Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s3/2012, s. 47-48
Dr hab. med. Wojciech Bik
Komentarz do prac
W obecnym numerze Suplementu „Postępów Nauk Medycznych” przedstawiono 2 prace oryginalne i szereg prac poglądowych dotyczących zagadnień związanych z problemami medycyny klinicznej oraz naukami podstawowymi.
Dwa artykuły oryginalne pochodzą z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W pierwszej pracy autorzy przedstawili ocenę skuteczności i bezpieczeństwa trzeciego autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (AHCST) u 4 chorych z nawrotowym chemiowrażliwym szpiczakiem mnogim. Według autorów pracy tego typu postępowanie terapeutyczne wydaje się być zabiegiem bezpiecznym, jednakże w chwili obecnej mała liczba analizowanych przypadków nie pozwala na jednoznaczną ocenę odległych wyników tej metody leczenia.
Druga praca oryginalna dotyczy stosowania plerixaforu – antagonisty receptora chemokiny 4 (CXCR4) do mobilizacji obwodowych komórek macierzystych u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem mnogim. Badaniem objęto 21 osób leczonych w ciągu ostatnich 2 lat. Zdaniem autorów na podstawie analizy przeprowadzonych wyników plerixafor jest skutecznym lekiem do uzyskania prawidłowej mobilizacji komórek macierzystych. Lek ten powinien być stosowany w grupie pacjentów, u których zastosowanie standardowej chemioterapii zakończyło się niepowodzeniem mobilizacji obwodowych komórek macierzystych.
Kolejnym interesującym zagadnieniem prezentowanym w niniejszym numerze jest artykuł dotyczący roli układu odpornościowego w mikrośrodowisku nowotworów. Autorka tej pracy przedstawia mechanizmy działania przeciw- i pronowotworowego komórek układu immunologicznego. Omówiono w sposób szczegółowy znaczenie poszczególnych populacji komórek układu immunologicznego w początkowym okresie rozwoju procesu nowotworowego, jak również w mechanizmach mających wpływ na angiogenezę i powstawanie przerzutów odległych. Autorka podkreśla istotne znaczenie makrofagów w mechanizmach nowotworzenia, przedstawiając ich działanie przeciwnowotworowe (makrofagi typu M1), jak i pronowotworowe (makrofagi typu M2). Podkreśla też wpływ molekuł adhezyjnych i cytokin, które wytwarzane są przez komórki układu immunologicznego i ich znaczenie w karcinogenezie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych s3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych