Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2011, s. 77-80
*Lidia Hryniewiecka, Wojciech Popowski, Andrzej Wojtowicz
Rzadki przypadek rozległego nadziąślaka zapalnego w żuchwie – opis przypadku
Giant inflammatory epulis of mandible – rare case report
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab.n. med. Andrzej Wojtowicz
Summary
The purpose of this paper is to report a rare case of giant inflammatory epulis of a 53-year-old women with high recurrence despite earlier CO2 laser treatment. Different views on the classification, aetiology and treatment of epuli regarding their high growth potential was presented.Wstęp
Nadziąślak zapalny (epulis inflammatoria) jest zmianą rozrostową zlokalizowaną na dziąśle wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy. Zazwyczaj wywodzi się z włókien ozębnej lub mucoperiosteum i ma charakter odczynowy, co wyraźnie odróżnia go od przerostu dziąsła w przebiegu gingivitis, którego główną przyczyną jest zakażenie bakteryjne ściśle związane ze złogami płytki nazębnej (1).
Etiologia nadziąślaków zapalnych pozostaje niejasna. Przypuszcza się, że główną rolę w ich powstawaniu mogą mieć czynniki drażniące (nawisające wypełnienia, obecność złogów kamienia nazębnego). Niektórzy do czynników etiologicznych nadziąślaków zaliczają również zaburzenia hormonalne, immunologiczne (2, 3). Zachorowalność jest 1,5-2-krotnie większa u kobiet niż u mężczyzn, częściej występują w szczęce niż w żuchwie, zazwyczaj przy zębach przednich.
W piśmiennictwie anglojęzycznym w rozpoznaniu histopatologicznym nie stosuje sie nazwy epulis inflammatoria. W obrazie mikroskopowym jego odpowiednikiem jest angiogranuloma lub pyogenic granuloma (4).
Nadziąślaki mają charakter egzofityczny, przeważnie gładką powierzchnię często z cechami owrzodzenia oraz szypułę wnikającą w głąb kieszonki dziąsłowej. Postać zapalna/angiogranuloma ma charakterystyczny żywoczerwony lub purpurowy kolor oraz dużą tendencję do krwawienia w przypadku nawet niewielkich urazów, co jest związane z jej utkaniem naczyniowym. W trakcie swojego rozwoju może przejść w postać o wolnym wzroście z przewagą tkanki włóknistej, wówczas klinicznie przypomina nadziąślaka włóknistego (tzw. peripheral fibroma). Przypuszcza się, że zarówno nadziąślak zapalny, jak i nadziąślak włóknisty mogą stanowić kolejne stadia rozwoju tej samej zmiany rozrostowej (5, 6).
Cel pracy
Przedstawienie przypadku rozległego nadziąślaka zapalnego będącego nawrotem po nie dość radykalnym leczeniu chirurgicznym.
Opis przypadku
53-letnia pacjentka zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS WUM w celu leczenia zmiany rozrostowej dziąsła w przednim odcinku żuchwy.
W trakcie wywiadu ustalono, że podobna zmiana, jednak o dużo mniejszych rozmiarach, pojawiła się u pacjentki 8 lat temu w okolicy zębów siecznych żuchwy. Guz został usunięty przy użyciu lasera CO2 i rozpoznany w badaniu histopatologicznym jako epulis inflammatoria exulcerans.
Zmiana, z powodu której pacjentka zgłosiła się obecnie do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS WUM, powstała i powiększała się przez ostatnie 6 miesięcy, nie dawała dolegliwości bólowych, jednak ze względu na znaczne rozmiary utrudniała przyjmowanie pokarmów oraz użytkowanie częściowej osiadającej protezy dolnej.
W chwili badania pacjentka użytkowała jedynie protezę całkowitą górną.
Pacjentka była ogólnie zdrowa, nie przyjmowała żadnych leków, nie zgłaszała przebytych urazów w obrębie twarzoczaszki, z którymi można by wiązać powstanie zmiany.
W badaniu klinicznym węzły chłonne podżuchwowe i szyjne nie były wyczuwalne.
Wewnątrzustnie stwierdzono rozległy guz o wymiarach 10x4 cm w przednim odcinku żuchwy obejmujący zęby 33, 32 oraz 43, 44. Zęby tkwiące w masie guza stanowiły resztkowe uzębienie pacjentki. Zmiana była spoista o szerokiej szypule oraz gładkiej, łatwo krwawiącej powierzchni, koloru od jasnoróżowego do sino-czerwonego (ryc. 1).
Ryc. 1. Znacznych rozmiarów nadziąślak zapalny.
Wzrost guza spowodował znaczne rozchwianie zębów znajdujących się w jego obszarze – wykazywały one III stopień ruchomości. W wywiadzie ustalono, że nie były one rozchwiane przed pojawieniem się zmiany.
W badaniu radiologicznym stwierdzono znacznego stopnia zanik na całej długości części zębodołowej żuchwy z widoczną eksfoliacją zębów 33, 32, 43, 44. W rzucie guza kość miała gładkie brzegi i nie wykazywała cech patologicznej resorpcji (ryc. 2).
Ryc. 2. Badanie radiologiczne ukazuje brak patologicznej resopcji kości w obrębie zmiany.
Na podstawie badania klinicznego i rtg postawiono wstępne rozpoznanie – nawrót nadziąślaka zapalnego. Pacjentka zakwalifikowana została do zabiegu chirurgicznego usunięcia guza w warunkach ambulatoryjnych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Savage NW, Daly CG: Gingival enlargements and localized gingival overgrowths. Australian Dental Journal 2010; 55: (1 Suppl): 55-60. 2. Niedzielska I: Nadziąślak – guz zapalny czy nowotworowy. Pol Merk Lek 2008; XXIV, 140-149. 3. Lipska W, Gałecka-Wanatowicz D, Chomyszyn-Gajewska M: Przerostowe zapalenie dziąseł – opis przypadków. Implantoprotetyka 2009; tom X, nr 4 (37). 4. Rezvani G, Azarpira N, Bita G, Zeynab R: Proliferative activity in oral pyogenic granuloma: A comparative immunohistochemical study. Indian J Pathol Microbiol 2010 Jul-Sep; 53 (3): 403-7. 5. Fowler Craig B: Benign and malignant neoplasms of the periodontium. Periodontology 2000, vol. 21, 1999, 33-83. 6. Filioreanu AM, Popescu E, Cotrutz C, Cotrutz CE: Immunohistochemical and transmission electron microscopy study regarding myofibroblasts in fibroinflammatory epulis and giant cell peripheral granuloma. Romanian Journal of Morphology and Embryology 2009; 50 (3): 363-368. 7. Denisewicz KB, Łotowska JM, Małyszko M, Sobaniec-Łotowska ME: Analiza histopatologiczna 114 przypadków zmian hiperplastycznych błony śluzowej jamy ustnej, poprzednio określanych jako nadziąślaki, w materiale biopsyjnym ze szczególnym uwzględnieniem procesu metaplazji kostnej. Czas Stomatol 2007; LX, 5, 306-311. 8. Panaś M, Kaczmarzyk T, Romankiewicz P et al.: Guzy naczyniowe warg i jamy ustnej. Kliniczna i immunohistochemiczna analiza 122 przypadków z materiału Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS CMUJ. Por Stomat 2005; 11: 40-48. 9. Buchner A, Shnaiderman-ShapiroA, Vered M: Relative frequency of localized reactive hyperplastic lesions of the gingiva: a retrospective study of 1675 cases from Israel. J Oral Pathol Med 2010; 39: 631-638. 10. Zielińska-Kaźmierska B: Guzy zwane nadziąślakami w przeglądzie piśmiennictwa. Czas Stomat 2000; LIII, 1: 52-57. 11. Murata M, Hara K, Saku T: Dynamic distribution of basic fibroblast growth factor during epulis formation: an immunohistochemical study in an enhanced healing process of the gingiva. J Oral Pathol Med 1997; 26: 224-32. 12. Epivatianos A, Antoniades D, Zaraboukas T et al.: Pyogenic granuloma of the oral cavity: comparative study of its clinicopathological and immunohistochemical features. Pathology International 2005; 55: 391-397. 13. Bugała-Musiatowicz B, Sulkowska M, Musiatowicz B, Sulkowski S: Badania ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w nadziąślakach olbrzymiokomórkowych. Czas Stomat 2003; LVI, 7: 475-478. 14. Paradowska A, Sławecki K, Gwiazda-Chojak E: Pregnancy tumor-review of the literature. Dent Med Probl 2008; 45, 1: 51-54. 15. Janas A: Rozległy ziarniniak ropotwórczy zlokalizowany w bocznym odcinku części zębodołowej żuchwy. Por Stomat 2010; X, 4: 124-126. 16. Droździk A, Rudziński R, Trąbska-Świstelnicka M, Banach J: Leczenie zlokalizowanych zmian rozrostowych dziąseł – obserwacje własne. Czas Stomatol 2008; 61, 8: 564-570. 17. Grzesiak-Janas G, Białkowska-Głowacka J, Ratajek-Gruda M, Janas A: Porównanie klasycznego leczenia chirurgicznego z nożem laserowym nadziąślaków olbrzymiokomórkowych. Por Stomat 2005; 1: 20-22.
otrzymano: 2011-03-01
zaakceptowano do druku: 2011-03-29

Adres do korespondencji:
*Lidia Hryniewiecka
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: (22) 502 12 42
e-mail: lidia6@wp.pl

Nowa Stomatologia 2/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia