Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2012

Spis treści / Contents

Częstość występowania i intensywność choroby próchnicowej u dzieci z zespołem nerczycowym
The incidence and intensity of dental caries in children with nephritic syndrome
Anna Piróg, Ewa Michałek-Pasternak, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Joanna Domagała, Maria Roszkowska-Blaim, Dorota Olczak-Kowalczyk, Michal Poplawski – s. 91-96
Stany zapalne dziąseł w wieku pokwitaniowym (puberty gingivitis) – przegląd piśmiennictwa
Puberty – associated gingivitis – review of the literature
Dagmara Gałecka-Wanatowicz, Anna Stachura-Spłuszka, Anna Jurczak, Maria Chomyszyn-Gajewska – s. 97-101
Zastosowanie środków profilaktycznych z wysokim stężeniem fluoru u dzieci i młodzieży. Możliwości i ograniczenia
The use of prophylactic resources with high level of fluoride in children and youth. Capabilities and limitations
Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 102-107
Analiza rodzaju urazów doznawanych w obrębie twarzoczaszki w różnych dyscyplinach walki sportowej
The analysis ofthe type oforal cavity and maxillofacial structures traumain thevarious disciplines ofmartial arts
Piotr Wesołowski, Paulina Tokarska, Katarzyna Mańka-Malara, Andrzej Wojtowicz – s. 108-113
Zastosowanie systemu Locator w rehabilitacji pacjentów bezzębnych – przegląd piśmiennictwa
Use of Locator system in rehabilitation of edentulous patients – review of the literature
Wiktor Lisiakiewicz, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 114-116
Wybrane przykłady wykorzystania nano-cząsteczek srebra w procedurach medycznych
Selected aspects of silver nano-particles application in medical procedures
Rafał Pokrowiecki, Agnieszka Mielczarek – s. 117-121
Patologiczne migracje zębów – problem estetyczny dla pacjentów periodontologicznych
Pathologic tooth migration – esthetic problem for patients with periodontal disease
Magdalena Dragan, Renata Górska – s. 122-125
Wybrane czynniki ryzyka chorób przyzębia w świetle współczesnej wiedzy
Selected risk factors for periodontal diseases in the light of a contemporary knowledge
Bartłomiej Górski – s. 126-129
Wpływ diety na stan tkanek przyzębia – na podstawie piśmiennictwa
The influence of diet on periodontal tissue – review of the literature
Monika Borakowska-Siennicka – s. 130-133