Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2013, s. 336-339
*Grzegorz Kudela, Marta Bunarowska, Tomasz Koszutski, Janusz Bohosiewicz
Wykorzystanie wyrostka robaczkowego w leczeniu dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego i kanału odbytu
Application of appendix in treatment of children with neurogenic dysfunction of bladder and anal canal
Department of Pediatric Surgery and Urology, Medical University of Silesia, Katowice
Head of Department: prof. Janusz Bohosiewicz, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Leczenie neurogennej dysfunkcji pęcherza moczowego i kanału odbytu ma na celu zapobieganie uszkodzeniu górnych dróg moczowych, uzyskanie trzymania moczu i stolca oraz świadome wypróżnianie. Zastosowanie przetoki pęcherzowo-wyrostkowo-skórnej Mitrofanoffa oraz wyrostkowo-skórnej Malone’a ułatwia samodzielne cewnikowanie pęcherza oraz wypróżnianie jelita, które są istotnymi elementami leczenia dysfunkcji.
Materiał i metody. W latach 2002-2012 wykonaliśmy przetoki z wykorzystaniem wyrostka robaczkowego u 23 dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego i kanału odbytu. Wykonaliśmy 19 przetok Mitrofanoffa i 7 przetok Malone’a. U 3 dzieci wykonano równocześnie przetokę Mitrofanoffa i Malone’a. U 4 dzieci wykonano także autoaugmentację, a u 4 innych pacjentów pęcherz powiększono przy użyciu jelita. Obecnie po zabiegu utrzymujemy w przetokach cewniki przez 6 tygodni. Po tym okresie przetoka jest cewnikowana co 3 godziny. Przetokę przyszywaliśmy do pępka lub w prawym podbrzuszu, zespalając go z płatem skóry w kształcie litery V lub przy użyciu plastyki VQZ. Wykonując przetokę Malonea, wykorzystujemy wyrostek robaczkowy, którego nie odcinamy od kątnicy.
Wyniki. U 3 dzieci doszło do całkowitej niedrożności przetoki Mitrofanoffa. U 1 dziecka obserwujemy wyciek moczu przez przetokę. U 2 dzieci doszło do zwężenia przetoki Malone’a, co wymagało reoperacji. U 6 dzieci stwierdza się nieestetyczne wynicowanie błony śluzowej wyrostka robaczkowego; wśród nich jest tylko 1 dziecko operowane z zastosowaniem techniki VQZ połączenia wyrostka ze skórą.
Wnioski. Wytworzenie przetok z wyrostka robaczkowego celem przerywanego cewnikowania pęcherza lub wykonywania zstępujących u dzieci z neurogenną dysfunkcją pęcherza moczowego i kanału odbytu jest zabiegiem godnym polecenia. Dzieci mogą same skutecznie wykorzystywać przetoki.
Summary
Introduction. The aim of the treatment of neurogenic bladder and anal canal dysfunction is the prevention of upper urinary tract deterioration, urinary and fecal continence and controlled bowel movements. The application of Mitrofanoff appendicovesicostomy or Malone appendicostomy facilitates bladder catheterization and bowel movements control which are essential elements of the treatment.
Material and methods. In 2002-2012 appendicular stomas were performed in 23 children with neurogenic bladder and anal canal dysfunction. 19 Mitrofanoff and 7 Malone stomas were done. In 3 children simultaneous Mitrofanoff and Malone stomas were performed. In 4 children autoaugmentation and in 4 children enteric bladder augmentation were done. We keep catheters in the stomas for 6 weeks. After this time the Mitrofanoff stoma is catheterized every 3 hours. The appendix had been sutured to the umbilicus or to the V-shape skin flap or using VQZ-plasty in the lower abdomen. To create Malone stoma we use appendix which is not detached from the cecum.
Results. Complete obstruction of the Mitrofanoff stoma was observed in 3 children. 1 child has a urine leakage through the stoma. Malone stoma stricture developed in 2 children and redo operation was necessary. The unaesthetic mucosal eversion is observed in 6 children, among them is only 1 child operated on with VQZ-plasty.
Conclusions. We recommend appendical stomas for intermittent bladder catheterization or antegrade enemas in children with neurogenic blader and anal canal dysfunction. The stomas can be effectively catheterized by the children themselves.INTRODUCTION
Spinal injury caused in children mostly by myelomeningocele results in urinary bladder and anal canal dysfunction (1). The lack of sensation and lower urinary tract control can lead to upper urinary tract damages and consequently to renal failure. Therefore the prevention of the upper urinary tract deterioration is the most important aim of the management of neurogenic bladder. Urinary and fecal continence as well as adequate voluntary bladder and bowel emptying are equally important for school and kindergarten age children. These aims can be achieved in the majority of children by means of intermittent catheterization and the use of anticholinergic medications (1-3). This treatment should be introduced immediately after birth, especially in children with high-pressure bladder and detrusor-sphincter dyssynergia, because renal damage starts often within the first half year of life (2, 4). The anticholinergic drug used since the infant age is oxybutinine chloride in the dosage of 0.3-0.4 mg/kg body weight, divided over 3-4 doses per day (4, 5). Besides that, the children are put on prophylaxis of urinary tract infections, mostly furaginum 1-2 mg/kg body weight per day. Intermittent catheterization, oxybutinine and prophylaxis of infections since early infancy allow obtaining normal bladder capacity, its compliance and consequently preventing progressive renal damage. Moreover, this approach has significantly reduced the need for bladder augmentation in these children (2). Small children are catheterized by their parents and other caregivers. Since about 6 years of life, sufficiently intellectually and manually dexterous children are taught to catheterize themselves. A creation of the continent appendico-vesicostoma (Mitrofanoff procedure) is an optional solution in children in whom self-catheterization through their native urethra is difficult e.g. in girls with severe deformations of lower limbs (2). Malone antegrade continence enema through the appendicular stoma is an efficient management option for children with severe constipations and bowel incontinence due to neurogenic dysfunction of anal canal (6).

AIM
The aim of the paper is the assessment of the appendicular stomas in treatment of children with neurogenic dysfunction of bladder and anal canal.
Material and methods
The Mitrofanoff stoma is constructed utilizing the appendix which is detached from the cecum but its vascularization is preserved. Distal end of the appendix is sutured through the submucosal tunel into the bladder. The other end of the appendix is connected to the umbilicus or to the skin in the right lower quadrant. Till 2009 we created a V-shape skin flap which was anastomosed into an incised proximal part of the appendix. Since 2010 we have used VQZ plasty for the connection of the appendix into the skin. In this technique, besides a V-flap, a parallel quadrilateral flap is created from the skin. This flap is inverted and anastomosed to the edge of the appendix and to the V-flap. With this technique the stoma is more aesthetic and its mucosa is hidden in the skin tunnel. Currently we keep catheter in the stoma for 6 weeks after the procedure. After this period, the stoma is catheterized every 3 hours.
We create the Malone stoma using the appendix which is not detached from the cecum. We do a window in the mesentery of the base of the appendix. Then the cecum is wrapped around the base of the appendix to form the antireflux mechanism. The distal end of the appendix, incised along its anti-mesenteric border, is connected to the V-shape skin flap or with VQZ technique. We keep catheter in the stoma also for 6 weeks after this procedure. The antegrade enemas are done through the catheter left in the stoma beginning from the second day after the operation. After 6 weeks the stoma is catheterized once a day for performing enema.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Mingin GC, Baskin LS: Surgical management of the neurogenic bladder and bowel. International Braz J Urol 2003; 29: 53-61.
2. de Jong TPVM, Chrzan R, Klijn AJ, Dik P: Treatment of the neurogenic bladder in spina bifida. Pediatr Nephrol 2008; 23: 889-896.
3. Koszutski T, Mikosiński M, Kudela G: Neurogenna dysfunkcja pęcherza moczowego u dzieci – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne – cz. II. Lekarz 2006; 3: 39-45.
4. Kasabian NG, Bauer SB, Dyro FM et al.: The prophylactic value of clean intermittent catheterization and anticholinergic medication in newborns and infants with myelodysplasia at risk of developing urinary tract deterioration. Am J Dis Child 1992; 146: 840-843.
5. van Gool JD, Dik P, de Jong TPVM: Bladder-sphincter dysfunction in myelomeningocele. Eur J Pediatr 2001; 160: 414-420.
6. Malone PS, Ransley PG, Kiely EM: Preliminary report: the antegrade continence enema. Lancet 1990; 336: 1217-1218.
7. Lapides J, Diokno AC, Silber SJ, Lowe BS: Clean, intermittent self-catheterization in the treatment of urinary tract disease. J Urol 1972; 107: 458-461.
8. Farrugia M-K, Malone PS: Educational article: The Mitrofanoff procedure. J Pediatr Urol 2010; 6: 330-337.
9. Malone PS, Ransley PG, Kiely EM: Preliminary report: the antegrade continence enema. Lancet 1990; 336: 1217-1218.
10. Skobejko-Włodarska L: Własne metody wytwarzania szczelnej przetoki moczowej u wybranych chorych na neurogenną dysfunkcję pęcherza moczowego. Urol Pol 2007; 60: 64-69.
11. Kajbafzadeh AM, Chubak N: Simultaneous Malone antegrade continent enema and Mitrofanoff principle using the divided appendix: report of a new technique for prevention of stoma complications. J Urol 2001; 165: 2404-2409.
12. Barqawi A, De Valdenebro M, Furness PD et al.: Lessons learned from stomal complications in children with cutaneous catheterizable continent stomas. BJU International 2004; 94: 1344-1347.
13. Clark T, Pope JC, Adams MC et al.: Factors that influence outcomes of the Mitrofanoff and Malone antegrade continence enema reconstructive procedures in children. J Urol 2002; 168: 1537-1540.
14. Thomas JC, Dietrich MS, Trusler L et al.: Continent Catheterizable Channels and the Timing of Their Complications. J Urol 2006; 176: 1816-1820.
15. Suzer O, Vates TS, Freedman AL et al.: Results of the Mitrofanoff procedure in urinary tract reconstruction in children. Br J Urol 1997; 79: 279-282.
16. Merenda LA, Duffy T, Betz RR et al.: Outcomes of Urinary Diversion in Children With Spinal Cord Injuries. J Spinal Cord Med 2007; 30: 41-47.
otrzymano: 2013-02-20
zaakceptowano do druku: 2013-04-10

Adres do korespondencji:
*Grzegorz Kudela
Department of Pediatric Surgery and Urology Medical University of Silesia Upper Silesian Centre for Child’s Health
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel.: +48 (32) 207-1750, +48 501-460-285
fax: +48 (32) 207-1802
mail: kudela@mp.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych