Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2012, s. 108-113
*Piotr Wesołowski2, Paulina Tokarska1, Katarzyna Mańka-Malara1, Andrzej Wojtowicz2
Analiza rodzaju urazów doznawanych w obrębie twarzoczaszki w różnych dyscyplinach walki sportowej
The analysis ofthe type oforal cavity and maxillofacial structures traumain thevarious disciplines ofmartial arts
1Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: lek. dent. Piotr Wesołowski
2Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
Summary
Introduction: Martial Arts are among the high-risk sports that involves huge number of orofacial injuries. It is crucial that the player knows what to do in case of sustaining a trauma during training and tournament. Martial arts are often treated as a single, homogeneous group, in spite of differing significantly.
Aim: To define the frequency of oral injuries among martial arts fighters, to compare the frequency of injuries among different disciplines and to assess the level knowledge about the proper procedures in case of injury.
Material and methods: We conducted a questionnaire survey about the severity of injuries, both during the training and tournaments, as well as the knowledge about the procedures in case of the injury among 400 male and female fighters in kyokushin karate, shotokan karate, muaythai, taekwondo, boxing, kickboxing and judo.
Results: The most common injuries of the head and mouth areas in martial arts are soft tissue injuries – 33% of respondents; the second most widespread are tooth fractures – 10.75%. Bone fractures were listed by 6.5% of the respondents, enamel fracture occurred in 5.5% of cases, 3.75% of respondents had a tooth knocked out, 3% had a concussion. Dental intrusion or displacement of the tooth – 2%, other injuries – 5.5%. Martial arts competitors have little knowledge about the appropriate procedures in case of sustaining an injury.
Conclusions: Injuries of the oral cavity and maxillofacialstructures in martial arts arean important issue for the fighters. Competitors do not have enough knowledge about the proper procedures in caseof an injury.WSTĘP
Sporty walki są bezpośrednio związane z ryzykiem odniesienia urazu w obrębie głowy (1, 2). Regulaminowe ograniczenia dozwolonych technik uderzeń nie wykluczają możliwości odniesienia urazu twarzoczaszki. Zalecaną i najbardziej skuteczną metodą zabezpieczenia zawodnika przed możliwością doznania urazu jest stosowanie ochraniaczy wewnątrzustnych (3).
Redukują one częstość uszkodzeń tkanek twardych zębów i struktur otaczających poprzez absorbowanie i redystrybucję sił uderzenia. Pozwalają również na ochronę kości przed ewentualnymi złamaniami, zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia tkanek miękkich, a także – jak się uważa – zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia wstrząsu mózgu (4, 5).
Badania wskazują, że ryzyko doznania urazu w obrębie głowy i jamy ustnej przy braku ochraniacza jest 1,6-1,9 razy większe niż przy jego zastosowaniu (6). Istotne jest, aby zawodnicy wiedzieli jakie jest postępowanie w razie doznania urazu podczas treningu lub zawodów – odpowiednia reakcja oraz szybka interwencja specjalisty może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych powikłań (7).
cel pracy
Celem przeprowadzonego badania było określenie częstości urazów w obszarze twarzoczaszki, porównanie rodzaju urazów doznawanych w różnych dyscyplinach oraz ustalenie poziomu wiedzy zawodników na temat urazów oraz prawidłowego postępowania w razie wypadku.
MATERIAŁ I METODY
Ankieta przeprowadzona wśród 400 zawodników (317 mężczyzn, 83 kobiety) dotyczyła częstości i rodzaju doznawanych urazów oraz wiedzy na temat postępowania w razie wypadku. Ankietowani trenowali: Karate Kyokushin, Karate Shotokan, MuayThai (czyli tajski boks), Taekwondo, Boks, Kick Boxing oraz Judo. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy Karate Kyokushin – 188 osób (142 mężczyzn, 46 kobiet). Udział w badaniu wzięło również 88 zawodników Karate Shotokan (65 mężczyzn, 23 kobiety), 56 zawodników MuayThai (53 mężczyzn, 3 kobiety), 39 zawodników Judo (34 mężczyzn, 5 kobiet), 12 bokserów, w tym jedna kobieta, 11 zawodników Taekwondo (7 mężczyzn, 4 kobiety) oraz 6 zawodników Kickboxingu, w tym jedna kobieta. Ankiety przeprowadzane były wśród zawodników profesjonalnych klubów sportowych: Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin, Warszawskiego Klubu Karate Kyokushin, Klubu Palestra Warszawa (MuayThai, Boks, Kick Boxing), oraz w Warszawskim Klubie Taekwondo, a także na zawodach rangi ogólnopolskiej oraz ogólnoświatowej: Warsaw Judo Open 2010, Mistrzostwa Polski Karate Shotokan Bielsko-Biała 2010, Mistrzostwa Polski Juniorów Karate Kyokushin Kraków 2010.
WYNIKI
Wśród odpowiedzi ankietowanych najczęściej pojawiały się: urazy tkanek miękkich – 52%, utrata tkanek twardych zębów – 25%, złamania w obrębie kości szczęki i żuchwy oraz urazy stawu skroniowo-żuchwowego – 10%, zwichnięcie całkowite zębów – 6,5%, wstrząs mózgu – 4,5% i wtłoczenie lub przemieszczenie zęba – 1% (ryc. 1).
Ryc. 1. Rodzaj doznanych urazów w grupie ankietowanych zawodników.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Levin L, Friendlander LD, Geiger SB: Dental and Oral trauma and mouthguard during sport activities in Israel. Dental Traumatology 2003; 19: 237-242. 2. Ferrari CH, Ferreira de Medeiros JM: Dental trauma and level of information: mouthguard use in different contact sports. Dental Traumatology 2002; 18: 144-147. 3. Labella CR, Smith BW, Sigurdsson A: Effect of mouthguards on dental injuries and concussions in college basketball. Med Sci Sports Exerc 2002; 34: 41-44. 4. Mayer C: Tooth protectors for boxers. Oral Hyg 1930; 20: 298-299. 5. Viano DC, Withnall C, Wonnacott M: Effect of mouthguards on head responces and mandible force in football helmet impacts. Annals of biomedical engineering 2011. 6. Knapik J, Marshall SW, Lee RB et al.: Mouthguards in Sport Activities. History, Physical Properties and Injury Prevention Effectiveness. Sports Med 2007; 37(2): 117-144. 7. Chan AWK, Wong TKS, Cheung GSP: Lay knowledge of physical education teachers about the emergency management of dental trauma in Hong Kong. Dental Traumatology 2011; 17: 77-85.
otrzymano: 2012-06-05
zaakceptowano do druku: 2012-07-16

Adres do korespondencji:
*Piotr Wesołowski
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: +48 (22) 502 12 24
e-mail: chisel@o2.pl

Nowa Stomatologia 3/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia