Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2013, s. 383-384
prof. dr hab. med. Halina Woś
Komentarz do pracSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Bieżący numer „Postępów Nauk Medycznych” został przygotowany przez pediatrów z klinik pediatrycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz śląskich szpitali dziecięcych.
Zawiera prace kliniczne, między innymi dotyczące jednej z najczęstszych przyczyn hospitalizacji – biegunki rotawirusowej – przedstawiając odmienności klinicznego przebiegu w zależności od wieku pacjenta (1).
Poszukując przyczyny, a może skutków zmian przepuszczalności jelitowej u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit badano zachowanie się zonuliny, markera biorącego udział w rozluźnianiu tzw. „tight junction” w błonie śluzowej jelit. W pracy „Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels in children with IBD” autorzy z Kliniki Pediatrii wskazali na możliwość wykorzystania oznaczeń zonuliny w ocenie zaburzeń stanu błony śluzowej jelit jako nieinwazyjnego biomarkera uszkodzenia ściany jelita (2).
Zaburzenia gospodarki lipidowej w zespole nerczycowym nie do końca są rozpoznane: próbowano je odnieść do zachowania się stężenia karnityny, substancji biorącej udział w ß-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w ostrym okresie choroby i w remisji. Wyniki przedstawiono w pracy „Carnitine concentration levels in serum of children with nephrotic syndrome” (3).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Więcek S, Woś H, Stawicka-Ociepka E, Grzybowska-Chlebowczyk U: Clinical picture of rotavirus infections in patients hospitalized in the Department of Paediatrics, Medical University of Silesia in Katowice, in the years 2008-2009. Post N Med 2013; 5: 340-345.
2. Pabijasz D, Grzybowska-Chlebowczyk U, Woś H: Evaluation of intestinal permeability on the basis of zonulin levels, in children with inflammatory bowel disease. Post N Med 2013; 5: 346-350.
3. Płonka J, Woś H, Hyla-Klekot L: Carnitine concentration levels in serum of children with nephrotic syndrome. Post N Med 2013; 5: 351-356.
4. Obuchowicz A, Kula-Gradzik J, Ślimok M et al.: If the Helicobacter pylori infection may affect ghrelin secretion in children. Post N Med 2013; 5: 357-360.
5. Emich-Widera E, Kałużna-Czyż M, Bryśkiewicz P et al.: Czy w ciągu ostatnich 10 lat zmieniły się częstość i rodzaj bólów głowy dzieci i młodzieży kierowanych do oddziału neurologii? Post N Med 2013; 5: 361-367.
6. Hyla-Klekot L, Kucharska G, Słonka K, Karwicka K: Nieskuteczność agresywnej terapii immunosupresyjnej, leczenia biologicznego i plazmaferez w leczeniu młodzieńczego tocznia układowego z nieproliferacyjną postacią nefropatii toczniowej. Post N Med 2013; 5: 368-374.
7. Hyla-Klekot L, Kucharska G, Słonka K, Karwicka K: Odmienność uwarunkowań patofizjologicznych, obrazu klinicznego i metod terapii młodzieńczej postaci tocznia trzewnego układowego. Post N Med 2013; 5: 375-382.
8. Kudela G, Bunarowska M, Koszutski T, Bohosiewicz J: Application of appendix in treatment of children with neurogenic dysfunction of bladder and anal canal. Post N Med 2013; 5: 336-339.
Postępy Nauk Medycznych 5/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych