Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2011, s. 43-47
*Konrad Wroński1, Roman Bocian1, Adam Depta2
Czy prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z prawem pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych w Polsce
Is the patient’s right to privacy respected in dental services? Legal aspects connected with the patient’s right to privacy in dental treatment in poland
1Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr n. med. Jerzy Okraszewski

2Zakład Finansowania Ochrony Zdrowia Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Romuald Holly
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Summary
Introduction: One of the fundamental rights of the patient is the right to privacy while undergoing treatment performed by the dental staff. The privacy is an extremely sensitive, confidential and individual aspect of life for each patient.
Objectives: The objective of this research was to evaluate to what extent a patient’s right to privacy is respected during his/her dental treatment.
Material and methods: A group of 265 patients treated in Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Mikołaja Pirogowa in Łódź was interviewed by means of the author’s own survey in which tools were used to assess the appropriate exercising of the patient’s right to privacy in dental treatment. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes.
Results: The analysis of the results shows that 238 (89.81%) of the patients regarded that a patient’s right to privacy while undergoing dental procedures was respected. 27 (10.19%) of the respondents were of a different opinion.
Conclusions: A right to privacy during dental procedures is one of the fundamental patient’s and human rights. Dental staff must fully respect this patient right in dentist surgeries. People who deny the right to privacy during treatment in both private and public health institutions will be prosecuted in accordance with the civil code.WPROWADZENIE
Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do intymności podczas leczenia zarówno w gabinecie stomatologicznym/dentystycznym, jak i w szpitalu (1-8). Intymność jest dla każdej osoby bardzo wrażliwą, poufną i osobistą sferą życia, dlatego lekarze dentyści, jak i inny personel medyczny zarówno z publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej są zobowiązani do przestrzegania tego prawa (9-13).
CEL PRACY
Celem pracy była ocena przestrzeganiu prawa pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych w gabinetach stomatologicznych przez lekarzy dentystów.
MATERIAŁ I METODY
Sondaż poświęcony przestrzeganiu prawa pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych w gabinetach stomatologicznych przez lekarzy dentystów został przeprowadzony w 2009 roku wśród pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi.
W celu przeprowadzenia sondażu przygotowano ankiety. Wypełnienie ankiety było przez pacjenta dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz ankiety zawierał 7 pytań zamkniętych. Przed rozdaniem każdej ankiety pytano każdego pacjenta, czy w ciągu ostatnich pięciu lat miał leczone zęby w gabinecie stomatologicznym/dentystycznym i czy wyraża zgodę na udział w badaniu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wręczano ankietę do wypełnienia.
Grupę badaną stanowiło 265 pacjentów przebywających w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi, którzy wyrazili zgodę i poprawnie wypełnili ankietę.
Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
WYNIKI
W badaniu uczestniczyło 265 respondentów, z czego 221 kobiet – co stanowiło 83,4% ogółu badanych i 44 mężczyzn (16,6%). Dominujący wiek wśród badanych mieścił się w przedziale od 45 do 65 roku życia – tym wiekiem legitymowało się 174 ankietowanych pacjentów (65,7%). W grupie ankietowanych pacjentów wykształceniem średnim legitymowało się 139 respondentów, co stanowiło 52,4% ogółu badanych. 241 pacjentów (90,9%), którzy wzięli udział w ankiecie pochodziło z miasta zamieszkanego przez więcej niż 500 000 mieszkańców (tab. 1). W badaniu ankietowym przeważali pacjenci korzystający z gabinetu stomatologicznego/dentystycznego rzadziej niż raz w roku (87,9% ogółu pacjentów) (tab. 2).
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pacjentów.
Grupa badanaLiczba badanych(%)
wiekdo 25. roku życia10,4
od 25. do 44. roku życia259,4
od 44. do 65. roku życia17465,7
powyżej 65. roku życia6524,5
Razem:265100,0
płećkobiety22183,4
mężczyźni4416,6
Razem:265100,0
miejsce zamieszkaniamiasto powyżej 500 000 mieszkańców24190,9
miasto od 25 000 do 500 000 mieszkańców207,5
miejscowość poniżej 25 000 mieszkańców20,8
wieś20,8
Razem:265100,0
wykształceniepodstawowe51,9
zawodowe228,3
średnie13952,4
wyższe9937,4
Razem:265100,0
Tabela 2. Częstość korzystania z usług gabinetu stomatologicznego/dentystycznego przez osoby biorące udział w ankiecie.
Częstość korzystania z usług gabinetu stomatologicznego/dentystycznego:Liczba badanych(%)
raz w miesiącu00,0
raz na kwartał51,9
co pół roku2710,2
rzadziej niż raz na rok23387,9
Razem:265100,0
W badaniu 238 respondentów (89,81%) uznało, że prawo do intymności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarzy dentystów było względem nich przestrzegane (wykres 1). Wśród 265 ankietowanych, 27 (10,19%) odpowiedziało, że prawo pacjenta do intymności podczas udzielania świadczeń medycznych nie było względem nich przestrzegane.
Wykres 1. Opinie pacjentów na temat przestrzegania prawa pacjenta do intymności przez lekarzy dentystów podczas udzielania świadczeń stomatologicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wroński K: Prawa pacjenta. Nowotwory 2007; 3: 326-332. 2. Erde E, Pomerantz SC, Saccocci M et al.: Privacy and patient-clergy access: perspectives of patients admitted to hospital. J Med Ethics 2006; 32 (7): 398-402. 3. Bäck E, Wikblad K: Privacy in hospital. J Adv Nurs 1998; 27 (5): 940-5. 4. Ostrowska A: Prawa pacjenta. Antidotum 1996; 6-8: 86-90. 5. Parrott R, Burgoon JK, Burgoon M, LePoire BA: Privacy between physicians and patients: more than a matter of confidentiality. Soc Sci Med 1989; 29 (12): 1381-5. 6. Malcolm HA: Does privacy matter? Former patients discuss their perceptions of privacy in shared hospital rooms. Nurs Ethics 2005; 12 (2): 156-66. 7. Boratyńska M, Konieczniak P: Prawa pacjenta. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001. 8. Liang BA: Medical information, confidentiality, and privacy. Hematol Oncol Clin North Am 2002; 16 (6): 1433-47. 9. Davis KB: Privacy rights in personal information: HIPAA and the privacy gap between fundamental privacy rights and medical information. John Marshall J Comput Inf Law 2001; 19 (4): 535-55. 10. Hussong SJ: Medical records and your privacy: developing federal legislation to protect patient privacy rights. Am J Law Med 2000; 26 (4): 453-74. 11. Burrington-Brown J: Does the privacy rule hinder patient care? J AHIMA 2004; 75 (9): 72-3. 12. O’Neil MK: Confidentiality, privacy, and the facilitating role of psychoanalytic organizations. Int J Psychoanal 2007; 88 (Pt 3): 691-711. 13. Karro J, Dent AW, Farish S: Patient perceptions of privacy infringements in an emergency department. Emerg Med Australas 2005; 17 (2): 117-23.
otrzymano: 2011-01-12
zaakceptowano do druku: 2011-02-03

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636 76 11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Stomatologia 2/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia