Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2012, s. 530-533
*Andrzej Sionek1, Jarosław Czubak1, Maria Kornacka2, Bartłomiej Grabowski1
Wpływ leczenia hormonalnego na oceniany ultrasonograficznie rozwój stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych
The impact of hormonal treatment on the development of the hip in multiple pregnancy – sonographic assessment**
1Department of Orthopaedics, Pediatric Orthopaedics and Traumatology, Postgraduate Medical Education Centre, prof. A. Gruca’s Teaching Hospital, Warsaw – Otwock
Head of Department: Jarosław Czubak, MD, PhD, Associate Professor
2Department of Neonatology and Intensive Newborn Care, Medical University of Warsaw, Princess Anna Mazowiecka Teaching Hospital
Head of Department: Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. W ostatnich 20 latach obserwuje się narastającą liczbę ciąż wielopłodowych (c.w.). Jako jedną z przyczyn tego zjawiska wymienia się leczenie niepłodności. C.w. występują też częściej w rodzinach, w których wcześniej rodziły się bliźnięta.
Etiologia rozwojowej dysplazji stawów biodrowych (R.D.S.B.) jest złożona. Przyczyny powstania R.D.S.B. podzielono na genetyczne, hormonalne i mechaniczne. Wiele z uznanych czynników ryzyka R.D.S.B. występuje w c.w. ze zwiększoną częstością. Celem pracy było określenie wpływu leczenia hormonalnego (gonadotropiny, progestageny) na częstość występowania R.D.S.B. u dzieci urodzonych z c.w.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 400 stawów biodrowych u 200 noworodków z c.w. Badanie ultrasonograficzne stawów biodrowych wykonywane było metodą Grafa. Badaną grupę „A” stanowiło 166 stawów biodrowych 83 noworodków, których matki przyjmowały preparaty hormonalne. Grupę „B” stanowiły 234 stawy biodrowe u 117 noworodków, których matki nie były leczone hormonalnie.
Wyniki. W ocenie ultrasonograficznej wg Grafa w grupie „A” do typu IIa zakwalifikowano 8 stawów biodrowych (4,85%), do typu Ia 104, a do typu Ib 54 stawy. W grupie „B” typ II a stwierdzono w 20 stawach biodrowych (8,51%), typ Ia w 165, a typ Ib w 49 stawach. Stwierdzono częstsze występowanie stawów biodrowych typu IIa u dzieci z c.w. z grupy „B”. Zależność ta była istotna statystycznie (p<0,05).
Wnioski. Leczenie hormonalne w c.w. nie jest czynnikiem ryzyka zwiększonego występowania stawów biodrowych typu IIa.
Summary
Introduction. An increasing number of multiple pregnancies have been observed within the last twenty years. Multiple pregnancies occur more often in families that have had twins before, or have undergone infertility treatment with hormonal agents to stimulate ovulation. The etiology of DDH – developmental hip dysplasia is multifactorial and is influenced by genetic, hormonal and mechanical factors. Many DDH risk factors occur with greater frequency in multiple pregnancies. The aim of this prospective study was to evaluate the influence of hormonal (gonadotropins, progestogens) treatment on DDH incidence in twins and other multiples.
Material and methods. 400 hip joints of 200 newborns were examined ultrasonographically with Graf method. Our sample consists of 166 hip joints of 83 multiples whose mothers had undergone hormonal treatment (Group A) and 234 hip joints of 117 multiples whose mothers had not undergone hormonal treatment (Group B).
Results. Group A had 8 Graf Type IIa 8 hips (4.85%), 104 Graf Type Ia hips and 54 Graf Type Ib hips. Group B had 20 Graf Type IIa hips (8.51%), 165 Type Ia hips and 49 Graf Type Ib hips. The incidence of Graf Type IIa was higher in Group B. The difference was statistically significant (p < 0.05).
Conclusions. Hormonal treatment in a multiple pregnancy cannot be regarded as a risk factor for increased incidence of Graf Type IIa hips.INTRODUCTION
An increasing number of multiple pregnancies have been observed within the last twenty years in the USA, Canada, Japan and the European Union (1-5). However, at the same time the total number of births and the number of spontaneous multiple pregnancies have decreased (5). The factors contributing to this phenomenon, including assisted reproductive technology (ART), hormonal stimulation and hormonal contraceptives, have not been fully elucidated. Assisted reproductive technology (ART) includes: ovarian stimulation, artificial insemination, in vitro fertilization (IVF) and Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). It is estimated that approx. 15% married couples in Poland undergo infertility treatment (6). In the USA spontaneous multiple pregnancy occurs in 25% of cases, multiple pregnancy following marital infertility treatment – in 75% of cases, including 45% following ovulation induction and 30% following in vitro fertilization (7). It is estimated that there are approx. 125 million multiple pregnancy children with twins constituting approx. 2% of the whole human population of the world (8). Worldwide incidence of twin pregnancy has increased by 50-60%, and that of multiple pregnancy (≥ 3) has increased from 310% in France to 696% in the US for 10-15 years (4,5). The incidence of twin delivery in Poland ranges from 1.1% to 1.9% (9).
It is estimated that in developed countries multiple pregnancies following assisted reproductive technology may constitute approx. 30-50% of twin pregnancies and at least 75% of triple pregnancies (4).
Spontaneous dizygotic twin pregnancy most commonly occurs in women at around 35 years of age, multiparas and in women enjoying high socioeconomic status. Higher incidence in older mothers is accounted for by increased level of gonadotropins, particularly of endogenous folitropin (FSH) responsible for poliovulation (simultaneous development of multiple Graafian follicles in an ovary) (6).
The developmental dysplasia of the hip (DDH) refers to the abnormal formation of this joint, possibly leading to hip dislocation, occurring during intrauterine development, in the perinatal period or within the first postnatal weeks. The etiology of the disorder has a complex nature, with the factors contributing to the deformity of the hip joint development subdivided into hormonal, genetic and mechanical (10)
It is was postulated that relaxin plays the most significant role among the hormonal factors (11, 12). Relaxin is a polipeptide whose production is stimulated by increased oestrogen and progesterone levels. It causes the depolymerization of the ground substance of the connective tissue increasing the laxity of capsuloligamentous system. Blood serum relaxin physiologically increases in the third trimester of pregnancy. More relaxin is produced in female than in male foetuses. As relaxin is metabolised in the liver, its increased levels were found in pregnant women and foetuses with liver disorders (13). Oestrogen and progesterone have a similar, but a less marked direct effect than relaxin (14). Elevated levels of these two hormones were found in the blood serum of newborns with DDH (13, 14).
Until now, however, no authors have presented comprehensive prospective studies based on large samples that would consider how the hormonal treatment of women affects the development of DDH in multiple pregnancy infants. Apparently, it would be advisable to include hormonal treatment in DDH risk factors (14).
The aim of this paper is to verify the association between of female hormonal treatment on the development of hip joints in their multiple pregnancy infants.
MATERIAL AND METHODS
The study group consisted of infants born in the 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology of the Medical University of Warsaw. The study was performed between June 1st 2003 and December 2nd 2004 in the Department of Neonatology of the Medical University of Warsaw and involved 200 children (400 hip joints) from 95 consecutive multiple pregnancies, including 97 female infants (48.5%) and 103 male infants (51.5%). The study group comprised 172 infants from 86 twin pregnancies, 24 infants from 8 triplet pregnancies and 4 infants from a quadruple pregnancy. The mean duration of a multiple pregnancy was 36 weeks (27 to 41 weeks).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD et al.: Birth: final data for 2008. National Vital Statistic Reports 2010; 59: 1.
2. Ooki S: The effect of an increase in the rate of multiple birth on low-birth-weight and preterm deliveries during 1975-2008. Journal of Epidemiology 2010; 20: 480-8.
3. Käl?n B, Finnstrőm O, Lindam A et al.: Trends in delivery and neonatal outcome after in vitro fertilization in Sweden: data for 25 years. Human Reproduction 2010; 25: 1026-34.
4. Blondel B, Kaminski M: Trends in the occurrence, determinants and consequences of multiple birth. Semin. Perinatol 2002; 26: 239-249.
5. Blickstein I, Keith L: Iatrogenic multiple pregnancy. Hemin Neonatol 2002; 7: 169-170.
6. Pawelczyk L, Derwich K: Ciąża wielopłodowa po technikach wspomaganego rozrodu. [W:] Bręborowicz GH, Malinowski W, Ronin-Walknowska E. editors. Ciąża wielopłodowa. Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2003; 49-56.
7. Engemann L, Maconochie N, Tan S: Trends in the incidence of births and multiple births and the factors that determinate the probability of multiple bith after IVF treatment. Hum Reprod 2001; 16: 2598-605.
8. Sawicki K: Bliźnięta w antropologii. [W:] Bręborowicz GH, Malinowski W, Ronin-Walknowska E. editors. Ciąża wielopłodowa. Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2003; 419-427.
9. Sawicki K, Sawicka E: Porody z ciąż wielopłodowych w Polsce w latach 1981-2011. Według danych urzędu statystycznego. In: Bręborowicz GH, Malinowski W, Ronin-Walknowska E. editors. Ciąża wielopłodowa. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2003; 21-26.
10. Wientrub S, Grill F: Ultrasonography In Developmental Dysplasia of the Hip. The Journal of Bone and Joint Surgery 2000; 82: 1004.
11. Szulc W: The significance of the hormonal and mechanical factors in the etiology and pathogenesis of the congenital dislocation of the hip. Chir Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1970; 35: 1.
12. Szulc W: Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. PZWL 1974.
13. Andren L, Borglin NE: Disturbed urinary excretion pattern of oestrogens in newborns with congenital dislocation of the hip. Acta Endocrinol 1961; 37: 423-4.
14. Wilkinson JS: Prime factors in the etiology of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg 1963; 45B: 268.
15. Kornacka M: K Rozwój dzieci z ciąż wielopłodowych. [W:] Bręborowicz GH, Malinowski W, Ronin-Walknowska E. editors. Ciąża wielopłodowa. Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2003; 363-371.
16. Graf R, Farkas P, Lercher K et al.: Kompendium sonografii biodra. Wydawnictwo Stolzalpe 1999.
17. Pisarski T: Medycyna rozrodu z endokrynologią. [W:] Pisarski T. red. Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Warszawa, PZWL 2002; 214-32.
18. Wynne Davies R: Acetabular dysplasia and familiar joint laxity: two etiological factors in congenital dislocation of the hip. The Journal of Bone and Joint Surgery 1970; 52-B: 704.
otrzymano: 2012-04-04
zaakceptowano do druku: 2012-05-10

Adres do korespondencji:
*Andrzej Sionek
ul. Podmokła 1a, 04-819 Warszawa
tel.: +48 604-261-204
e-mail: a_sionek@yahoo.com

Postępy Nauk Medycznych 6/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych