Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2013, s. 87-92
*Letycja Krystyniacka
Wpływ leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości i laserem na wartości tętna w chorobach zwyrodnieniowych stawów
The effect of treatment with the magnetic field of low-frequency and with the laser at the heart rate in degenerative arthritis
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Nauczyciel”, Szczawnica
Summary
Introduction. In the introduction, general principles of the magnetic field were defined, with the diversity of the magneto and magneto-stimulation. Lasers used in the medicine were also presented.
Aim. Patients, treated with laser and magnetotherapy of low frequency magnetic fields, were tested. The aim was to see and compare how these treatments affect the heart rate. Healthy individuals (without cardiologic problems) were studied and the objective was to compare the performance of both of these treatments. Several people were taking antiarrhythmic medicines. It was checked whether there is a contraindication in this regard.
Material and methods. The patients examined, were staying in a rehabilitation in two nursing homes in Szczawnica (“Dzwonkówka” and “Nauczyciel”). Heart rate was studied before and after the procedure. The patients were in different age groups, both men and women. In the Sanatorium “Dzwonkówka” magnetic field of low frequency was used in the treatment of various pain syndromes of joints and laser pointer was used for the treatment of cervical spine pain syndromes. There were examined 33 patients treated with magnetotherapy, aged 51-87 years. With laser therapy there were studied 11 patients, aged 50-85 years. The Sanatorium “Nauczyciel” laser pointer was used for the treatment of cervical spine pain syndrome in 17 patients aged 54-74 years. In Sanatorium “Dzwonkówka” the device BTL-5000 was used as magnetotherapy and laser-therapy. The laser used Sanatorium Teacher D68-2 in the treatment of laser therapy.
Results. In the discussion, the indications and contraindications of magnetotherapy and laser therapy were mentioned. The indications include: joint pain syndromes of different etiologies, and some neurological conditions and skin lesions. This treatment is of supportive, soothing and relaxing type. Treatment should improve patients’ quality of life, nicely tolerated and without side effects. It is a non-invasive therapy as an adjunct to the primary cure.
Conclusions. In the treatment with the magnetic field, the value of the pulse in the test group slightly increases and decreases, which is not essential in the treatment. It is not dependent on gender and age. It also does not depend on the treated joint. With laser therapy, a small increase in heart rate after the treatment was noted in the majority of the study group. The changes are imperceptible to the patient and are not a contraindication to treatment with the magnetic field. Due to the small number of patients treated with cardiac medicines, the impact of these drugs on the course of treatment cannot be assessed.Wstęp
Pole magnetyczne znalazło zastosowanie w medycynie, tzn. w diagnostyce i w leczeniu. W medycynie używa się zmiennych pól magnetycznych. Działanie tych pól definiują prawa Maxwella. Zmienne pole elektryczne powoduje powstawanie zmiennego pola magnetycznego, a zmienne pole magnetyczne powoduje powstawanie zmiennego pola elektrycznego.
Pole to oddziałuje na organizmy żywe, na ich tkanki i narządy. W magnetoterapii są stosowane pola magnetyczne o częstotliwości mniejszej od 100 Hz, a indukcji magnetycznej od 0,1 do 20 mT. W magnetostymulacji stosuje się pola o większej częstotliwości, od 2000 do 3000 Hz, a niewielkiej indukcji magnetycznej – od 1 pT do 100 uT. W magnetostymulacji stosuje się fale o częstotliwości od kilku do 100 Hz.
Magnetoterapia od magnetostymulacji różni się wartościami indukcji magnetycznej (1).
Laser jest to urządzenie, które wzmacnia lub emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Działanie promieniowania elektromagnetycznego na materię polega na: absorpcji, emisji spontanicznej i emisji wymuszonej. Lasery stosowane w lecznictwie to lasery wysokoenergetyczne, stosowane w zabiegach chirurgicznych, i lasery niskoenergetyczne stosowane w leczeniu (2).
Cel pracy
Celem wykonanych badań było sprawdzenie, czy zmieniają się wartości tętna przed zabiegiem i po wykonaniu zabiegu, jaki wpływ mają te zabiegi na wartość tętna, czy istnieją przeciwwskazania dotyczące zmian wartości tętna. Badano wpływ magnetoterapii o niskiej częstotliwości i laseroterapii. W badaniach próbowano porównać zmiany wartości tętna przed zabiegiem i po nim, jaki wpływ na te zmiany ma leczenie magnetoterapią, a jaki laseroterapią. Wykorzystano magnetotrom i laser w dwóch sanatoriach w Szczawnicy. Badano pacjentów bez zaburzeń rytmu serca, z miarowym tętnem, chociaż kilku z nich brało leki zwalniające akcję serca.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono na grupie pacjentów ze schorzeniami bólowymi stawów o różnej etiologii w sanatoriach „Dzwonkówka” i „Nauczyciel” w Szczawnicy, przebywających na turnusie od 20 września do 9 października 2012 roku.
W Sanatorium „Dzwonkówka” przeprowadzono badania wartości tętna pacjentów leczonych magnetoterapią w schorzeniach bólowych różnych stawów (kręgosłupa lędźwiowego, stawów biodrowych, stawów skokowych, stawów nadgarstkowych) a laseroterapią w schorzeniach bólowych kręgosłupa odcinka szyjnego. W Sanatorium „Nauczyciel” wykonano badania wartości tętna u pacjentów leczonych laseroterapią, w schorzeniach odcinka szyjnego kręgosłupa. W Sanatorium „Dzwonkówka” przebadano 34 osoby w wieku 51-87 lat, 9 mężczyzn i 24 kobiety (ryc. 1), leczonych magnetoterapią o niskiej częstotliwości (tab. 1), i laseroterapią punktową: 11 osób w wieku 50-85 lat (tab. 2), w tym 3 mężczyzn i 8 kobiet (ryc. 2). W Sanatorium „Nauczyciel” wykonano badania 17 osób w wieku 54-74 lat (tab. 3), 5 mężczyzn i 12 kobiet (ryc. 3) leczonych laseroterapią punktową. Pacjenci byli podzieleni na wiek i płeć. Badano tętno pacjentom w pozycji siedzącej przed zabiegiem i po zabiegu w ciągu jednej minuty.
Ryc. 1. Stosunek płci mężczyzn i kobiet leczonych polem magnetycznym w Sanatorium „Dzwonkówka”.
Ryc. 2. Stosunek płci mężczyzn i kobiet leczonych laseroterapią w Sanatorium „Dzwonkówka”.
Ryc. 3. Stosunek płci mężczyzn i kobiet leczonych laseroterapią w Sanatorium „Nauczyciel”.
Magnetoterapia
Do badania wykorzystano aparat BTL-5000 (ryc. 4) wytwarzający impulsowe pole magnetyczne o niskiej częstotliwości, od 50 do 150 Hz. Maksymalne całkowite natężenie pola magnetycznego wynosi 95 mT. Maksymalne natężenie impulsu pola magnetycznego wynosi 72 mT, co jest równe 720 Gaussów, a rezystancja aparatu wynosi 8,4(Ohma). Czas trwania zabiegu wynosił 15 minut.
Ryc. 4. Aparat BTL-5000 w Sanatorium „Dzwonkówka”.
Aplikatory aparatu (ryc. 5) zbudowane są z materiałów ferromagnetycznych i magnetycznych, koncentrujących pole magnetyczne. Koncentrują to pole w leczonej części ciała, czyli jest ono niejednorodne i skoncentrowane. W zależności od jednostki chorobowej ustawia się częstotliwość pola magnetycznego.
Ryc. 5. Aplikatory aparatu BTL-5000 do magnetoterapii.
Laseroterapia
W Sanatorium „Dzwonkówka” wykonano badania laserem Aparatu BTL-5000 o parametrach: długość fali 830 nm, moc 100 mW, częstotliwość ciągła, dawka
20 J/cm2, czas trwania zabiegu: 3 minuty 20 sekund.
W Sanatorium „Nauczyciel” wykonano badanie laserem D68-2 (ryc. 6) o parametrach: długość fali 808 nm, moc 100 mW, częstotliwość ciągła, dawka 25 J/cm2, czas trwania zabiegu: 5 minut.
Ryc. 6. Aparat laser D68-2 w Sanatorium „Nauczyciel”.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sieroń A: Magnetoterapia i magnetostymulacja. Podstawy. Część I. Acta Bio-Medica et Informatica Medica 1998; 1(4): 1-2. 2. Sieroń A, Cieślar G, Adamek M: Magnetoterapia i laseroterapia. Wydawnictwo SAM, Katowice 1994: 133-137. 3. Mika T: Biostymulacja promieniowaniem laserowym. Fizykoterapia. PWSL, wyd. III, Warszawa 1999: 140. 4. Cieślar G, Sieroń A, Adamek M: Łączne zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i promieniowania laserowego w medycynie. Fizjoterapia 1994; 2(4): 20-21. 5. Cieślar G, Rozmus-Kuczia I, Łatka U: Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS system magnetic & light therapy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn. Balneologia Polska 2004; XLVI(3-4): 56-57. 6. Serafin P, Marcinowski D, Jurczyk J et al.: Wpływ magnetostymulacji na zmiany stężenia wybranych elektrolitów u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Balneologia Polska 1998; XXXX(3-4): 13-16. 7. Bryl A, Krauss H, Paluszak J et al.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusja rola tlenku azotu. Nowiny Lekarskie 2006; 75(4): 315-320. 8. Woldańska-Okońska M, Czernicki J: Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2002; 8: 5-9. 9. Krukowska J, Woldańska-Okońska M, Jankowska K et al.: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wiadomości Lekarskie 2010; LXIII(4): 265-274.
otrzymano: 2012-11-12
zaakceptowano do druku: 2013-02-15

Adres do korespondencji:
*Letycja Krystyniacka
ul. J. Wiktora 1, 34-460 Szczawnica
tel.: +48 504-106-224
e-mail: letycja@vp.pl

Medycyna Rodzinna 3/2013
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna