Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2013, s. 604-608
*Jan Styczyński1,2, Robert Dębski1,2, Anna Krenska1,2, Krzysztof Czyżewski1,2, Ninela Irga3, Magdalena Szalewska3, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska3, Marcin Płonowski4, Elżbieta Leszczyńska4, Maryna Krawczuk-Rybak4, Tomasz Ociepa5, Tomasz Urasiński5, Monika Pogorzała1,2, Mariusz Wysocki1,2
Nawroty choroby nowotworowej i powikłania infekcyjne jako najczęstsze przyczyny niepowodzeń po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Disease relapse and infectious complications as the main cause of stem cell transplant failure
1Department of Pediatric Hematology and Oncology, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University
Head of the Department: prof. Mariusz Wysocki, MD, PhD
2Jurasz University Hospital, Bydgoszcz
Director: Jacek Kryś, M.Sc.
3Department of Pediatric Hematology, Oncology and Endocrinology, Medical University, Gdańsk
Head of the Department: prof. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, MD, PhD
4Department of Pediatric Oncology and Hematology, Medical University, Białystok
Head of the Department: prof. Maryna Krawczuk-Rybak, MD, PhD
5Department of Pediatric Hematology and Oncology, Pomeranian Medical University, Szczecin
Head of the Department: prof. Tomasz Urasiński, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT) jest ważną metodą terapeutyczną w hematologii, onkologii i immunologii.
Cel. Celem pracy była analiza wyników HSCT w ośrodku bydgoskim z uwzględnieniem rodzaju dawcy.
Materiał i metody. Od roku 2003 do czerwca 2013 w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Collegium Medicum w Bydgoszczy wykonano 241 zabiegów HSCT, w tym 130 allogenicznych (53 zgodnych rodzinnych i 77 od dawców alternatywnych) oraz 111 autologiczne. U 20 pacjentów wykonano więcej niż jedną transplantację.
Wyniki. Ogółem 143/221 (64,7%) pacjentów żyło w dniu analizy. Spośród pacjentów po auto-HSCT, 29/102 (28,5%) zmarło z powodu nawrotu/progresji (n = 25, tj. 24,6%) lub z powikłań poprzeszczepowych (n = 4, tj. 3,9%), w tym toksyczności (n = 3) lub powikłań infekcyjnych (n = 1). Spośród pacjentów po allo-HSCT, 49/119 (41,2%) zmarło z powodu nawrotu/progresji (n = 19, tj. 15,8%) lub z powikłań poprzeszczepowych (n = 30, tj. 25%), w tym powikłań infekcyjnych (n = 18, tj. 60%), GVHD (n = 7, tj. 23,3%) lub toksyczności (n = 5, tj. 16,7%). Średnie przeżycie po HSCT, wyznaczone metodą Kaplana-Meiera, wyniosło 5,8 lat. Całkowite prawdopodobieństwo przeżycia (pOS) wyniosło 0,61 ± 0,03. pOS po allo-HSCT wynosi 0,56 ± 0,06, a po auto-HSCT 0,65 ± 0,06. pOS po HSCT od zgodnego dawcy rodzinnego wynosi 0,66 ± 0,07, a od dawcy alternatywnego 0,49 ± 0,09. Wśród HSCT od dawców niespokrewnionych pOS wyniosło 0,49 ± 0,09 po przeszczepach od dawców zgodnych 10/10 w HLA (MUD-HSCT), 0,52 ± 0,11 po przeszczepach od dawców zgodnych 9/10 w HLA oraz 0,20 ± 0,18 od dawców częściowo zgodnych 8/10 w HLA (MMUD-HSCT).
Wnioski. Nawroty choroby nowotworowej i powikłania infekcyjne są najczęstszymi przyczynami niepowodzeń po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych, natomiast nawroty choroby nowotworowej są najczęstszymi przyczynami niepowodzeń po przeszczepieniach autologicznych.
Summary
Introduction. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is an important therapeutic method in hematology, oncology and immunology.
Aim. The general overview of the results of HSCT in Bydgoszcz Transplant Center with respect to donor type.
Material and methods. Between 2003 to June 2013, a total number of 241 of hematopoietic stem cell transplantations were performed in Department of Pediatric Hematology and Oncology, Collegium Medicum, Bydgoszcz, including 130 allogeneic (51 family and 60 unrelated donors) and 111 autologous HSCT. In 20 patients, more than 1 transplantation was performed.
Results. A total of 143/221 (64.7%) patients were alive at the end of the follow-up. Among auto-HSCT patients 29/102 (28.5%) has died due to disease relapse/progression (n = 25, i.e. 24.6%) or transplant-related complications (n = 4, i.e. 3.9%). TRM included transplant toxicity (n = 3) or infections (n = 1). Among allo-HSCT patients 49/119 (41.2%) has died due to disease relapse/progression (n = 19, i.e. 15.8%) or transplant-related complications (n = 30, i.e. 25%). TRM included infections (n = 18, i.e. 60%), GVHD (n = 7, i.e. 23.3%) or transplant toxicity (n = 5, i.e. 16.7%). The median follow-up of survivors estimated by Kaplan-Meier method was 5.8 years. Probability of overall survival (pOS) for all patients was 0.61 ± 0.03. pOS after allo-HSCT was 0.56 ± 0.06, and after auto-HSCT was 0.65 ± 0.06. pOS after matched family donor HSCT was 0.66 ± 0.07 and after alternative donor HSCT 0.48 ± 0.07. With respect to unrelated donors, pOS was 0.49 ± 0.09 for 10/10 HLA-matched donors (MUD-HSCT), 0.52 ± 0.11 for 9/10 HLA-matched donors and 0.20 ± 0.18 for 8/10 HLA-matched donors.
Conclusion. Disease relapse and infectious complications are the main cause of allogeneic stem cell transplant failure, while disease relapse is the main cause of autologous transplant failure.
Introduction
Hematopoietic stem cell transplantations (HSCT) has become an established method as a treatment for refractory blood diseases, with the aim of achieving long-term survival. According to a report from Poltransplant (1), the total number of allogeneic transplantations performed in Poland in 2012 had reached 449, including 263 from unrelated donors (UD) and 186 from matched family donors (MFD), while the number of autologous-HSCT reached 797 in this year. Department of Pediatric Hematology and Oncology in Bydgoszcz has begun HSCT as MFD-HSCT in 2003, and then auto-HSCT from 2004 and UD-HSCT from 2007 (2, 3).
Aim
The objective of the study was the analysis of results of autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantations and analysis of factors contributing to transplant failure in 10-years experience of single pediatric center.
Material and methods
Patients
All consecutive patients undergoing HSCT in the Department of Pediatric Hematology and Oncology between 2003 and June 2013 were included into the study. The total number of transplants was 241, including 111 auto-HSCT and 130 allo-HSCT. Among allogeneic transplants, 53 were done from MFD and 77 from alternative donor (including 3 haploidentical donor transplants). The recipients of transplants were males in 150 (62%) transplants and females in 91 (38%) cases. The median age of transplant recipients was 11.9 years (range 0.3-32 years). The source of hematopoietic stem cells was peripheral blood (PB) in 173 patients (71.8%), bone marrow (BM) in 65 patients (27.0%) and cord blood (CB) in 3 patients (1.2%). The median follow-up was 1,7 years (range: 0.1-9.3 years). The primary diagnosis were: acute lymphoblastic leukemia (ALL, n = 51), acute myeloid leukemia (AML, n = 48), chronic myeloid leukemia (CML, n = 6), Hodgkin disease (HD, n = 23), non-Hodgkin lymphoma (NHL, n = 16), neuroblastoma (NBL, n = 31), bone marrow failure (BMF/SAA, n = 21), brain tumor (OUN, n = 11), Ewing tumor (EWING, n = 13), Wilms tumor (WT, n = 5), germinal tumors (GT, n = 5), soft tissue sarcomas (STS, n = 3), and primary immunodeficiency syndromes (PID, n = 3). In 145 (60.2%) cases transplant was performed in first remission, in 76 (31.5%) cases in second or incomplete remission, and in 20 (8.3%) cases in more advanced disease. Eighteen patients had multiple transplants, including 16 patients who had 2 transplants and 2 patients who underwent 3 transplants, thus the total number of patients was 221.
Transplant procedures
Patients underwent HSCT according to procedures described previously (3-6). Standard infectious prophylaxis were used (3-6). For GVHD prophylaxis, cyclosporine ± methotrexate were mainly used after transplants PB or BM, and cyclosporine + steroids after cord blood transplants.
End points
Overall survival (OS) was set as the primary end point. OS was defined as time from transplantation to death or last follow-up. Disease free survival (DFS) was defined as time from the transplantation to disease relapse, death during remission or last follow-up. Non-relapse mortality (NRM) was defined as a death not related to disease. Neutrophil recovery was defined as an absolute neutrophil count of at least 0.5 G/L for three consecutive days. Platelet recovery was defined as a count of at least 20 G/L without transfusion support for 7 days. Acute GVHD (aGVHD) was defined in accordance with standard criteria. Chronic GVHD (cGVHD) was evaluated in patients surviving for more than 100 days after allo-HCT and was classified into limited or extensive type.
Statistical analysis
Mean survival was determined by Kaplan-Meier method, with 95% confidence interval (CI). Unadjusted probability of overall survival (pOS), probability of DFS (pDFS) and probability of relapse (pR) were estimated using the Kaplan-Meier method and compared using the log-rank tests. Risk factor analysis was performed using the Cox model. All p-values were 2-tailed and considered statistically significant if the values were less than 0.05. All statistical analyses were performed using the SPSS21 software (SPSS Inc, Chicago, IL, USA).
Results
Engraftment
Neutrophil engraftment was achieved in 232 (96.2%) of 241 transplants. The median time to neutrophil recovery was 14 days (range, 7-34). In a total of 20 patients, a platelet count > 20 G/L was not reached. In the patients that achieved platelet counts of > 20 G/L, the median time to platelet engraftment was 14 days (range, 1-187). The cumulative probabilities of neutrophil and platelet recovery were 96.2 and 91.7%, respectively.
GVHD
In allo-HSCT patients, the cumulative probabilities of aGVHD and cGVHD were 23.8 and 23.6%, respectively. Nineteen (14.6%) patients developed aGVHD grade II or higher, including 8 (6.1%) with grade III or IV, while 15/106 (14.2%) evaluable patients developed extensive cGVHD.
Mortality

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Łęczycka A: Rejestr przeszczepień komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej. Poltransplant. Biuletyn informacyjny. Warszawa 2013; 21(1): 46-51.
2. Styczyński J: Pięć lat Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego w Bydgoszczy: historia, rozwój i perspektywy. Med Biol Sci 2008; 22(3): 67-68.
3. Styczyński J, Dębski R, Krenska A et al.: Transplantacje komórek hematopoetycznych w świetle 5-letnich doświadczeń. Med Biol Sci 2008; 22(3): 157-163.
4. Gmerek A, Styczyński J, Krenska A et al.: Pneumonia in hematopoietic stem cell recipients during early post-transplant period. Med Biol Sci 2009; 23(3): 39-43.
5. Styczyński J, Gil L: Prevention of infectious complications in pediatric HSCT. Bone Marrow Transplant 2008; 42 (suppl. 2): 77-81.
6. Styczyński J, Reusser P, Einsele H et al.: Management of herpes simplex, varicella-zoster and Epstein-Barr virus infection in patients with hematological malignancies and after stem cell transplantation. Guidelines from the Second European Conference on Infections in Leukemia. Bone Marrow Transplant 2009; 43: 757-770.
7. Styczyński J, Gil L, Tridello G et al.: Response to rituximab-based therapy and risk factor analysis in EBV-related lymphoproliferative disorders after hematopoietic stem cell transplantation in children and adults: a study from the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Clin Infect Dis 2013, in press.
8. Styczyński J, Balduzzi A, Gil L et al.: Risk of complications during hematopoietic stem cell collection in pediatric sibling donors: a prospective European Group for Blood and Marrow Transplantation Pediatric Diseases Working Party study. Blood 2012; 119: 2935-2942.
9. Styczyński J, Einsele H, Gil L, Ljungman P: Outcome of treatment of Epstein-Barr-virus-related post-transplant lymphoproliferative disorder in hematopoietic stem cell recipients: a comprehensive review of reported cases. Transpl Inf Dis 2009; 11: 383-392.
10. Styczyński J, Tallamy B, Waxman I et al.: A pilot study of reduced toxicity conditioning with busulfan, fludarabine and alemtuzumab prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents. Bone Marrow Transplant 2011; 46(6): 790-799.
otrzymano: 2013-07-22
zaakceptowano do druku: 2013-08-26

Adres do korespondencji:
*Jan Styczyński
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK
ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 (52) 585-48-60, fax: +48 (52) 585-48-67
e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych