Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2014, s. 115-118
Monika Jabłońska-Jesionowska, *Lidia Zawadzka-Głos
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu ropni głębokich szyi: przestrzeni przygardłowej i zagardłowej u dzieci
Diagnostic difficulties in the diagnosis of deep neck abscesses: parapharyngeal and retropharyngeal space
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Deep neck abscesses in retropharyngeal and parapharyngeal spaces are rare and always cause diagnostic difficulties. There are complications of upper respiratory tract infections. Due to their position in the deep parts of the neck, well demarcated from the muscle tissue and the superficial fascia and lack of the characteristic symptoms diagnosis is often delayed. The anatomical connections of the spaces can cause life-threatening complications. Treatment is based on intravenous antibiotics and surgical external drainage or via mouth.
Aim. Analyze the group of children with the deep neck abscesses in spite of symptoms, diagnostic methods and results of treatment.
Material and methods. In the Department of Pediatric Otolaryngology on Warsaw Medical University in 2008-2013 due to abscesses or inflammatory infiltrates in the deep neck spaces were treated 18 children aged from 7 months to 14 years.
Results. All children in the period before the diagnosis of the inflammatory process in the deep neck spaces have a upper respiratory tract infections. The reason for admission to the ENT department were: enlarged lymph nodes, dysphagia, trismus, shortness of breath, hoarseness, limiting the mobility of the neck. In all children ultrasound and CT scan of the neck with contrast were done. The ultrasound examination in all cases showed inflammation of the lymph nodes of the neck. The exact location and size of the changes showed the CT scan.
Conclusions. All children were treated with cefuroxime and clindamycin. Retropharyngeal space abscesses were also treated surgically by incision through the mouth. All children were cured.WSTĘP
Ropnie głębokie szyi przestrzeni przy- i zagardłowej występują rzadko i zawsze powodują duże trudności diagnostyczne. Ropnie i nacieki zapalne w tych przestrzeniach są powikłaniem infekcji górnych dróg oddechowych: zapaleń gardła, migdałków, zapaleń zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i środkowego (1, 2). Związane jest to ze spływem chłonki z w/w narządów do węzłów chłonnych znajdujących się w przestrzeniach głębokich szyi (3). Przestrzeń przygardłowa ma kształt odwróconej piramidy, rozciąga się ona od podstawy czaszki, wierzchołkiem sięga do rogu większego kości gnykowej. Od przodu ograniczona jest gałęzią żuchwy, bocznie płatem głębokim ślinianki przyusznej i mięśniem skrzydłowym przyśrodkowym, od tyłu powięzią przedkręgową, przyśrodkowo boczną ścianą gardła i migdałkiem podniebiennym. Przestrzeń podzielona jest wyrostkiem rylcowatym na część przed- i zarylcową. W części przedniej znajdują się tkanka tłuszczowa i węzły chłonne, w części zarylcowej: tętnica szyjna wspólna, żyła szyjna wewnętrzna, pień szyjny współczulny oraz nerwy czaszkowe IX, X, XII. Przestrzeń zagardłowa rozciąga się od podstawy czaszki, od poziomu rozwidlenia tchawicy w śródpiersiu, w linii pośrodkowej szyi, za tylną ścianą gardła, od kręgosłupa oddziela ją powięź przedkręgosłupowa. W przestrzeni tej znajdują się węzły chłonne (1, 2, 4). Procesy zapalne toczące się w w/w przestrzeniach ze względu na ich położenie w głębokich partiach szyi, dobrze odgraniczonych od tkanek powierzchownych przez mięśnie i powięzi, dają mało charakterystycznych objawów, długo pozostają bez rozpoznania lub diagnoza jest nieprawidłowa. Procesy zapalne toczące się w przestrzeniach głębokich szyi, ze względu na umiejscowienie i połączenia anatomiczne, mogą powodować groźne dla życia powikłania, jak: zapalenie śródpiersia i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz upośledzenie drożności dróg oddechowych. Leczenie polega na antybiotykoterapii o szerokim spektrum działania oraz drenażu chirurgicznym z dojścia zewnętrznego lub przez jamę ustną.
CEL PRACY
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu ropni głębokich szyi u dzieci z powodu braku charakterystycznych objawów klinicznych i skąpości ich występowania.
MATERIAŁ I METODY
Przeanalizowano przypadki 18 dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM w latach 2008-2013 z powodu ropni głębokich szyi. W badaniu zwrócono uwagę na wiek dzieci, płeć, metody diagnostyczne, sposób leczenia, ale szczególnie skoncentrowano się na występujących u dzieci objawach klinicznych, które doprowadziły do rozpoznania.
WYNIKI
Osiemnaścioro dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM z powodu ropni lub nacieków zapalnych w przestrzeni przy- i zagardłowej było w wieku od 7 miesięcy do 14 lat. Sześcioro było w wieku poniżej 2. r.ż. (średni wiek – 13 miesięcy). Średni wiek pozostałych 12 dzieci wynosił 6,5 roku. Ogólnie 12 dzieci było w wieku poniżej 5. r.ż. (6) (ryc. 1).
Ryc. 1. Wiek dzieci z procesem zapalnym w przestrzeniach głębokich szyi.
W grupie było 6 dziewczynek i 12 chłopców. Wszystkie dzieci w okresie przed rozpoznaniem procesu zapalnego w przestrzeniach głębokich szyi miały infekcję. Leczone objawowo zapalenie gardła około 3 tygodnie wcześniej wystąpiło u 3 dzieci w wieku powyżej 10. roku życia. Czworo dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy było leczonych antybiotykiem doustnym lub Fenspirydem od około 4-6 dni z powodu podwyższonej temperatury ciała w przebiegu infekcji i przy braku poprawy klinicznej skierowano je do szpitala. Powodem przyjęcia do oddziału laryngologii były powiększone węzły chłonne, zaburzenia połykania i niewielki szczękościsk w jednym przypadku. Sześcioro dzieci w wieku poniżej 5. roku życia było hospitalizowanych w innych oddziałach z powodu: podejrzenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku (dwoje), z podejrzeniem zapalenia krtani z dusznością i chrypką (dwoje), z zapaleniem węzłów chłonnych z ograniczeniem ruchomości szyi (dwoje). Brak ustąpienia objawów, utrzymująca się podwyższona temperatura ciała i podwyższone wykładniki stanu zapalnego były powodem skierowania do oddziału laryngologii. U jednego 7-letniego chłopca rozpoznano ropień przestrzeni zagardłowej z powodu przymusowego ustawienia szyi i dysfagii w przebiegu wznowy ostrej białaczki limfatycznej. Inny 7-letni chłopiec leczony był w oddziale chorób zakaźnych z powodu ostrego zapalenia węzłów chłonnych szyi. W trakcie leczenia znormalizowały się wykładniki zaplenia, dziecko przestało gorączkować, w badaniu usg szyi zmniejszyły się węzły chłonne, ale utrzymywało się ograniczenie ruchomości szyi do tyłu – w TK rozpoznano ropień zagardłowy (ryc. 2).
Ryc. 2. Ropień przestrzeni zagardłowej u 7-letniego chłopca.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Nagy M, Pizzuto M, Backstrom J, Brodsky L: Deep Neck Infections In Children: A New approach to diagnosis and treatment. Laryngoscop 1997; 107(12): 1627-1634. 2. Phillipott CM, Selvadurai D, Banerjee AR: Pediatric retropharyngeal abscess. The Journal of laryngology and Otology Dec 2004; 118: 919-926. 3. Coticchia J, Getnick G, Romy D, Arnold J: Age-, site-, and time-specific differences in pediatric deep neck abscesses. Arch of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Feb 2004; 130; 201-207. 4. Dobrzyński P: Przestrzeń przygardłowa. Terapia 2003; 6(1). 5. Dębska M, Jabłońska-Jesionowska M, Chmielik M: Parapharyngeal abscesses in children – symptoms, diagnosis, treatment. New Medicine 2008; 3: 50-51. 6. Dębska M, Brożek-Mądry E, Gorzelnik A et al.: Management of the parapharyngeal space infection – symptoms, diagnostic and therapeutic issues. New Medicine 2011; 4: 122-124. 7. Abdullah V, Ng KS, Choc SN et al.: A case of neonatal stridor. Arch of Diseases in Childhood 2002; 87(3): 224-225. 8. Cmejrek RC, Coticchia JM, Arnold JE: Presentation, diagnosis and management of deep neck abscesses in infants. Arch of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2002 Dec; 128(12): 1361-1364. 9. Al-Sabah B, Bin Salleen H, Hagr A et al.: Retropharyngeal abscess in children: 10-year study. J Otolaryngol 2004 Dec; 33(6): 352-355.
otrzymano: 2014-10-16
zaakceptowano do druku: 2014-11-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria