Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2005, s. 57-59
Stanisław Kułakowski
Ostry zespół wieńcowy w materiale Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Sanoku w latach 1996-2001
Accute coronary syndrom in the material of the Cardiological Ward in the Sanok hospital during the period from 1996 to 2001
Ordynator Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Sanoku
Summary
For the 15 years we have noticed the dicrease in the mortality rate in patients with cardiovascular diseases. This positive change is connected with the development of invasive cardiology, cardiosurgery as well as due to intensification of primary and secundary prevcention. The author of the article shows the changes occuring in accute cardiovascular syndrom in the years 1996 – 2001. It was a significant period in the development of Cardiological Ward / including the Emergency Ward, training of the medical personnel, changing the Internal Ward into Cardiological Ward/. In this short period an increase in the morbidity rate was noticed, especially in the group of patients trearted due to insufficient coronary disease.
WSTĘP
Od 1991 roku obserwujemy spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia. Zmiana niekorzystnego trendu została osiągnięta zmianą nawyków żywieniowych, redukcją czynników ryzyka, wzrostem aktywności fizycznej, oraz znaczącym rozwojem kardiologii. Pomimo burzliwego rozwoju kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii ostre zespoły wieńcowe stwarzają zagrożenie dla życia chorych, gdyż mogą ewoluować w kierunku odwracalnego lub nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego a rozległość tych zmian będzie determinowała dalsze rokowanie. Mogą im towarzyszyć zaburzenia hemodynamiczne i elektryczne stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia. Zgodnie z historyczną klasyfikacją ostre zespoły wieńcowe dzielimy na: zawał serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca bez uniesienia ST oraz niestabilną chorobę wieńcową. Od 1991 roku obserwujemy spadek liczby zawałów serca a wzrost chorych z niestabilną niewydolnością wieńcową.
CEL PRACY
Celem pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w strukturze ostrych zespołów wieńcowych w Oddziale Kardiologii SP ZOZ w Sanoku w latach 1996-2001.
MATERIAŁ
W okresie od 1966 roku do 2001 roku w Oddziale Kardiologii Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Sanoku było leczonych 556 chorych z powodu ostrego zespołu wieńcowego (OZW).
Z powodu zawału mięśnia sercowego było leczonych 314 chorych (189 mężczyzn i 125 kobiet). Zawał serca bez uniesienia odcinka ST, potwierdzony markerami martwicy mięśnia sercowego, stwierdzono u 112 chorych (średnia wieku 60,1+11,8 lat). Natomiast zawał serca z uniesieniem odcinka ST rozpoznano u 202 chorych (średnia wieku 65,5+11,9 lat).
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 2/2005
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna