion of the pancreas, a thesis that is now again supported by genetic studies and functional analyses of genetic variants conducted within the last fifteen years (3). The first pedigree of a family with inherited CP was described in 1952 by Comfort and Steinberg illustrating the influence of genetic alterations that may contribute to the pathogenesis of CP (4). Thereafter, in the end 44 years were necessary until the p.R122H variant of the cationic trypsinogen (PRSS1) was identified in patients with hereditary CP (5). This finding was fundamental for a search for further genetic alterations in CP and also highlighted the importance of a balanced digestive enzyme cascade. In the following years research focused on proteases and anti-proteases that participate in this digestive enzyme cascade as well as on the CFTR gene whose major genetic alterations are responsible for Cystic Fibrosis. Further, “milder” genetic alterations of CFTR were associated with CP. In this rather compact review our we focus on the latest findings in the field of genetics in CP and former findings like association of PRSS1, CFTR and SPINK1 variants are only briefly discussed.
Cationic Trypsinogen (PRSS1) and Hereditary Chronic Pancreatitis
Hereditary CP, an autosomal dominant disease with a clinical penetrance rate of about 60-70% is a very rare form of chronic pancreatitis. The clinical course is different from that in alcoholic CP, since it encompasses an earlier onset and has a slower progression. However, morphological features and laboratory findings do not differ as well as given treatment opportunities. After the first description of the p.R122H variant several other rare variants were found in the PRSS1 gene (6 and references within). Most of the variants seem to cause premature trypsinogen activation in vitro with the consequence of an overweight of proteases since trypsin is able to activate the digestive enzyme cascade. This ssumption was further supported by transgenic animal models that express R122H mutated trypsinogen, because in these animal models elevated serum levels of lipase and amylase were observed (7, 8). However, definite histological changes resembling CP in humans were only found after repetitive supramaximal stimulations with caerulein. However, taken together, functional data in vitro and in vivo support the theory that a disarrangement of the balance between trypsin and its inhibitors in favour of more protease activity is responsible for the development of CP. An important question for the clinician as well as for the patient is whether patients with hereditary CP have a higher risk for the development of pancreatic cancer. Compared to patients with alcoholic CP who have a 20-fold increased lifetime risk of pancreatic cancer the lifetime risk is about 50-fold in patients with hereditary CP (9, 10). In our cohort from Leipzig 3 out of 101 patients with hereditary CP (carrier of the p.R122H mutation) developed pancreatic cancer and this corresponds to a rate of about 1 per 1200 person years among carriers of this mutation (11). In conclusion, the risk to develop pancreatic cancer is elevated in patients with hereditary CP, but the relative risk increase is not unambigously defined so far. Since cigarette smoking is a further evident risk factor for the development of pancreatic cancer, patients with hereditary CP should be strongly encouraged not to smoke (12).
CFTR variants in Chronic Pancreatitis
The role of CFTR variants in CP seems to be the most complex chapter of genetics in CP. This is on the one hand due to the variety of described CFTR variants and on the other hand due to the multifaceted functional consequences of some variants that in many cases are poorly understood so far. Moreover, it seems reasonable that CFTR variants alone will not lead to the development of CP. However, a rather complex interaction of variants in previously described genes and so far unkown low-risk genes will predispose to CP. Noteworthy, it seems appropriate to characterize patients with two CFTR variants without other unequivocal aspects of CF as patients with an “atypical” form of CF or as a CFTR-related disorder and this complex issue was profoundly discussed in a recent consensus conference (13).
Cystic fibrosis is an autosomal recessive disorder with an incidence in Caucasians of approximately 1 in 2500 live births. In 1989, CFTR was identified as the underlying gene. Since 1-2% of patients with CF suffer from CP it was a logical step to investigate CFTR in CP and in 1998 Sharer and colleagues and Cohn and colleagues were able to show an association of CFTR variants with CP that was replicated thereafter (14-23). According to their effect CFTR variants are divided in five or six classes (I-V/VI) (24, 25). In cystic fibrosis, the most common mutation is F508del, accounting for approximately 66% of all mutated alleles (26). In CP the distribution of CFTR variants does not resemble the distribution found in CF. Most of all rare and mild CFTR variants (class IV-VI) that are found in CP are only seldomly described in CF or congenital aplasia of the vas deferens (CBAVD). Consequently, it was postulated that compound heterozygous CFTR carriers have a distinct elevated risk for the development of chronic pancreatitis, which is even higher when an additional SPINK1 variant is present (27, 28).
SPINK1 variants in Chronic Pancreatitis

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Singer MV, Gyr K, Sarles H: Report of the Second International Symposium on the Classification of Pancreatitis in Marseille, France, March 28-30, 1984. Gastroenterology 1985; 89: 683-685.
2. Gardner TB, Kennedy AT, Gelrud A et al.: Chronic Pancreatitis and Its Effect on Employment and Health Care Experience: Results of a Prospective American Multicenter Study. Pancreas 2010; (Epub ahead of print).
3. Chiari H: Über Selbstverdauung des menschlichen Pankreas. Zeitschrift für Heilkunde 1896; 17: 69-96.
4. Comfort MW, Steinberg AG: Pedigree of a family with hereditary chronic relapsing pancreatitis. Gastroenterology 1952; 21: 54-63.
5. Whitcomb, DC, Gorry MC, Preston RA et al.: Hereditary pancreatitis is caused by a mutation in the cationic trypsinogen gene. Nat Genet 1996; 14: 141-145.
6. Teich N, Rosendahl J, Tóth M et al.: Mutations of human cationic trypsinogen and chronic pancreatitis. Hum Mutat 2006; 27: 721-730.
7. Selig L, Sack U, Gaiser S et al.: Characterisation of a transgenic mouse expressing R122H human cationic trypsinogen. BMC Gastroenterology 2006; 6: 30.
8. Archer H, Jura N, Keller J, Jacobson M et al.: A Mouse Model of Hereditary Pancreatitis Generated by Transgenic Expression of R122H Trypsinogen. Gastroenterology 2006; 131: 1844-1855.
9. Lowenfels AB, Maisonneuve P, Di Magno EP et al.: Hereditary pancreatitis and the risk of pancreatic cancer. International Hereditary Pancreatitis Study Group. J Natl Cancer Inst 1997; 89: 442-446.
10. Malka D, Hammel P, Maire F et al.: Risk of pancreatic adenocarcinoma in chronic pancreatitis. Gut 2002; 51: 849-852.
11. Keim V, Bauer N, Teich N et al.: Clinical characterization of patients with hereditary pancreatitis and mutations in the cationic trypsinogen gene. Am J Med 2001; 111: 622-626.
12. Lowenfels AB, Maisonneuve P, Whitcomb DC: Risk factors for cancer in hereditary pancreatitis. International Hereditary Pancreatitis Study Group. Med Clin North Am 2000; 84: 565-573.
13. Castellani C, Cuppens H, Macek M Jr et al.: Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in clinical practice. J Cyst Fibros 2008; 7: 179-196.
14. Sharer N, Schwartz M, Malone G et al.: Mutations of the cystic fibrosis gene in patients with chronic pancreatitis. New Engl J Med 1998; 339: 645-652.
15. Cohn JA, Friedman KJ, Noone PG et al.: Relation between mutations of the cystic fibrosis gene and idiopathic pancreatitis. New Engl J Med 1998; 339: 653-658.
16. Shwachman H, Lebenthal E, Khaw W: Recurrent acute pancreatitis in patients with cystic fibrosis with normal pancreatic enzymes. Pediatrics 1975; 55: 86-94.
17. Atlas AB, Orenstein SR, Orenstein DM: Pancreatitis in young children with cystic fibrosis. J Pediatr 1992; 120: 756-759.
18. Castellani C, Bonizzato A, Rolfini R et al.: Increased prevalence of mutations of the cystic fibrosis gene in idiopathic chronic and recurrent pancreatitis (letter). Am J Gastroenterol 1999; 94: 1993-1995.
19. Castellani C, Gomez Lira M, Frulloni L et al.: Analysis of the entire coding region of the cystic fibrosis transmembrane regulator gene in idiopathic pancreatitis. Hum Mutat 2001; 18: 166.
20. Noone PG, Zhou Z, Silverman LM et al.: Cystic fibrosis gene mutations and pancreatitis risk: relation to epithelial ion transport and trypsin inhibitor gene mutations. Gastroenterology 2001; 121: 1310-1319.
21. Audrézet MP, Chen JM, Le Maréchal C et al.: Determination of the relative contribution of three genes-the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene, the cationic trypsinogen gene, and the pancreatic secretory trypsin inhibitor gene-to the etiology of idiopathic chronic pancreatitis. Eur J Hum Genet 2002; 10: 100-106.
22. Weiss FU, Simon P, Bogdanova N et al.: Complete cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene sequencing in patients with idiopathic chronic pancreatitis and controls. Gut 2005; 54: 1456-1460.
23. Cohn JA, Neoptolemos JP, Feng J et al.: Increased risk of idiopathic chronic pancreatitis in cystic fibrosis carriers. Hum Mutat 2005; 26: 303-307.
24. Welsh M, Smith A: Molecular mechanisms of CFTR chloride channel dysfunction in cystic fibrosis. Cell 1993; 73: 1251-1254.
25. Wilschanski M, Zielenski J, Markiewicz D et al.: Correlation of sweat chloride concentration with classes of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene mutations. J Pediatr 1995; 127: 705-710.
26. The Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium: Population variation of common cystic fibrosis mutations. Hum Mutat 1994; 4: 167-177.
27. Noone PG, Zhou Z, Silverman LM et al.: Cystic fibrosis gene mutations and pancreatitis risk: relation to epithelial ion transport and trypsin inhibitor gene mutations. Gastroenterology 2001; 121: 1310-1319.
28. Cohn JA, Neoptolemos JP, Feng J et al.: Increased risk of idiopathic chronic pancreatitis in cystic fibrosis carriers. Hum Mutat 2005; 26: 303-307.
29. Witt H, Luck W, Hennies HC, et al.: Mutations in the gene encoding the serine protease inhibitor, Kazal type 1 are associated with chronic pancreatitis. Nat Genet 2000, 25: 213-216.
30. Witt H, Luck W, Becker M et al.: Mutation in the SPINK1 trypsin inhibitor gene, alcohol use, and chronic pancreatitis. JAMA 2001; 285: 2716-2717.
31. Drenth JP, te Morsche R, Jansen JB: Mutations in serine protease inhibitor Kazal type 1 are strongly associated with chronic pancreatitis. Gut 2002; 50: 687-692.
32. Chandak GR, Idris MM, Reddy DN et al.: Mutations in the pancreatic secretory trypsin inhibitor gene (PST1/SPINK1) rather than the cationic trypsinogen gene (PRSS1) are significantly associated with tropical calcific pancreatitis. J Med Genet 2002; 39: 347-351.
33. Hassan Z, Mohan V, Ali L et al.: SPINK1 is a susceptibility gene for fibrocalculous pancreatic pancreatic diabetes in subjects from the Indian subcontinent. Am J Hum Genet 2002; 71: 964-968.
34. Bhatia E, Choudhuri G, Sikora SS et al.: Tropical calcific pancreatits: strong association with SPINK1 trypsin inhibitor mutations. Gastroenterology 2002; 123: 1020-1025.
35. Schneider A, Suman A, Rossi L et al.: SPINK1/PST1 mutations are associated with tropical pancreatitis and type II diabetes mellitus in Bangladesh. Gastroenterology 2002; 123: 1026-1030.
36. Laskowski M, Wu FC: Temporary inhibition of trypsin. J Biol Chem 1953; 204: 797-805.
37. Kuwata K, Hirota M, Shimizu H et al.: Functional analysis of recombinant pancreatic secretory trypsin inhibitor protein with amino-acid substitution. J Gastroenterol 2002; 37: 928-934.
38. Guy O, Lombardo D, Bartelt DC et al.: Two human trypsinogens. Purification, molecular properties, and N-terminal sequences. Biochemistry 1978; 17: 1669-1675.
39. Rinderknecht H, Renner IG, Carmack C: Trypsinogen variants in pancreatic juice of healthy volunteers, chronic alcoholics and patients with pancreatitis and cancer of the pancreas. Gut 1979; 20: 886-891.
40. Rinderknecht H, Stace NH, Renner IG: Effects of chronic alcohol abuse on exocrine pancreatic secretion in man. Dig Dis Sci 1985; 30: 65-71.
41. Witt H, Sahin-Tóth M, Landt O et al.: A degradation-sensitive anionic trypsinogen (PRSS2) variant protects against chronic pancreatitis. Nat Genet 2006; 38: 668-673.
42. Kume K, Masamune A, Takagi Y et al.: A loss-of-function p.G191R variant in the anionic trypsinogen (PRSS2) gene in Japanese patients with pancreatic disorders. Gut 2009; 58: 820-824.
43. Santhosh S, Witt H, te Morsche RH et al.: A loss of function polymorphism (G191R) of anionic trypsinogen (PRSS2) confers protection against chronic pancreatitis. Pancreas 2008; 36: 317-320.
44. Mahurkar S, Bhaskar S, Reddy DN et al.: The G191R variant in the PRSS2 gene does not play a role in protection against tropical calcific pancreatitis. Gut 2009 58: 881-882.
45. Sundaresan S, Chacko A, Dutta AK et al.: Divergent roles of SPINK1 and PRSS2 variants in tropical calcific pancreatitis. Pancreatology 2009; 9: 145-149.
46. Le Maréchal C, Masson E, Chen JM et al.: Hereditary pancreatitis caused by triplication of the trypsinogen locus. Nat Genet 2006; 38: 1372-1374.
47. Masson E, Le Maréchal C, Chandak GR et al.: Trypsinogen copy number mutations in patients with idiopathic chronic pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6: 82-88.
48. Chauvin A, Chen JM, Quemener S et al.: Elucidation of the complex structure and origin of the human trypsinogen locus triplication. Hum Mol Genet 2009; 18: 3605-3614.
49. Felderbauer P, Schnekenburger J, Lebert R et al.: A novel A121T mutation in human cationic trypsinogen associated with hereditary pancreatitis: functional data indicating a loss-of-function mutation influencing the R122 trypsin cleavage site. J Med Genet 2008; 45: 507-512.
50. Liu QC, Gao F, Ou QS et al.: Novel mutation and polymorphism of PRSS1 gene in the Chinese patients with hereditary pancreatitis and chronic pancreatitis. Chin Med J 2008; 121: 108-111.
51. Szmola R, Sahin-Tóth M: Chymotrypsin C (caldecrin) promotes degradation of human cationic trypsin: identity with Rinderknecht’s enzyme Y. Proc Natl Acad Sci 2007; 104: 11227-11232.
52. Nemoda Z, Sahin-Tóth M: Chymotrypsin C (caldecrin) stimulates autoactivation of human cationic trypsinogen. J Biol Chem 2006; 281: 11879-11886.
53. Rosendahl J, Witt H, Szmola R et al.: Chymotrypsin C (CTRC) variants that diminish activity or secretion are associated with chronic pancreatitis. Nat Genet 2008; 40: 78-82.
54. Masson E, Chen JM, Scotet V et al.: Association of rare chymotrypsinogen C (CTRC) gene variations in patients with idiopathic chronic pancreatitis. Hum Genet 2008; 123: 83-91.
55. Derikx MH, Szmola R, te Morsche RH et al.: Tropical calcific pancreatitis and its association with CTRC and SPINK1 (p.N34S) variants. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009; 21: 889-894.
56. Chang MC, Chang YT, Wei SC et al.: Association of novel chymotrypsin C gene variations and haplotypes in patients with chronic pancreatitis in Chinese in Taiwan. Pancreatology 2009; 9: 287-292.
57. Szmola R, Sahin-Tóth M: Pancreatitis-associated chymotrypsinogen C (CTRC) mutant elicits endoplasmic reticulum stress in pancreatic acinar cells. Gut 2010; 59: 365-372.
58. Rácz GZ, Kittel A, Riccardi D et al.: Extracellular calcium sensing receptor in human pancreatic cells. Gut 2002; 51: 705-711.
59. Felderbauer P, Hoffmann P, Einwächter H et al.: A novel mutation of the calcium sensing receptor gene is associated with chronic pancreatitis in a family with heterozygous SPINK1 mutations. BMC Gastroenterol 2003; 3: 34.
60. Felderbauer P, Klein W, Bulut K et al.: Mutations in the calcium-sensing receptor: a new genetic risk factor for chronic pancreatitis? Scand J Gastroenterol 2006; 41: 343-348.
61. Murugaian EE, Premkumar RM, Radhakrishnan L et al.: Novel mutations in the calcium sensing receptor gene in tropical chronic pancreatitis in India. Scand J Gastroenterol 2008; 43: 117-121.
otrzymano: 2011-01-10
zaakceptowano do druku: 2011-02-22

Adres do korespondencji:
*Jonas Rosendahl
University of Leipzig
Department for Internal Medicine, Neurology and Dermatology
Division of Gastroenterology and Rheumatology
Universitätsklinikum Leipzig AöR
Liebigstrasse 20, D-04103 Leipzig, Germany
tel.: +49-341-9713223, fax: +49-341-9712209
e-mail: jonas.rosendahl@medizin.uni-leipzig.de

Postępy Nauk Medycznych 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych