Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2012

Spis treści / Contents

Wyniki fazy retrospektywnej badania obserwacyjnego Lanro-Study oceniającego zużycie zasobów ochrony zdrowia w populacji polskich pacjentów z akromegalią, leczonych preparatem Somatuline AUTOGEL
The retrospective phase results of observational study Landro-Study assessing resource utilization in the population of polish acromegalic patients treated with Somatuline AUTOGEL
Ewa Orlewska, Beata Kos-Kudła, Jerzy Sowiński, Krzysztof Sworczak, Wojciech Zgliczyński, oraz Grupa Badaczy badania Lanro-Study: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anna Babińska, Agata Bałdys-Waligórska, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Krzysztof Błaut, Paweł Bolko, Wanda Foltyn, Danuta Jakubczyk0, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Roman Junik, Olga Juraniec, Ewelina Lewkowicz, Anna Lewczuk, Beata Matyjaszek-Matuszek, Krzysztof Michałek, Sławomir Mucha, Renata Orłowska-Florek, Marta Peszel-Barlik, Sławomir Pynka, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Joanna Rutkowska, Julia Słyńko-Krzyżostaniak, Agnieszka Stefańska, Janusz Strzelczyk, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Joanna Waligórska-Stachura, Ryszard Waśko, Przemysław Witek, Danuta Zalewska-Rydzkowska, Piotr Zdunowski, Anna Zemczak – s. 39-46
Wiedza kobiet na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka piersi
The women patients knowledge about the role of vitamin d in chemoprevention of breast cancer
Konrad Wroński, Roman Bocian, Michał Tenderenda – s. 47-51
Komórki macierzyste... przyjaciel czy wróg?
Stem Cells... friend or enemy?
Paweł Kowalczyk, Katarzyna Hulka, Dorota Dziuban, Maciej Filocha – s. 52-55
Pourazowa przetoka skórno-podpowięziowa pośladka i okolicy lędźwiowej – opis przypadku
Fistula subfascio-cutanea, a late complication of the left buttock blunt trauma – Case report
Małgorzata Kołodziejczak, Wojciech Zelenay, Paweł Grochowicz – s. 56-58
Chirurgiczne leczenie zapalenia uchyłka Meckela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of meckel’s diverticulitis – case report and review of literature
Konrad Wroński, Roman Bocian, Michał Tenderenda – s. 59-61