Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s3/2012, s. 47-48
Dr hab. med. Wojciech Bik
Komentarz do prac
W obecnym numerze Suplementu „Postępów Nauk Medycznych” przedstawiono 2 prace oryginalne i szereg prac poglądowych dotyczących zagadnień związanych z problemami medycyny klinicznej oraz naukami podstawowymi.
Dwa artykuły oryginalne pochodzą z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W pierwszej pracy autorzy przedstawili ocenę skuteczności i bezpieczeństwa trzeciego autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (AHCST) u 4 chorych z nawrotowym chemiowrażliwym szpiczakiem mnogim. Według autorów pracy tego typu postępowanie terapeutyczne wydaje się być zabiegiem bezpiecznym, jednakże w chwili obecnej mała liczba analizowanych przypadków nie pozwala na jednoznaczną ocenę odległych wyników tej metody leczenia.
Druga praca oryginalna dotyczy stosowania plerixaforu – antagonisty receptora chemokiny 4 (CXCR4) do mobilizacji obwodowych komórek macierzystych u pacjentów z chłoniakami i szpiczakiem mnogim. Badaniem objęto 21 osób leczonych w ciągu ostatnich 2 lat. Zdaniem autorów na podstawie analizy przeprowadzonych wyników plerixafor jest skutecznym lekiem do uzyskania prawidłowej mobilizacji komórek macierzystych. Lek ten powinien być stosowany w grupie pacjentów, u których zastosowanie standardowej chemioterapii zakończyło się niepowodzeniem mobilizacji obwodowych komórek macierzystych.
Kolejnym interesującym zagadnieniem prezentowanym w niniejszym numerze jest artykuł dotyczący roli układu odpornościowego w mikrośrodowisku nowotworów. Autorka tej pracy przedstawia mechanizmy działania przeciw- i pronowotworowego komórek układu immunologicznego. Omówiono w sposób szczegółowy znaczenie poszczególnych populacji komórek układu immunologicznego w początkowym okresie rozwoju procesu nowotworowego, jak również w mechanizmach mających wpływ na angiogenezę i powstawanie przerzutów odległych. Autorka podkreśla istotne znaczenie makrofagów w mechanizmach nowotworzenia, przedstawiając ich działanie przeciwnowotworowe (makrofagi typu M1), jak i pronowotworowe (makrofagi typu M2). Podkreśla też wpływ molekuł adhezyjnych i cytokin, które wytwarzane są przez komórki układu immunologicznego i ich znaczenie w karcinogenezie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych s3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych