Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2012, s. 59-61
*Konrad Wroński1, Roman Bocian2, Michał Tenderenda1
Chirurgiczne leczenie zapalenia uchyłka Meckela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of meckel’s diverticulitis – case report and review of literature
1Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Michał Tenderenda
2Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Okraszewski
Summary
Meckel’s diverticulum is the most common congenital gastrointestinal tract. For most people, Meckel’s diverticulum gives no symptoms, so it is usually diagnosed incidentally in patients during surgical procedures performed because of other diseases in the peritoneal cavity. Complications associated with diseases occurring in Meckel’s diverticulum may be dangerous to health and life of the patient. In the event of complications associated with the presence of Meckel’s diverticulum must perform surgery.
In this article the authors present a case of patient who were treated surgically because of Meckel’s diverticulitis and also reviewed the recent literature relating to this disease and its treatment.WPROWADZENIE
Uchyłek Meckela jest pozostałością zanikającego w 7. tygodniu życia płodowego przewodu żółtkowo-jelitowego (ductus omphaloentericus, ductus omphalomesentericus) (1, 2). Przewód żółtkowo-jelitowy może przetrwać u osoby dorosłej w całości, jak i częściowo (3, 4). Uchyłek Meckela powstaje w wyniku niecałkowitego zamknięcia się przewodu żółtkowo-jelitowego (2-4). Uchyłek ten jest uchyłkiem prawdziwym, gdyż jest zbudowany ze wszystkich warstw prawidłowej ściany jelita cienkiego (1-5) (fot. 1). Średnia wielkość uchyłka Meckela wynosi: długość – 2,99 cm, szerokość – 1,92 cm (6).
Fot. 1. Zdjęcie wykonane podczas zabiegu operacyjnego przedstawiające uchyłek Meckela.
OPIS PRZYPADKU
40-letni chory został skierowany do izby przyjęć z powodu bólów brzucha. W wywiadzie chory zgłaszał wystąpienie początkowo silnego bólu w nadbrzuszu, który następnie zlokalizował się w śródbrzuszu. Pacjent zgłaszał nudności i wymioty. Temperatura ciała wynosiła 37,5°C. W badaniu przedmiotowym u chorego występował silny ból zlokalizowany w śródbrzuszu, z obecnym dodatnim objawem Blumberga. Zdecydowano o wykonaniu ultrasonografii jamy brzusznej i miednicy. W badaniu tym nie stwierdzono zmian patologicznych w obrębie narządów położonych w jamie brzusznej i miednicy. W badaniach laboratoryjnych u chorego stwierdzono leukocytozę (20 300/μl), innych odchyleń od normy w badaniach nie stwierdzono. U chorego podejrzewano zapalenie wyrostka robaczkowego.
Pacjentowi zaproponowano leczenie chirurgiczne w trybie pilnym, na które chory wyraził zgodę. W znieczuleniu ogólnym, cięciem przyprostnym prawym dolnym otworzono jamę brzuszną. Dotarto do wyrostka robaczkowego, nie stwierdzając jego stanu zapalnego. Sprawdzono jelito cienkie i stwierdzono w odległości około 50 cm od zastawki krętniczo-kątniczej zapalnie zmieniony uchyłek Meckela. Wykonano odcinkowe wycięcie jelita cienkiego wraz z zapalnie zmienionym uchyłkiem. Wykonano zespolenie jelita cienkiego koniec do końca jedną warstwą szwów. Następnie wykonano w sposób typowy appendektomię. Materiał przesłano do rutynowego badania histopatologicznego. Otrzewną zeszyto szwem ciągłym, a powięź zamknięto szwami pojedynczymi. Założono szwy na skórę. Nie wyprowadzano drenu z jamy otrzewnej. W badaniu histopatologicznym nie stwierdzono zmian patologicznych w wyrostku robaczkowym, natomiast w uchyłku Meckela stwierdzono przewlekły stan zapalny (inflammatione chronica), nie stwierdzając ekotopowej tkanki trzustki czy błony śluzowej żołądka.
Przebieg pooperacyjny u pacjenta był niepowikłany. Gojenie rany pooperacyjnej prawidłowe. Chorego wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym.
OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Arnold JF, Pellicane JV: Meckel’s diverticulum: ten-years experience. Am Surg 1997; 63: 354-355. 2. Fansler RF: Laparoscopy in the management of Meckel’s diverticulum. Surg Laparosc Endosc 1996; 6: 231-233. 3. Cullen JJ, Kelly KA: Current management of Meckel’s diverticulum. Adv Surg 1996; 29: 207-214. 4. Sanders LE: Laparoscopic treatment of Meckel’s diverticulum. Obstruction and bleeding manager with minima morbidity. Surg Endosc 1995; 9: 724-727. 5. Ediz A: Laparoscopy-assisted resection of complicated Meckel’s diverticulum. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2002; 12: 450-451. 6. Palanievelu Ch, Rangarajan M, Senthilkumar R, Madankumar MV: Laparoscopic management of symptomatic Meckel’s diverticula: a Simple tangential stapler excision. JSLS 2008; 12: 66-70. 7. Ferranti F, Mondini O, Valle P, Castagnoli P: Meckel’s diverticulum: Ten years experience. G Chir 1999; 20:107-112. 8. St-Vil D, Brandt ML, Panic S et al.: Meckel’s diverticulum in children: a 20-year review. J Pediatr Surg 1991; 26: 1289-1292. 9. Aktan AO, Gulluoglu BM, Cingi A, Bekiroglu N: Short note: incidence of Meckel’s diverticulum in Turkey. Br J Surg 1997; 84: 683. 10. Minimo C, Talerman A: Villous adenoma arising In Meckel’s diverticulum. J Clin Pathol 1998; 51: 485-486. 11. Matsagas M, Matsagas MI, Fatouros M et al.: Incidence, complications and management of Meckel’s diverticulum. Arch Surg 1995; 130: 143-146. 12. Turgeon DK, Barnett JL: Meckel’s diverticulum. Am J Gastroenterol 1990; 85: 777-781. 13. Yamaguchi M, Takeuchi S, Awazu S: Meckel’s diverticulum. Investigation of 600 patients In Japanese literature. Am J Surg 1978; 136: 247-249. 14. Górecki W: Wyniki leczenia nieprawidłowości przewodu żółtkowo-jelitowego. Pol Przegl Chir 1991; 63: 1159-1166. 15. Yahchouchy EK, Marano AF, Etienne JCF, Fingerhut AL: Meckel’s diverticulum. J Am Coll Surg 2001; 192: 658-662. 16. Grodziński T, Jasiorowski J, Piwowarski P: Uchyłek Meckela przyczyną wgłobienia jelita u osoby dorosłej. Pol Przegl Chir 2002; 74: 637-639. 17. Ng WT, Wong MK, Kong CK, Chan YT: Laparoscopic approach to Meckel’s diverticulectomy. Br J Surg 1992; 79: 973-974. 18. Echenique M, Dominguez AS, Echenique I, Rivera V: Laparoscopic diagnosis and treatment of Meckel’s diverticulum complicated by gastrointestinal bleeding. J Laparoendosc Surg 1993; 3: 145-148. 19. Schmid SW, Schafer M, Krahenbuhl L, Buchler MW: The role of laparoskopy in symptomatic Meckel’s diverticulum. Surg Endosc 1999; 13: 1047-1049. 20. Bielecki K: Komentarz do artykułu: Uchyłek Meckela przyczyną wgłobienia jelita u osoby dorosłej. Pol Przegl Chir 2002; 74: 637-639.
otrzymano: 2012-07-20
zaakceptowano do druku: 2012-08-13

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel.:+48 (89) 539-85-42, 662-070-286
e-mail: konradwronski@wp.pl

Nowa Medycyna 3/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna