Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s3/2012, s. 5-8
Iwona Grygoruk, *Grzegorz Helbig, Anna Kopińska, Katarzyna Wiśniewska-Piąty, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Trzecie autologiczne przeszczepienie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych jako konsolidacja remisji u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – analiza jednoośrodkowa
Third autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) as a remission consolidation in multiple myeloma – single centre experience
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, Silesian Medical University, Katowice
Head of Department: prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Szpiczak plazmocytowy (MM) jest nawrotową i nieuleczalną chorobą rozrostową układu krwiotwórczego, wywodzącą się z komórek linii B.
Cel. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa 3-zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (AHSCT) u chorych z MM.
Materiał i metody. Retrospektywnej analizie poddano 298 zabiegów AHSCT przeprowadzonych w latach 2000-2011 u chorych z MM. U 4 chorych procedurę AHSCT przeprowadzono 3-krotnie.
Wyniki. Analizą objęto 2 kobiety i 2 mężczyzn w medianie wieku 51 lat (zakres 50-56). Wszyscy chorzy otrzymali wcześniej co najmniej 3 linie leczenia i spełniali kryteria CR w momencie wykonywania III AHSCT. Mediana czasu od rozpoznania choroby do III AHCT wynosiła 42 miesiące (zakres 42-90), a mediana czasu pomiędzy I a III przeszczepieniem – 31 miesięcy (zakres 27-66). Źródłem komórek macierzystych do AHSCT była krew obwodowa. Jako leczenie mobilizujące stosowano schemat IVE. U dwóch chorych przed III AHCT przeprowadzono dodatkową kolekcję komórek macierzystych z zastosowaniem cyklofosfamidu. Spośród 4 transplantowanych pacjentów, 2 pozostaje w całkowitej remisji, u 2 chorych wystąpiła wznowa choroby odpowiednio po 4 i 9 miesiącach. Nie obserwowano zgonów do 100 doby od AHSCT.
Wnioski. III AHSCT jest zabiegiem bezpiecznym, jednak niewielka liczba chorych nie pozwala na ocenę odległych wyników tego sposobu postępowania.
Summary
Introduction. Multiple myeloma (MM) remains a recurrent and incurable disease resulting from clonal proliferation of B-cells.
Aim. To evaluate the efficacy and safety of the 3rd autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) in patients with myeloma.
Material and methods. We retrospectively analyzed the results of 298 autologous transplants for MM performed in our center between 2000 and 2011. Four out of the 298 patients (1%) underwent three transplant procedures.
Results. Two female and two male at a median age of 51 years (range 50-56) were evaluated. Prior the transplant all these patients received at least 3 lines of chemotherapy and met criteria for complete remission (CR) at the time of the 3rd AHSCT. The median time from diagnosis to 3rd AHSCT and from 1st to 3rd ASCT were 42 months (range 42-90) and 31 months (range 27-66), respectively. The source of stem cell was peripheral blood and stem cell collection was preceded by IVE regimen. Prior to the 3rd AHSCT two patients required an additional stem cell collection with cyclophosphamide. Two patients out of the 4 remain at CR after 3rd AHSCT whereas disease relapse was demonstrated in 2 patients after 4 and 9 months, respectively. There was no transplant related mortality at 100 days post AHSCT.
Conclusions. 3rd AHSCT was thought to be a safe procedure, but number of studied patients is insufficient to draw conclusions on long-term efficacy.
Introduction
Multiple myeloma (MM) is a recurrent and incurable neoplasm of B-cell origin. MM accounts for about 10% of all hematological malignancies and it is characterized by a clonal proliferation of atypical plasma cells producing monoclonal protein, mostly IgG (1). A median overall survival (OS) was ~ 3-5 years and at least very good partial response (VGPR) rate was 10%, when “older” therapeutic schema e.g. VAD (vincristine, adriamycin, dexamethasone) were used in clinical practice (2). The introduction of novel agents such immunomodulators and proteasome inhibitor resulted in a significant increase of complete remission (CR) rate as well as OS (3, 4, 5). High-dose chemotherapy followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) remains a standard therapeutic procedure for younger MM patients (< 65-70 years) without significant co-morbidities. Particular benefit of AHSCT was observed for patients transplanted in CR after induction chemotherapy (6). A double AHSCT is offered for a small proportion of MM patients, but this procedure is reserved only for patients who did not achieve at least VGPR after a single transplant (7). The safety and efficacy of the 3rd AHSCT requires further studies due to a low number of patients receiving such procedure so far. Herein, we report on the results of the 3rd AHSCT for recurrent, chemo-sensitive MM patients.

Material and methods
We retrospectively evaluated the results of AHSCT for MM performed in Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation in Katowice in years 2000-2011. Total number of 298 of AHSCT was carried out in 225 MM patients. A single procedure was offered for 225 patients whereas 69 had double AHSCT. Four patients were performed 3 transplants; 2 male and 2 female at a median age of 51 years (range 50-56). The diagnosis of MM was established according to EBMT criteria (8) and disease stage was classified according to Durie-Salmon system (9). Before the transplant, bone marrow examination including immunophenotyping was performed as well as biochemistry and electrophoresis with serum M-protein measurement. All patients gave an informed consent before entering the study. Details of patients characteristics at diagnosis and before 3rd AHSCT were shown in table 1.
Table 1. Patients characteristics at diagnosis and before 3rd AHSCT.
ParameterPatient 1Patient 2Patient 3Patient 4
Age (years) dgn/AHSCT50/5356/5950/5550/54
GenderMFFM
Monoclonal protein (type)IgA kappaIgA kappaIgA kappaIgA kappa
Stage D-S dgn/AHSCTII B/IIBIIIA/IIIAIIA/IIAIIIA/IIIA
WBC count (x109/L); dgn/AHSCT7.1/6.06.6/7.4411.0/5.370.5/3.46
Hemoglobin (g/dL); dgn/AHSCT10.6/12.612.0/12.47.7/11.97.3/12.4
RBC count (x1012/L); dgn/AHSCT3.5/4.164.0/4.363.7/4.05 2.4/3.46
PLT count (x109/L); dgn/AHSCT138/83401/373388/3276/224
β2M concentration (mg/L); dgn/AHSCT2.2/1.623.3/1.821.6/1.74ND/1.35
LDH activity (U/L); dgn/AHSCT222/28185/149158/165131/194
Creatinine concentration (μmol/L); dgn/AHSCT129/8363/5276/46.881/78.2
Monoclonal protein concentration (g/L)29/060.2/041.4/028/0
Plasma cells in bone marrow (%)100/2100/220//430/3
D-S – Durie-Salmon; LDH – lactate dehydrogenase; ND – not done; M – male; F – female; B2M – beta2 microglobulin; RBC – red blood cell; PLT – platelets; WBC – white blood cell; AHSCT – autologous hematopoietic stem cell transplantation; dgn – diagnosis
Treatment before 3rd AHSCT

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kyle RA, Rajkumar SV: Criteria for diagnosis, staging, risk stratification and response assessment of multiple myeloma. Leukemia 2009; 23: 3-9.
2. Harousseau JL, Attal M, Avet-Loiseau H et al.: Bortezomib plus dexamethasone is superior to vincristine plus doxorubicin plus dexamethasone as induction treatment prior to autologus stem-cell transplantation in newly diagnosed multiple myeloma: results of the IFM 2005-01 phase III trial. J Clin Oncol 2010; 28: 4621-9.
3. Cavo M, Rajkumar SV, Palumbo A et al.: International Myeloma Working Group consensus approach to the treatment of multiple myeloma patients who are candidates for autologus stem cell transplantation. Blood 2011; 117: 6063-73.
4. Dingli D, Rajkumar SV: How best to use new therapies in multiple myeloma. Blood Rev 2010; 24: 91-100.
5. Rajkumar SV: Treatment of multiple myeloma. Nat Rev Clin Oncol 2011; 8: 479-91.
6. Haas R, Bruns I, Kobbe G, Fenk R: High-dose therapy and autologous peripheral stem cell transplantation in patients with multiple myeloma. Recent Results Cancer Res 2011; 183: 207-38.
7. Kumar A, Kharfan MA, Glasmacher A, Djulbegovic B: Tandem versus single autologous hematopoietic cell transplantation for the treatment of multiple myeloma: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 100-106.
8. Blade J, Samson D, Reece D et al.: Criteria for evaluating disease response and progression in patients with multiple myeloma treated by high-dose therapy and haemopoietic cell transplantation. Myeloma Subcommittee of the EBMT. European Group for Blood Marrow Transplant. Brit J Haematol 1998; 102: 1115-1123.
9. Greipp PR, San Migel J, Durie BG et al.: International staging system for multiple myeloma. J Clin Oncol. 2005; 23: 3412-3420.
10. Giralt S: Stem cell transplantation for multiple myeloma: current and future status. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011: 191-6.
11. Koreth J, Cutler CS, Djulbegovic B et al.: High-dose therapy with single autologous transplantation versus chemotherapy for newly diagnosed multiple myeloma. A systemic review and meta analysis of randomized controlled trials. Biol Blood Marrow 2007; 13: 183-96.
12. Harousseau JL, Attal M, Avet-Loiseau H: The role of complete response in multiple myeloma. Blood. 2009; 114: 3139-3146.
13. Chanan-Khan, Giraltt S: Importance of achieving a complete response in multiple myeloma, and the impact of novel agents. J Clin Oncol 2010; 28: 2612-2624.
14. Sonneveld P, Schmidt-Wolf IGH, van der Holt B: HORON-65/ /GMMG-HD 4 randomized phase III trial comparing bortezomib, doxorubicin, dexamethasone (PAD) vs VAD followed by high-dose melphalan and maintenance with patient with newly diagnosed MM (abstract). Blood 2010; 116 Abs. 40.
15. Wang M, Giralt S, Delasalle K et al.: Borezomib in combination with thalidomide-dexamethasone for previously untreated multiple myeloma. Hematology 2007; 12: 235-239.
16. Neben K, Lokhorst HM, Jauch A et al.: Administration of bortezomib before and after autologous stem-cell transplantation improves outcome in multiple myeloma patients with deletion 17p. Blood 2012; 119: 940-8.
17. Avet-Loiseau H, Leleu X, Roussel M et al.: Bortezomib plus dexamethasone induction improves outcome of patients with t(4:14) myeloma but not outcome of patients with del(17p). J Clin Oncol 2010; 28: 4630-4634.
18. Attal M, Harousseau JL, Facon T et al.: Single versus double autologous stem-cell transplantation for multiple myeloma. N Engl J Med 2003; 349: 2495-502.
19. Cavo M, Tosi P, Zamagni E et al.: Prospective, randomized study of single compared with double autologous stem-cell transplantation for multiple myeloma: Bologna 96 clinical study. J Clin Oncol. 2007; 25: 2434-41.
20. Putkonen M, Rauhala A, Hala M et al.: Double versus single autotransplantation in myeloma; a single center experience of 100 patients. Haematologica 2005; 90: 562-3.
21. Jourdan E, Blaise D, Fegueux N et al.: Third autologous stem cell transplants for late of multiple myeloma. Bone Marrow Transplant 1996; 17: 885-886.
otrzymano: 2012-06-20
zaakceptowano do druku: 2012-07-18

Adres do korespondencji:
*Grzegorz Helbig
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Silesian Medical University
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
tel.: +48 (32) 259-12-81, fax: (32) 255-49-85
e-mail: klinhem@sum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych s3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych