Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2011, s. 48-51
Monika Adamczyk1, Milena Magdziak1, Karolina Majewska1, Karolina Różycka1, *Agnieszka Mielczarek2
Wpływ preparatu Opalescence X-tra Boost na własności wybranych materiałów złożonych
The effect of Opalescence X-tra Boost on selected resin composite properties
1Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Summary
Introduction: The use of bleaching agents increased recently for improvement of natural dentition.
Aim of the study: The purpose of this study was to investigate the effect of tooth whitening on color, microhardness and surface profile of resin composites.
Material and methods: Material tested included Herculite XRV (A2), Kerr – H group, and Amelogen (A2), Ultradent – A group. Twelve resin cylinders of each composit, 5 mm in diameter were prepared, polished and mounted in acrylic blocks. Samples were pre-measured for color (CIELAB, Spectro Shade analyzer, MHT Optic Research AG), surface microhardness (HMV-2000 Shimatsu 200g) and surface roughness (TOPO 01P V3D). Opalescence X-tra Boost was used as a whitening agent, according to the manufacturers recommendations. Following treatment specimens were re-measured as before.
Results: Bleaching treatment produced insignificant changes in color of H and A tested groups. With respect to surface profile and microhardness observed changes were also clinically insignificant in both groups.
Conclusions: The influence of bleaching agent on color, microhardness and profile of selected resin composites was negligible.Mimo iż stan zdrowia jamy ustnej populacji polskiej utrzymuje się wciąż na niezadowalającym poziomie, to w ostatnich latach odnotowano wzrost świadomości prozdrowotnej w tym zakresie. Manifestuje się to wzrostem zainteresowania zabiegami poprawiającymi estetykę uzębienia oraz wzrostem wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy. Pełny, biały uśmiech coraz częściej utożsamiany jest ze zdrowym uzębieniem i wpływa na ogólny wizerunek pacjenta. Producenci, chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom konsumentów, wprowadzili na rynek szereg preparatów do wybielania zębów. Część produktów dostępna jest w wolnej sprzedaży, np. w supermarketach, inne zaś aplikowane są tylko w gabinetach stomatologicznych. Rodzaj aplikacji zależny jest od stężenia nadtlenku wodoru w preferowanej metodzie wybielania. Ważnym aspektem bezpiecznego stosowania środków wybielających jest konieczność używania ich pod nadzorem lekarza. W piśmiennictwie spotyka się szereg publikacji potwierdzających wysoką skuteczność różnych środków wybielających w korygowaniu barwy uzębienia (1-3).
Większość pacjentów zgłaszających się do gabinetu stomatologicznego, szczególnie w polskiej populacji, posiada wypełnienia rekonstruujące tkanki zębów zarówno w odcinkach bocznych, jak i przednich. Aplikacja preparatów wybielających na powierzchnie zębów wymusza więc ich kontakt z materiałami odtwórczymi. Obecnie, w erze stomatologii estetycznej, dominują materiały złożone, wyróżniające się znakomitą estetyką i zadowalającymi właściwościami mechanicznymi. W bieżących publikacjach podejmowany jest temat wpływu procedur wybielających na materiały złożone. Dostępne wyniki badań są jednak niejednoznaczne i często sprzeczne. Część autorów nie stwierdza zmian jakości powierzchni materiałów złożonych po aplikacji nadtlenku wodoru (4, 5), a inni sugerują wzrost chropowatości ich powierzchni i zmianę mikrotwardości (6, 7). Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu środków wybielających na barwę, mikrotwardość i profil powierzchni wybranych materiałów złożonych przeznaczonych do rekonstrukcji twardych tkanek zęba.
Materiał i metody
Do badań wykorzystano dwa ogólnie dostępne materiały złożone w popularnym kolorze A2 według kolornika Vity: Herculite XRV (Kerr) oraz Amelogen Plus (Ultradent). Wykonano po 12 próbek z każdego materiału i sklasyfikowano je jako grupę H (Herculite) i grupę A (Amelogen). Przy użyciu odpowiedniej matrycy z duraluminium materiały złożone aplikowano w pierścienie cylindryczne o średnicy 5 mm, kondensowano nakładaczem kulkowym, a następnie przez 40 s polimeryzowano światłem lampy halogenowej firmy Kavo (Niemcy) pracującej w trybie ciągłym (800 mW/cm2). Następnie próbki zatopiono w cylindrycznych, akrylowych bloczkach i polerowano przy użyciu krążków typu Sof-lex i gumek polerskich Kenda (ryc. 1). Próbki przechowywano w roztworze soli fizjologicznej w cieplarce, w temperaturze 37° C.
Ryc. 1. Przygotowanie materiału badawczego.
Wstępne badania spektroskopowe, profilometryczne i mikrotwardości przeprowadzono w okresie 24- 48 h po przygotowaniu próbek.
Ocena barwy próbek materiałów złożonych wykonana była w oparciu o analizę spektralną, z zastosowaniem systemu SpectroShade (MHT, Switzerland). Wykorzystano numeryczną skalę CIE L*a*b*.
Mikrotwardość powierzchni próbek (VHN) badano z użyciem mikrotwardościomierza Vickersa (HMV-2000, Shimatsu, Kyoto, Japan), przy obciążeniu 200 gram, w czasie 10 s. Pomiarów dokonano w pięciu określonych rejonach próbek, a otrzymane wyniki ostatecznie uśredniano.
Pomiary struktury geometrycznej powierzchni (SGP) przeprowadzono metodą stykową, wykorzystując profilometr TOPO 01P V3D, będący elementem modułowego systemu do pomiaru topografii powierzchni. Oceniono chropowatość badanej powierzchni, analizując współczynnik Ra.
Próbki wybielano, wykorzystując popularny środek do profesjonalnego wybielania zębów X-boost Opalescence zawierający 38% nadtlenek wodoru (Ultradent, USA). Procedury wykonywano zgodnie z zaleceniami producenta, aplikując preparat na powierzchnie próbek trzykrotnie na okres 15 minut, spłukując go za każdym razem wodą destylowaną i osuszając. Ponowna ocena uwzględniająca parametry koloru, mikrotwardości i chropowatości powierzchni przeprowadzona była w okresie 24-48 h po zabiegach wybielania.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. White DJ, Kozak KM, Zoladz JR et al.: Effects of Crest Whitestrips bleaching on subsurface microhardness and ultrastructure of tooth enamel and coronal dentin. Amer J Dent 2004; 17: 5-11. 2. White DJ, Kozak KM, Zoladz JR et al.: Effects of Crest Whitestrips bleaching on surface morphology and fracture susceptibility of teeth in vitro. J Clin Dent 2003; 14: 82-7. 3. Duschner H, Gotz H, White DJ et al.: Effects of hydrogen peroxide bleaching strips on tooth surface color, surface microhardness, surface and subsurface ultrastructure, and microchemical (Raman) spectroscopic composition. J Clin Dent 2006; 17: 72-78. 4. Duschner H, Gotz H, White DJ et al.: Effects of hydrogen peroxide bleaching strip gels on dental restorative materials in vitro: surface microhardness and surface morphology. J Clin Dent 2004; 15: 105-11. 5. Al Qunaian TA: The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Oper Dent, 2005; 30: 265-270. 6. Cavalli V, Arrais CA, Giannini M, Ambrosano GM: High-concentrated carbamide peroxide bleaching agents effects on enamel surface. J Oral Rehabil 2004; 31: 155-159. 7. Rodrigues JA, Marchi GM, Ambrosano GM et al.: Microhardness evaluation of in situ vital bleaching on human dental enamel using a novel study design. Dent Mater 2005; 21: 1059-1067. 8. Price RB, Sedarous M, Hiltz GS: The pH of tooth-whitening products. J Can Dent Assoc 2000; 66: 421-426. 9. Chrobak M, Kaczmarek U: Wpływ wybielania zębów nadtlenkiem wodoru na mikrotwardość szkliwa. Dent Med Probl 2009; 46: 63-68. 10. Goldstein RE: In-office bleaching: where we came from, where we are today. J Am Dent Assoc 1997; 128: 11S-15S. 11. Langsten RE, Dunn WJ, Hartup GR, Murchison DF: Higher-concentration carbamide peroxide effects on surface roughness of composites. J Esthet Restor Dent 2002; 14: 92-96. 12. Yap AUJ, Wattanapayungkul P: Effects on in-office tooth whiteners on hardness of tooth colored restoratives. Operative Dentistry 2002; 27: 137-141. 13. Kim JH, Lee YK, Lim BS et al.: Effect of tooth whitening strip and films on changes in color and surface roughness of resin composites. Clin Oral Invest 2004; 8: 118-122. 14. Kwon YH, Shin DH, Yun DI: Effect of hydrogen peroxide on microhardness and color change of resin nanocomposites. Am J Dent 2010; 23: 19-22. 15. Attin T, Hannig C, Wiegand A, Attin R: Effect of bleaching on restorative materials and restorations – a systematic review. Dent Mater 2004; 20 (9): 852-61. 16. Gurgan S, Yalcin F: The effect of 2 different bleaching regimens on the surface roughness and hardness of tooth-colored restorative materials. Quintessence Int 2007; 38: 83-7. 17. Lima DANL, De Aleksandre RS, Martins ACM et al.: Effect of curing lights and bleaching agents of physical properties of a hybrid composite resin. J Esth Restor Dent 2008; 20: 266-273. 18. Cooley RL, Burger KM: Effect of carbamide peroxide on composite resins. Quintessence Int 1991; 22: 817-821. 19. Cehreli ZC, Yazici R, García-Godoy F: Effect of home-use bleaching gels on fluoride releasing restorative materials. Oper Dent 2003; 28: 605-9. 20. de A Silva MF, Davies RM, Stewart B et al.: Effect of whitening gels on the surface roughness of restorative materials in situ. Dent Mater 2006; 22: 19-24.
otrzymano: 2011-03-09
zaakceptowano do druku: 2011-04-15

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Mielczarek
Zakład Stomatologii Zachowawczej IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: (22) 502 20 32
e-mail: agam@wumwaw.edu.pl

Nowa Stomatologia 2/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia