Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2012, s. 147-151
*Iwona Wysoczańska-Jankowicz1, Lidia Postek-Stefańska1, Lech Borkowski1, Mariusz Lipski2, Anna Beyga3
Amputacja całkowita miazgi zębów stałych z zastosowaniem materiału na bazie krzemianu wapnia z dodatkiem chlorku wapnia – Biodentine®. Doniesienie wstępne
Total amputation of permanent teeth pulp using a calcium silicate-based material with an addition of calcium chloride – Biodentine®. Preliminary report
1Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
2Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
3Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. w Bytomiu
Kierownik Poradni: dr n. med. Lech Borkowski
Summary
Aim: The aim of the study was to carry out a clinical and radiological evaluation of the results of treatment of permanent teeth in young patients by means of the total pulp amputation method using Biodentine® (Septodont).
Material and methods: The study included 3 patients aged 8-11 years, who were treated in the Outpatients’ Clinic at the Department of Pediatric Dentistry in Zabrze. The clinical and radiological evaluation was conducted on the day the patients with an injury – a crown fracture with pulp exposure (Ellis class III) arrived at the clinic and after the procedure of total amputation using Biodentine®.
Results: The check-up X-ray after 3 months from the performed total amputation procedures revealed the presence of dental bridges.
Conclusions: The early observations reveal Biodentine® seems to be a good alternative to materials based on Ca(OH)2 and MTA applied in the procedure of pulp total amputation.WSTĘP
Metody leczenia nieodwracalnych pulpopatii w zębach stałych z niecałkowicie uformowanymi wierzchołkami korzeni mają swoją specyfikę i różnią się od stosowanych w zębach dojrzałych (1). Jedną z takich metod jest przyżyciowa amputacja całkowita miazgi. Podczas tego zabiegu w znieczuleniu miejscowym odcina się chorobowo zmienioną część tkanki miazgowej z pozostawieniem jej żywej, zdrowej reszty w kanale, i zakłada się lek o działaniu stymulującym procesy reparacyjne (2, 3). Wskazaniem do amputacji przyżyciowej całkowitej są pulpopatie odwracalne przebiegające z obnażeniem lub zranieniem miazgi próchnicowym lub pourazowym, jeśli pacjent zgłosił się do leczenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni do urazu (1, 3). Przez ostatnie lata w tej procedurze stosowane były najczęściej preparaty na bazie wodorotlenku wapnia. Posiadają one wiele korzystnych cech, takich jak: działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne, stymulowanie dentinogenezy. Materiały te jednak ulegają dezintegracji w płynach tkankowych, nie wykazują adhezji do tkanek zęba, co wiąże się z wystąpieniem mikroprzecieku bakteryjnego, mają też słabe właściwości mechaniczne (4). Wady te w większości zostały wyeliminowane w takich materiałach jak MTA oraz niedawno wprowadzonym na polski rynek stomatologiczny materiale na bazie krzemianu wapnia z dodatkiem chlorku wapnia – Biodentine®.
Celem pracy była kliniczna i radiologiczna ocena wyników leczenia zębów stałych u pacjentów w wieku rozwojowym metodą amputacji całkowitej miazgi z zastosowaniem preparatu Biodentine® (Septodont).
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 3 pacjentów w wieku od 8 do 11 lat, którzy zgłosili się do leczenia w Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. Amputację całkowitą z zastosowaniem materiału Biodentine® wykonano w niedojrzałych zębach siecznych centralnych szczęki. Zastosowanie materiału poprzedziło zebranie bardzo dokładnego wywiadu, podczas którego pytano pacjenta i jego opiekuna o okoliczności doznanego urazu, ewentualne dolegliwości bólowe i ich rodzaj (reakcja na zimno i ciepło, podczas nagryzania, bóle nocne, bóle samoistne). W trakcie badania przedmiotowego wykonywano badanie żywotności miazgi na bodźce termiczne – Kaltespray firmy M&W Dental, i reakcję na prąd faradyczny – Vitality Scanner, Sybron Endo, USA. Badano także stopień ruchomości danego zęba oraz reakcję na opuk. Przed rozpoczęciem leczenia wykonywano przylegające zdjęcie rentgenowskie, które informowało o rozległości urazu oraz o stanie tkanek okołowierzchołkowych i wyrostka zębodołowego leczonego zęba. Badany preparat zastosowano w urazach III klasy wg Ellisa, w których wykonano procedurę amputacji całkowitej miazgi. Powierzchnię rany amputowanej miazgi dezynfekowano za pomocą 2% roztworu diglukonianu chlorheksydyny i sterylnej bawełnianej kulki. Na tak przygotowaną powierzchnię zakładano materiał Biodentine®. Preparat ten przykrywano cementem szkłojonomerowym Fuji VIII (GC), a następnie koronę zęba odbudowywano materiałem kompozytowym lub mocowano przy pomocy kompozytu płynnego odłamany fragment korony zęba. Wypełnienia dopasowywano do warunków zgryzowych przy pomocy kalki zwarciowej, zaś nadmiar materiału usuwano wiertłami diamentowymi oraz krążkami Soflex. Bezpośrednio po zakończonym zabiegu wykonywano kontrolne rtg celem oceny jakości wykonanej procedury. Ocenę kliniczną wykonano po 3 miesiącach – w wywiadzie, w którym pytano o występujące dolegliwości bólowe (ich rodzaj, czas trwania, intensywność). Wykonywano również badanie żywotności miazgi zęba na bodźce termiczne i prąd faradyczny. Kontrolne zdjęcie radiologiczne porównywano ze zdjęciem wykonanym bezpośrednio po zabiegu i oceniano stan tkanek okołowierzchołkowych oraz obecność mostów zębinowych, zwapnień, obecność resorpcji zewnętrznej i wewnętrznej.
OPIS PRZYPADKÓW
Przypadek 1.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Barańska-Gachowska M: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wyd. II. Czelej, Lublin 2011; 388. 2. Postek-Stefańska L, Dąbal I: Formokrezol i aldehyd glutarowy w leczeniu endodontycznym zębów mlecznych. Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 1998; 2/3: 4-8. 3. Łaszkiewicz J, Ciesielski P: Zastosowanie materiału ProRoot MTA w leczeniu endodontycznym – przegląd piśmiennictwa. Poradnik Stomatologiczny 2004; 11: 32-36. 4. Postek-Stefańska L, Wysoczańska-Jankowicz I, Kupczyński P, Nożyński J: Wpływ jednoetapowego systemu łączącego i hydroksyapatytu na obnażoną miazgę zębową szczura. Annales Academiae Medicae Silesiensis. Katowice 2002; 46: 272-280. 5. Koubi S, Elmerini H, Koubi G et al.: Quantitative Evaluation by Glucose Diffusion of Microleakage in Aged Calcium Silicate-Based Open-Sandwich Restorations. International Journal of Dentistry 2012; ID 105863, 6 pages. 6. Nowicka A, Lipski M, Postek-Stefańska L et al.: Pokrycie bezpośrednie miazgi zębów stałych z użyciem preparatu Biodentine. Magazyn Stomatologiczny 2012; 4: 30-37. 7. Świtalska I, Jaroch J, Pawlicka H: Biodentine – nowy materiał na bazie krzemianu wapnia. Przegląd piśmiennictwa. E-Dentico 2011; 3: 58-62. 8. Chueh LH, Chiang CP: Histology of Irreversible pulpitis premolars treated with mineral trioxide aggregate pulpotomy. Oper Dent 2010; 35: 370-374. 9. Cardoso-Silva C, Barbería E, Maroto M, García-Godoy F: Clinical study of Mineral Trioxide Aggregate in primary molars. Comparison between Grey and White MTA-a long term follow-up (84 months). J Dent 2011; 39: 187-193. 10. Grącka J, Pawlicka H: Perforacje w endodoncji. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatologiczny 2011; 3: 40-42. 11. Laurent P, Camps J, About I: Biodentine induces TGF-1 release from human pulp cells and early dental pulp mineralization. International Endodontic Journal 2012; 45: 439-448. 12. Han L, Okijo T: Uptake of calcium and silicon released from calcium silicate-based endodontic into root canal dentine. International Endodontic Journal 2011; 44: 1081-1087. 13. Koubi G, Colon P, Franquin JC et al.: Clinical evaluation of performance and safety of a new dentine substitute, Biodentine, in the restoration of posterior teeth – a prospective study. Clin Oral Invest 2012; DOI 10.1007/s00784-012-0701-9.
otrzymano: 2012-09-07
zaakceptowano do druku: 2012-10-23

Adres do korespondencji:
*Iwona Wysoczańska-Jankowicz
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
tel.: +48 (32) 271 36 12
e-mail: swrzab@sum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia