Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2011, s. 71
Mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta
Informacja z kursu dla przygotowujących raporty eksperta produktów leczniczych roślinnych
W ramach swojej działalności statutowej Polski Komitet Zielarski wraz z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zorganizował w dniach 21-22 lutego br. kurs zaawansowany dla ekspertów przygotowujących przegląd dokumentacji (raporty eksperta) produktów leczniczych roślinnych. Odbył się on w Ośrodku Nauki Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.
Program szkolenia zawarto w 3 blokach:
I blok obejmował prawo farmaceutyczne dotyczące produktów leczniczych roślinnych.
Zagadnienia te przedstawił ekspert z zakresu europejskiego prawa farmaceutycznego, pracownik Europejskiej Agencji Leków (EMA), mecenas Tomasz Jabłoński. Omówione zostały regulacje prawa farmaceutycznego dotyczące produktów leczniczych roślinnych dopuszczonych do obrotu i regulacje dotyczące tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych oraz rejestracja ich tradycyjnego stosowania i listy wspólnotowe.
II blok dotyczył wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego roślinnego. Omówiła to mgr farmacji Katarzyna Tomaszewska – kierownik Działu Produktów Leczniczych Roślinnych, Homeopatycznych i Farmakopealnych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), która jest też członkiem Grupy Roboczej Farmakopei Europejskiej ds. Jakości Roślinnych Surowców Leczniczych. Szczególną uwagę zwrócono na kluczowe elementy wniosku. Druga część wykładu dotyczyła dokumentacji jakości produktu leczniczego roślinnego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii