Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2013, s. 656-657
Jerzy R. Kowalczyk
Komentarz do prac
Prezentowany numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony został onkologii i hematologii dziecięcej. Jest to znakomity przyczynek do obchodzonego w ubiegłym roku 50-lecia istnienia instytucjonalnego onkologii dziecięcej, związanego z powstaniem z inicjatywy prof. dr. Józefa Bożka w 1962 roku odpowiedniej kliniki w Instytucie Matki i Dziecka. Artykuł redakcyjny autorstwa prof. Michała Matysiaka przedstawia w tym numerze historię warszawskich klinik hematologii dziecięcej, w których leczono dzieci z białaczkami i nienowotworowymi schorzeniami układu krwiotwórczego. Dzięki dużej aktywności i zaangażowaniu prof. Marii Ochockiej i prof. Romy Rokickiej-Milewskiej możliwe było wprowadzanie w Polsce coraz bardziej skutecznego leczenia białaczek u dzieci, a także diagnozowania i leczenia skaz krwotocznych i różnych postaci wrodzonych niedokrwistości.
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) u niemowląt występuje stosunkowo rzadko, ale przysparza wiele problemów terapeutycznych i w przeciwieństwie do tej postaci białaczki u dzieci powyżej pierwszego roku życia, daje w dalszym ciągu mniejsze szanse na wyleczenie. W wieloośrodkowej publikacji przestawiono analizę 36 niemowląt z ALL. W badanym materiale stwierdzono szereg cech klinicznych, immunofenotypowych i genetycznych charakteryzujących tę grupę chorych, takich jak: znacznie większe zaawansowanie choroby przy rozpoznaniu w porównaniu do ALL u starszych dzieci, częściej stwierdzaną hepatosplenomegalię i wstępne zajęcie ośrodkowego układu nerwowego. W niemowlęcej ALL bardzo często występują aberracje genu MLL, co odzwierciedla immunofenotyp pro-B-ALL. ALL u niemowląt charakteryzuje się w porównaniu do ALL u starszych dzieci znamiennie większą opornością na stosowane leczenie.
Profesor Jan Styczyński z zespołem przeprowadził analizę 241 zabiegów transplantacji komórek krwiotwórczych przeprowadzonych u dzieci w ośrodku bydgoskim. Po przeszczepieniach autologicznych zmarło 28,5%, a po allogenicznych 41,2% pacjentów. Na podstawie analizy autorzy stwierdzają, że najczęstszymi przyczynami niepowodzeń po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych są nawroty choroby nowotworowej i powikłania infekcyjne.
Druga praca z tego ośrodka przedstawia analizę 79 dzieci poddanych transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych, u których zastosowano palifermin, rekombinowany ludzki czynnik wzrostu keratynocytów, zmniejszający ryzyko wystąpienia zapalenia śluzówek jamy ustnej. Stwierdzono, że palifermin jest bezpiecznym lekiem do stosowania u dzieci i młodzieży poddanych transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych. Zastosowanie tego leku wiąże się z istotnym zmniejszeniem powikłań związanych z uszkodzeniem błon śluzowych oraz zmniejszeniem ryzyka rozwoju ostrej i przewlekłej choroby GVHD.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 9/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych